rietteler


rietteler 1.0

iemand die voor zijn beroep riet teelt; teler van riet

Semagram


Een rietteler…

is een teler; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] teelt riet

  Hoofdsemagram: teler


  Algemene voorbeelden


  Heemraden en hoofdingelanden vinden dat de contribuanten van het waterschap teveel moeten bijdragen aan het onderhoud ten behoeve van de waterrecreatie. De provincie zou een deel van die kosten moeten overnemen, nu de vaarwegen veel minder gebruikt worden door vissers, vaarboeren en riettelers.

  Meppeler Courant,

  Inmiddels werken minstens vijftien van de ongeveer drie- tot vierhonderd riettelers in Noordwest-Overijssel en Friesland met de vinding van Van Dalen.

  Meppeler Courant,

  Vooraf wordt in overleg met de deelnemende riettelers een schatting van de oogst gemaakt, riettelers uit de Weerribben kunnen per jaar beslissen òf ze willen deelnemen en welke hoeveelheid riet men wil laten 'kenmerken'.

  Meppeler Courant,

  Riettelers, bijvoorbeeld, willen net als schaatsers zo lang mogelijk profiteren van ijs.

  Meppeler Courant,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • riettelersdorp
  • riettelershuis
  • riettelersvereniging