schermschool


schermschool 1.0

school waar men een opleiding en training kan volgen in de schermsport

Semagram


Een schermschool…

is een school; is een instelling; is een organisatie

      Algemene voorbeelden


      Zo draagt een eenvoudig zaaltje, ingericht als schermschool in traditionele sfeer, meer bij aan de beleving van exclusiviteit dan een hypermoderne sporthal met allerlei voorzieningen.

      http://www.knas.demon.nl/bestanden/integraal%20beleidsplan.pdf,