scheldwoord


scheldwoord 1.0

woord dat gebruikt wordt om ermee te schelden; woord dat gebruikt wordt om iemand mee uit te schelden

Semagram


Een scheldwoord…

is een woord

 • [Functie] wordt gebruikt om ermee te schelden; wordt gebruikt om iemand mee uit te schelden

  Hoofdsemagram: woord


  Algemene voorbeelden


  De beste scheldwoorden zijn die woorden waarin een taboe besloten ligt.

  http://www.ministerievanjustitie.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/jv0303Hee.pdf,

  In Spaanssprekende landen zijn de scheldwoorden die verwijzen naar het losbandige gedrag van de moeder de ergste die denkbaar zijn: hijo de puta bijvoorbeeld, 'hoerenzoon' dus.

  http://www.ministerievanjustitie.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/jv0303Hee.pdf,

  Ragnar, die een keer in de maand thuiskwam, vertelde soms over de scheldwoorden die elke Zweed aan de andere kant van de grens konden treffen.

  Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

  Geen week waarin je niet ergens een stukje leest waarin de spot wordt gedreven met politieke correctheid. Er moeten oorspronkelijk ook mensen zijn geweest die het begrip zonder ironie gebruikten en voor wie het iets moois was, in plaats van het scheldwoord dat het nu is geworden.

  NRC,

  Het begrip "liberal" is in de VS nagenoeg een scheldwoord, dat voor veel Amerikanen gelijk staat aan losbandigheid en immoraliteit.

  De Standaard,

  Er waren er die me op straat nariepen, een kazakdraaier noemden ze me, een pilaarbijter, een japneus. Ik kende al die scheldwoorden, ik had ze zelf zo dikwijls gebruikt.

  Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • scheldwoorden brullen
  • scheldwoorden gebruiken
  • scheldwoorden roepen
  • scheldwoorden scanderen
  • scheldwoorden schreeuwen
  • scheldwoorden zeggen

  Een groepje heethoofden groeide aan tot een massa, er werden scheldwoorden geskandeerd.

  De stoelendans, Paul Koeck,

  Roep jij maar scheldwoorden uit het raam - dan mag ik lijen dat ze de politie op je afsturen en dat die je in mekaar timmeren.

  Ben ik eigenlijk wel links genoeg?, Jan Blokker,

  Ik haal mijn duim uit mijn mond en zeg het scheldwoord dat al een tijdje op mijn lippen bestorven ligt.

  De langverwachte, Abdelkader Benali,

  Steeds als Nastase wilde gaan serveren brulde de toeschouwer een scheldwoord. Nastase schold ijverig terug zonder aan serveren toe te komen.

  NRC,

  Meteen begint ze allerlei scheldwoorden te schreeuwen, dat bevalt mij uitstekend, en even later krijs ik alle vieze woorden en vloeken die ik maar kan bedenken.

  De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

  Scheldwoorden gebruiken, is niet de manier om vrienden te maken.

  http://schoolweb.gemeenschapsonderwijs.be/bs/wommelgem/homeframe.html

  met koppelwerkwoord


  • een scheldwoord worden
  • een scheldwoord zijn

  In Zuid-Afrika wordt neger nooit gebruikt, kaffer is wel geen scheldwoord, maar naturel is de eerlijke benaming.

  Miniaturen, Karel Jonckheere,

  'Ethisch' werd een scheldwoord; het betekende zoveel als wereldvreemd, of, populair uitgedrukt, een vertoon van slapheid en bangelijkheid.

  NRC,

  met adjectief ervoor


  • een courant scheldwoord
  • een populair scheldwoord
  • barbaarse scheldwoorden
  • harde scheldwoorden
  • krasse scheldwoorden
  • ongenuanceerde scheldwoorden
  • scherpe scheldwoorden
  • toornige scheldwoorden
  • vulgaire scheldwoorden
  • het ergste scheldwoord
  • het grofste scheldwoord
  • het vervaarlijkste scheldwoord

  De dolle-koeienziekte die als een spook door Europa waart, heeft ineens de aandacht getrokken op een dier dat de meeste mensen tevoren nooit één blik hebben gegund: de koe. Sterker zelfs: "rund" of "stomme koe" behoren tot de courante scheldwoorden van het mensdom.

  De Standaard,

  Tot vandaag is 'Genscher-Agent' een populair scheldwoord in Namibië voor eenieder die een fractie links van extreem-rechts staat.

  NRC,

  Soms trekt hij zijn floret naar aanleiding van een uitspraak van een collega-schrijver. Boosaardig is hij overigens niet; zijn aanvallen hebben de hevigheid van een speldeprik. Zijn vervaarlijkste scheldwoord is 'izegrim'.

  NRC,

  De rayonchef, een platvloerse krikkelzak, schreeuwt zijn bevelen alsmaar driftiger met een sliert vulgaire en barbaarse scheldwoorden.

  De verdwazing, Andreas Roels,

  En als het toch te erg werd slingerde hij je het grofste scheldwoord dat hij kende naar het hoofd: potloodgat!

  Een lichtgevoelige jongen, Walter van den Broeck,

  Onophoudelijk stroomden zijn tranen, smekende gebeden zond hij tot de Olympiërs en ook toornige scheldwoorden - de goden lieten zich niet verbidden.

  http://users.skynet.be/dverbruggen/orpheus.htm

  Betekent dit dat er in bijbelteksten situaties kunnen voorkomen waarin zulke scherpe scheldwoorden wel passend zijn en dus ook gebruikt worden? Spijker: Ja, bijvoorbeeld in profetische teksten waarin een profeet heel erg tekeergaat. Daarin worden soms krasse scheldwoorden gebruikt.

  http://www.bijbelgenootschap.nl/

  Het ergste scheldwoord waarover Bloks vader beschikte was het woord deugniet, en dan nog gebruikte hij het maar zelden.

  Een weekend in Oostende, Willem Brakman,

  Ook dwong hij zich gesprekken te voeren die hij normaal uit de weg ging. Zodoende kwam er stoere praat uit zijn bek die er normaal nooit uitkwam. Lekkere wijven, drankzuchtige verhalen en talloze ongenuanceerde harde scheldwoorden rolden over zijn lippen.

  http://www.pscw.uva.nl/sociosite/MOKUM/index.html,

  • ethnische scheldwoorden
  • raciale scheldwoorden
  • racistische scheldwoorden

  Ja, ze hebben een ingenieur die buitenlandse arbeiders voortdurend bestookte met racistische scheldwoorden in zijn bloot gat op straat gezet.

  http://www.ptb.be/solidaire/article.phtml?lang=2=3500

  Een "algehele verharding van het taalgebruik dat de Amerikanen in het openbaar bezigen, waarbij het gebruik van raciale en etnische scheldwoorden een gewone zaak is geworden".

  De Standaard,

  • een Amerikaans scheldwoord
  • een Amsterdams scheldwoord
  • een Brits scheldwoord
  • een Engels scheldwoord
  • een Frans scheldwoord
  • een Hollands scheldwoord
  • een Nederlands scheldwoord

  Het karakter van Uncle Tom werd neergezet als nederig en gewillig, terwijl de slavenhouder een mededogenloze persoon was. De schrijfster bereikte haar doel, het aandacht krijgen voor de situatie van slaven, maar introduceerde een nieuw stereotype, dat van de gewillige slaaf. De benaming 'Uncle Tom' wordt nog steeds gebruikt. Van een vergelijkbare strekking is het Nederlandse scheldwoord 'Bounty'.

  http://www.africaserver.nl/wozow/tentoonstelling/index.html

  Tot vanmorgen wist ik niet wat een patjepeeër is. Het moest een Hollands scheldwoord zijn, dat was mij duidelijk toen ik het bij Jeroen Brouwers las.

  De Standaard,

  De Londenaar (The Limey; de titel is een Amerikaans scheldwoord voor Engelsen) reist naar Los Angeles om de dood van zijn enige dochter te wreken.

  http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

  Stijn had geen idee wat hij tegen die vrouwen moest zeggen. Hij vindt Engels allemachtig interessant en kent vooral Engelse scheldwoorden, zoals sucker en bitch, maar dat leek hem geen goed idee.

  Nooit meer uitslapen: kleine kroniek van het moderne gezinsleven, Ewoud Sanders,

  Maar in de zestiende eeuw hebben de geuzen van het Franse scheldwoord gueux (bedelaars) al een eretitel gemaakt.

  De Standaard,

  Britse tegenstanders van kernproeven roepen op om dezer dagen de French kisses maar zo te laten, en ook geen Franse maretak te kopen voor de kerstversiering [...]. Om het Hirochirac en zijn Frogs (het Britse scheldwoord voor Fransen) helemaal duidelijk te maken hoe het zit, zou het ideaal zijn als de Franse maretak vervangen kon worden door Nieuwzeelandse.

  De Standaard,

  Wanneer ik aan de geep denk dan moet ik altijd aan dat Amsterdamse scheldwoord denken dat gebruikt wordt bij een niet zo een heel erg snugger figuur.

  http://www.hengelsport.com/pub/?MIval=HS2_artikelen_zout=12

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • gefluisterde scheldwoorden

  'Idioot, wat scheelt je!' Hij keek in het driftige gezicht van de klarinettist, die hem weer zo'n harde duw gaf dat hij opnieuw bijna van zijn kruk kiepte. Een schot hagel vol gefluisterde scheldwoorden. 'Hufter, waar blijf je nou?' Kees hapte naar lucht [...]. Hij herstelde zich, en hij blies. Belabberd.

  't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: voor

  • een scheldwoord voor iemand of iets

  Russische danseressen concurreren de Egyptische vrouwen uit de markt [...]. "De Rusinnen doen dingen die wij Egyptenaren nooit zouden doen, zoals optreden in een bikini", zegt een Egyptische voor een optreden. "Ze draaien maar wat en bewegen vulgair. Ze halen onze kunst door het slijk." Russische danseressen hebben evenveel scheldwoorden voor de Egyptische vrouwen.

  http://www.bellydance.be/

  Frog is een Brits scheldwoord voor de Fransen.

  De Standaard,

  Een van de lijstjes met de nieuwe woorden van 2002 vermeldt binladenteef, als scheldwoord voor een gesluierde moslimvrouw.

  Algemeen Dagblad,

  "Windjammer" is een verzamelnaam voor zeegaande ijzeren en stalen zeilvaartuigen uit de latere periode van de koopvaardij [...]. In ieder geval niet verwarren met "Jammer", waarmee een oud, in slechte staat verkerend schip wordt aangeduid of met het Engelse "Windjammer" dat als scheldwoord voor een homoseksuele man wordt gebruikt.

  http://www.zeilcharter.nl/zeilcharter/windjammer.html

  'Jeanet' was een scheldwoord voor een man die zich in vrouwenkleren hulde.

  http://users.pandora.be/wim.beelaert/inleiding.html

  De Londenaar (The Limey; de titel is een Amerikaans scheldwoord voor Engelsen) reist naar Los Angeles om de dood van zijn enige dochter te wreken.

  http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

  Fenian is een scheldwoord voor Ierse nationalisten.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • een repertoire aan scheldwoorden

  Zou ze tegen haar dezelfde dingen zeggen als tegen de zwakke, huilerige Betsabé, of zou ze een nieuw repertoire aan scheldwoorden moeten bedenken om Josefina te kunnen kwetsen?

  De grens van glas, Carlos Fuentes,

  • een storm van scheldwoorden
  • een stortbui van scheldwoorden
  • een stortvloed van scheldwoorden
  • een stroom van scheldwoorden
  • een wolk van scheldwoorden

  Hij kon zijn prachtige volzin helaas niet afmaken, want vanuit de keuken klonk het dreigende gegrom van de pensionhoudster, dat langzaam overging in een storm van scheldwoorden.

  De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

  De werkgroep driehoeksverhoudingen gaat op stoelen staan, de vrouwen die de echtgenotes spelen met schortjes voor, de vriendinnen met een rode roos. Ze schreeuwen elkaar de stereotypen toe. Slet, jij de lusten ik de lasten. Makkelijk praten roepen de vriendinnen, en wie heeft hem met de paasdagen en in het weekeind? Jij hoeft niet zijn sokken te wassen teef, roepen de echtgenotes terug, jij hoeft zijn rotbuien niet op te vangen! Gooien kopjes stuk in een stortbui van scheldwoorden.

  De schaamte voorbij, Anja Meulenbelt,

  Van deze K. werd weleens beweerd dat hij een horloge ergens had weggenomen maar dat werd nooit bewezen. Maar als hij ergens kwam vroeg men hem 'K. hoe laat ist'. Een stortvloed van scheldwoorden was het gevolg.

  Meppeler Courant,

  Een zwaar taboe, om te zeggen dat je mannen niet nodig hebt. Dat ze eerst maar eens moeten bewijzen welke bijdrage ze te bieden hebben. Een stroom van scheldwoorden om me weer in het gareel te krijgen: mannenhaatster, onnatuurlijk, onvrouwelijk, gefrustreerd.

  De schaamte voorbij, Anja Meulenbelt,

  Terwijl ze scheldt, pak ik mijn bezittingen [...]. Ik ren het huis uit en zie net de Maserati van Karel wegrijden. "Kan ik een lift naar het station krijgen,' roep ik mijn ex-rivaal toe. En zo rijden we onder, als dit een strip was, een enorme wolk van scheldwoorden weg.

  ...honderd. Ik kom, Piet Grijs,

  met substantief ervoor


  • een aantal scheldwoorden
  • het aantal scheldwoorden

  Het aantal scheldwoorden dat gebaseerd is op de namen van geslachtsdelen is [...] schier eindeloos: kloot, klootzak, lul, kut, kut met wielen, kut met vingers, eikel, gratekut, van Kuttenstein.

  http://www.ministerievanjustitie.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/jv0303Hee.pdf,

  Wat de buitenkant betreft: het Nederlands kent een ongelooflijk aantal scheldwoorden dat met een krachtige klank begint, met een 'k', 's' of 't'.

  http://www.ministerievanjustitie.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/jv0303Hee.pdf,

  • een bataljon scheldwoorden
  • een paar scheldwoorden
  • een reeks scheldwoorden
  • een serie scheldwoorden
  • een straal scheldwoorden
  • een stroom scheldwoorden

  Uit het bataljon scheldwoorden dat de auteur inzet om zijn tegenstander te typeren, blijkt dat Sempruns antipathie voor deze "infantiele blaaskaak" met zijn "kitscherig intellectualisme" en zijn "vulgair Andalusisch donjuanisme" nog steeds niet geluwd is.

  De Standaard,

  Daarnaast werd hij gauw woedend omdat men zijn bliksemsnelle, hoogst-egocentrische zienswijze op - vooral Franse - literatuur niet onmiddellijk tot in de fijnste nuancen volgen kon. Dan bedacht hij een reeks scheldwoorden voor de degelijke Nederlandse literatoren, die hem eerder geërgerd dan vermaakt zaten aan te kijken.

  Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

  Ik legde mijn hand op Lecia's schouder. En hoewel ze meestal sliep als een blok moeten haar zenuwen strak gespannen zijn geweest want ze veerde omhoog en hijgde een serie scheldwoorden die ongeveer zo ging: Wat is er, jezus wat is er.

  Cherry, Mary Karr,

  Haar eigen God vond het tenminste niet meer dan normaal dat Hij nu en dan eens een straal scheldwoorden over Zich heen kreeg.

  Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

  Overtuigd van mijn gelijk [...] trok ik minstens vijf minuten hard aan de verroeste trekbel, wat met heel wat vrolijk lawaai gepaard ging voordat de deur met kracht werd opengetrokken door een zogenaamd woedende Lenie die mij met een stroom scheldwoorden begroette.

  Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

  Eliott beheerste gaandeweg de getallen, enkele zelfstandige naamwoorden, een paar scheldwoorden en noodzakelijke bevelen.

  De vos en de raaf, Bjarne Donderdag,

  met substantief erachter


  • het scheldwoord aidslijer
  • het scheldwoord boche
  • het scheldwoord christenhond
  • het scheldwoord conservatief
  • het scheldwoord fascist
  • het scheldwoord flikker

  Net nu homoseksuelen eerzame burgers zijn geworden (mochten worden!) en buurtbewoners zich niet meer generen wanneer in hun midden twee middelbare heren met een zwaar vertroetelde teckel huizen, staan er weer groeperingen op die liever een robbertje willen vechten, voor wie het scheldwoord flikker als geuzennaam geldt.

  Averechts, Gerrit Komrij,

  Verschillende malen werd de actievoerders het scheldwoord 'christenhond' toegevoegd en actieleider Van Kleef moest zelfs een blauw oog incasseren.

  NRC,

  Hoe sterk ziekten aanleiding geven tot het vormen van scheldwoorden blijkt uit het feit dat de ziekte aids nog maar net algemeen bekend was geworden of onze taal kende al het scheldwoord aidslijer.

  http://www.ministerievanjustitie.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/jv0303Hee.pdf,

  Maar het scheldwoord "conservatief" zei Van Agt te beschouwen als een "erenaam, een geuzennaam zo u wilt."

  http://oud.refdag.nl/vp/010125vp01.html,

  Na de Eerste Wereldoorlog waren flaminganten voor een bepaald slag van francofonen "les flaminboches", een verwijzing naar het scheldwoord "boche" waarmee de gehate Duitsers bedoeld werden.

  De Standaard,

  Zou het scheldwoord 'fascist' in 1923 al zo populair geweest zijn als het later zou worden, dan zou men Béraud daar zonder enige twijfel toen al op hebben getrakteerd.

  Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • beledigingen en scheldwoorden
  • beschimpingen en scheldwoorden
  • verwensingen en scheldwoorden
  • vloeken en scheldwoorden
  • schuttingwoorden en/of scheldwoorden
  • scheldwoorden en verwensingen
  • scheldwoorden en vloeken

  De dominant kan voor het gebruik van sommige schutting- en/of scheldwoorden positief gevoelig zijn, terwijl de onderdanige voor deze woorden negatief gevoelig is.

  http://www.kinkyculture.com/psychosm.html,

  Zelfs in het slaapliedje dat Marie zingt voor haar Bub [...] is de dreiging veel groter dan in de verwensingen en scheldwoorden, waarvan de ergste, de vernederendste wel is het driemaal herhaalde 'Hundsvot!', dat in elk geval met een duidelijk identificeerbare, intense haat wordt uitgespuugd, terwijl de boeman in het slaapliedje overal en nergens is en zich aan één stuk door op macabere wijze van buiten naar binnen en van binnen naar buiten verplaatst.

  Het nietigste, Marie Kessels,

  Ik vind wel dat die scheldwoorden en vloeken uit hun verband zijn gerukt.

  Meppeler Courant,

  Ik keek de afgeladen Oldsmobile na door het slaapkamerraam, mijn lippen trilden en ik zei hardop: 'Ben ik godverdomme even blij dat ik verdomme niet in die gore, rottige kokendhete auto zit tussen die verdomde, imbeciele slijmerige klootzakken, met z'n achten opgepropt op die stinkende teringachterbank!' Mijn lippen trilden steeds heviger en ik begon krampachtig deze zin te herhalen, steeds sneller en sneller, met steeds meer vloeken en scheldwoorden doorspekt, als een soort bezwering.

  De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

  Na zo'n auteur vriendelijk te hebben uitgelegd wat er nog schortte aan zijn roman/verhalenbundel/verzenbundel/essaybundel, zodat deze niet kon worden uitgegeven, kwam er gegarandeerd een tweede brief van hem, waarin ofwel de lector [...] onder beledigingen en scheldwoorden werd bedolven, ofwel het hartebloed en de tranen om het wereldleed van iedere regel dropen.

  Winterlicht. Een vergeetboek, Jeroen Brouwers,

  Vervloekingen en het iemand toewensen van ziekten of een ander kwaad werden ook beschouwd als een vorm van belediging [...]. Al deze beschimpingen en scheldwoorden konden aanleiding geven tot vervolging.

  http://users.pandora.be/ludo.verhaert/koeriertjes/mrt2002.htm,

  Mijn moeder begon zachtjes te fluisteren. Korte woorden en zinnetjes die zij afgemeten en sissend uitstootte. Scheldwoorden en verwensingen.

  Het schot, Hilbert Kuik,

  voorafgegaan door als


  • als scheldwoord

  Een van de lijstjes met de nieuwe woorden van 2002 vermeldt binladenteef, als scheldwoord voor een gesluierde moslimvrouw.

  Algemeen Dagblad,

  • als scheldwoord dienen

  Voorts dient het woord 'Belg' de Nederlander als scheldwoord.

  De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

  • als scheldwoord gebruiken

  "Windjammer" is een verzamelnaam voor zeegaande ijzeren en stalen zeilvaartuigen uit de latere periode van de koopvaardij [...]. In ieder geval niet verwarren met "Jammer", waarmee een oud, in slechte staat verkerend schip wordt aangeduid of met het Engelse "Windjammer" dat als scheldwoord voor een homoseksuele man wordt gebruikt.

  http://www.zeilcharter.nl/zeilcharter/windjammer.html

  Waarzeggers en dergelijke waren niet de enige bron van toverijbetichtingen. Het gemak waarmee de vredelegging voor de burgemeesters betichtingen onschadelijk maakte lijkt erop te wijzen dat 'tovenaarster' en equivalenten daarvan in allerlei gewone ruzies als scheldwoord gebruikt konden worden.

  http://www.xs4all.nl/~pvrooden/Jo/1986b.htm,

  Het roepen van woorden als kaka, pipi, billen, piemel en kut is op deze leeftijd voor veel kinderen een leuk spelletje. Het blijkt dat kinderen die woorden tegenover volwassenen gebruiken om te provoceren, om te kijken hoe hun reactie is. Kinderen onderling gebruiken de woorden vooral als scheldwoorden.

  http://interaxis.sesuadra.org/Interaxis2/html6/mariska_de_backer.html

  Vaste verbindingen


  een drieletterig scheldwoord


  1. scheldwoord dat uit drie letters bestaat en door veel mensen gebruikt wordt
   In de praktijk gaat het hier meestal om de scheldwoorden kut en lul.

   Toen Vermaas een in haar ogen eenvoudige bal miste, floepte ze er, niet onbegrijpelijk, een drieletterig ‘scheldwoord’ beginnende met een K uit.

   http://www.nieuwsvanhier.nl/bericht.php?bericht_id=13030,

  een vierletterig scheldwoord


  1. scheldwoord dat uit vier letters bestaat en door veel mensen gebruikt wordt
   In de praktijk gaat het hier meestal om de Engelstalige scheldwoorden fuck en shit.

   We hadden het bijvoorbeeld over het gebruik van vierletterige scheldwoorden. Coach 'Pete' blijkt daar ook raad mee te weten, maar hij doet dat slechts op de training – nooit in het openbaar en helemaal niet als er kinderen in de buurt zijn.

   Murfreesboro blues, Mart Smeets,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen