rijksschool


rijksschool 1.0

((vooral) in België)

school die onder het gezag staat van en gefinancierd wordt door de rijksoverheid
In België was dit, naast staatsschool en de officiële benaming officiële school de gangbare aanduiding voor dit type school tot bij de regionalisering van het onderwijs. Vanaf dan is de naam in Vlaanderen gemeenschapsschool. In Nederland wordt de term niet systematisch gebruikt voor een bepaald type school.

Semagram


Een rijksschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   De neutrale en a-confessionele rijksschool was voor de vrijmetselaars de enige aanvaardbare.

   http://home.planetinternet.be/~pin34989/AndriesVandenAbeele/AVDA284.htm

   In 1851 aanvaardde Euler een betrekking als gymnastiekleraar te Leeuwarden aan de rijksschool, die gericht was op een betere opleiding van het onderwijzend personeel.

   http://www.sportimonium.be/Nederlands/XNsportimonium1.htm

   Op school volgde ik protestantse godsdienstles, en zoals dat in België gebruikelijk is op rijksscholen (nu gemeenschapsonderwijs), had ik dus twee uurtjes protestantse godsdienstles in de week.

   http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/vpkbh.htm,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • rijksscholengebouw
   • rijksscholengemeenschap