schets


schets 1.0

afbeelding

Bron: Ophelia2
(Publiek domein)

kunstige of artistieke afbeelding die het onderwerp slechts door middel van hoofdlijnen weergeeft, hetzij als definitieve voorstelling, hetzij als voorontwerp van een kunstwerk; tekening of schildering van de hoofdlijnen

Semagram


Een schets…

is een afbeelding

 • [Deel] bestaat uit hoofdlijnen
 • [Functie] dient als expressieve afbeelding of als voorontwerp van een grafisch of plastisch kunstwerk
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] beeldt in de regel weinig of geen details af; heeft vaak een expressief karakter door de focus op de hoofdlijnen
 • [Wijze] wordt kunstig of artistiek getekend of geschilderd
 • [Medium] is meestal getekend op papier of geschilderd op doek e.d.
 • [Middel] wordt gemaakt met uiteenlopende middelen, zoals potlood, krijt, verf enz.
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een onderwerp dat men kunstig of artistiek wil weergeven
 • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich van het portret door zijn beperking tot vooral de hoofdlijnen en zijn geringe uitwerking of afwezigheid van detaillering en kleuren

Algemene voorbeelden


Ensor maakte altijd schetsen in een soort van agenda voor hij een schilderij uitvoerde. Alleen de schets van dit werk was tot nu bekend.

De Standaard,

Ze zet met houtskool wat schetsen op een vel. Met de zijkant van haar hand veegt ze de strepen uit om volume of schaduw te maken.

Hier ben ik, Donald Niedekker,

Cuvier liet een fraaie schets in manuscript na van het uitgestorven zoogdier Anoplotherium commune uit het Eoceen (ongeveer 54 tot 38 miljoen jaar geleden) [...]. Het dier is afgebeeld in een levensechte pose, compleet met ogen en oren. Toch heeft Cuvier deze en dergelijke schetsen nooit willen publiceren, en dat is geen toeval [...]. De vergelijkende anatomie was een serieuze wetenschap waarin geen plaats was voor ijdele speculatie.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een schets maken

Dan schiet opeens door hem heen: zolang ik maar geen foto of schets maak, zolang ik maar geen woorden vind bestaat dit wat ik hier zie; als ik het vastleg of beschrijf verandert het, dan is het weg.

Labyrint, Fleur Bourgonje,

met voorzetselgroep


 • een schets in krijt
 • een schets in olieverf
 • een schets in potlood
 • een schets in waterverf

Sinds de 17de eeuw is de belangstelling voor het tekenen met het penseel sterk toegenomen, zij het aanvankelijk steeds in monochrome vorm (grijs of bruin), meestal over een schets in krijt of potlood.

http://books.google.nl/books?id=zdA2dpaGtJwC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=%22tekenen+met+het+penseel+sterk%22&source=bl&ots=QssoOkdBYs&sig=ynhl9bNlKAmP7BC1-ccm9s1SMXU&hl=nl&sa=X&ei=pVg-VJi6FsPKOdb2gZgI&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&q=%22tekenen%20met%20het%20penseel%20sterk%22&f=false,

Mijn allereerste schilderij was een schets in olieverf van het strand bij nacht op Schiermonnikoog.

http://www.galeriedekunstkop.nl/schilderijen/HTML/13.%20strand%20bij%20nacht.htm

Een schets in waterverf op de ezel, portret van mijn vriend Sietse, wel geslaagd, het lijkt tenminste.

Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

 • een schets van Maella
 • schetsen van Rubens

Volgens andere [...] deskundigen is het schilderij helemaal niet van Goya maar wel van een tijdgenoot, namelijk Mariano Salvador de Maella. Volgens de gewezen Prado-direkteur [...] vertoont het schilderij grote gelijkenis met een schets van Maella.

De Standaard,

Maar de absolute toppers zijn twee unieke schetsen van Rubens die in 1969 werden aangekocht voor 45 miljoen fr.

De Standaard,

 • een schets voor de Dood van Sardanapalus
 • een schets voor Enkeltje heimwee

In dezelfde periode werden olieverfschetsen zelfstandige kunstwerken. Een prachtig voorbeeld is de schets voor de Dood van Sardanapalus van Delacroix.

De Standaard,

Palmen [...] tekende vaak het portret van Meijer voor het achterplat van zijn bundel. Haar schets voor 'Enkeltje heimwee' vat perfekt auteur én personage in enkele trekken samen.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • een kleine schets
 • een levendige schets
 • een onafgewerkte schets
 • een originele schets
 • een rudimentaire schets
 • een snelle schets
 • een vlugge schets

Hoe kijk je wat langer naar een kunstwerk? Een mogelijkheid is het maken van kleine schetsen. Daarbij gaat het niet om de kwaliteit van de tekening, maar om het nauwkeurig opmerken van alle delen van het kunstwerk.

http://www.fine-arts-museum.be/site/Nl/html/HetGroteMuseum%202002-2003.pdf,

Eén van de deelnemers is de Duitse artiest en graveur Georg Wilhelm Baurenfeind. Hij maakte een levendige schets van het optreden van de meisjes aan de vooravond van het vertrek van de expeditie naar Suez, in augustus 1762.

http://www.bellydance.be/boek.html

De stapels onafgewerkte schetsen, papieren penselen die hem omringden.

Leven op het lemmet, Renee Van Hekken,

Het Stedelijk Museum kreeg de originele schetsen van Delbeke terug en van Guffens en Swerts werden voorbereidende tekeningen aangekocht.

http://www.ieper.be/nl/

Hij liet de schilder Jozef Peeters, die in 1922 de inzending van Van Ostaijen geweigerd had, uit het hoofd een schetsje van de beelden maken. Die rudimentaire schets was tot nog toe het enige houvast.

De Standaard,

Giulio denkt dat als hij maar lang genoeg in de buurt van Elizabeth rondhangt ze misschien een snelle schets van hem zal maken en dat hij dan ook een skelter krijgt.

De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

Vage lijntjes, sierlijke golven, een vlugge schets.

Meppeler Courant,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een voorbereidende schets

Hij schilderde direct op het doek zonder voorbereidende schetsen zodanig dat de kleureffecten en de sfeer meer impact hebben en belangrijker waren dan het onderwerp zelf.

http://schoolweb.argo.be/ka/koekelberg/nieuwe_pagina_33.htm

Als Vaccari werkt - acht uur per dag en in hoge snelheid - komen er geen voorbereidende schetsen aan te pas. Een tekeningetje, neergekrabbeld tijdens een telefoongesprek, verhuist direct in grote lijnen en in verf naar het linnen.

NRC,

Voor het royale fresco van 5 op 35 meter dat Paul Delvaux in 1952 ontwierp, moet u naar de speelzaal. De Zeemeermin is voor de gelegenheid omringd met voorbereidende schetsen. Intrigerend is de vaststelling dat in het oorspronkelijke ontwerp geen zeemeermin te bespeuren valt: in die fase was ze nog een liggend naakt met een kroon.

De Standaard,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een spontaan gekrabbelde schets
 • een getekende schets
 • een in de open lucht uitgevoerde schets
 • een uitgewerkte schets

Veelvuldig gebruik van de kleuren geel, blauw, groen in sobere beelden zorgen voor een verdere uitzuivering van zijn picturale taal. Ook hier zijn de verveling en de eenzaamheid het belangrijkste leidmotief. Bervoets' onvrede met het schilderen doet zijn soberheid culmineren in zijn zogenaamde Witten (vanaf 1988). De eerste aanzet bestaat uit spontaan gekrabbelde schetsen, die zijn gevoelens moeten weergeven.

http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/studentcs/portal/biennale/ned/index.htm

In die tijd begon men de aquarel in toenemende mate voor het inkleuren van getekende schetsen, studies en ontwerpen toe te passen.

http://users.pandora.be/werner.de.wree1/1%20aquarel.htm,

Een schoolvoorbeeld van deze werkwijze is het verschil tussen Le pont de Narni (Louvre), een in de open lucht uitgevoerde schets uit 1826, en een schilderij met hetzelfde motief dat zich nu in de National Gallery van Ottawa bevindt.

De Standaard,

Een expositie, van uitgewerkte schetsen en aquarellen, in het ICO-gebouw in Assen van 4 tot en met 24 november.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt substantief


 • een schets of voorstudie

Ik hou van die nevelige landschappen omdat ze me de kans geven ze zelf in te vullen, me er in thuis te voelen. Daarom hou ik ook meer van een schets of voorstudie dan van het voltooide schilderij.

Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

 • schetsen en aantekeningen
 • schetsen en aquarellen
 • schetsen en schilderijen
 • schetsen en tekeningen
 • schetsen en voorstudies
 • schetsen of studies

Fascinerend zijn de pagina's uit Fellini's droomboeken, waarin hij jarenlang 's ochtends met schetsen en aantekeningen zijn dromen noteerde.

NRC,

Een expositie, van uitgewerkte schetsen en aquarellen, in het ICO-gebouw in Assen van 4 tot en met 24 november.

Meppeler Courant,

Valenciennes bezit een uitzonderlijk rijk Carpeaux-fonds, enkele meesterwerken, talloze ontwerpen en veel schetsen en schilderijen.

De Standaard,

De tafel en de buffetpiano liggen vol papieren, boeken, schetsen en tekeningen.

Athenes adem, Wim Neetens,

In het atelier liggen schetsen en voorstudies verspreid over de vloer, de schappen, de tafel.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Er worden meestal geen schetsen of studies gemaakt, dit gebeurt gelijk op het doek en wordt soms weer overgeschilderd zodat er een gelaagdheid tot stand komt.

http://members.chello.nl/wgstreep/Lege%20pagina%208.htm

overig


 • de schets hierboven

In de schets hierboven zie je een molen in een landschap. Door er dingen voor en achter te zetten krijg je de suggestie van diepte. Dit noemt men een decor-perspectief.

http://www.obs-angelslo.nl/2014-2015/12%20gouden%20tips%20voor%20een%20betere%20strip.pdf,

Vaste verbindingen


een losse schets


 1. een buiten enig verband gemaakte, op zichzelf staande, of ook een terloops en zonder bijzondere zorg of hulpmiddelen gemaakte schets

  Als je je schets uitwerkt, ga je simpelweg over je eerste losse schets heen en maak je hem donkerder, waarbij je je personages verder vormgeeft.

  http://books.google.nl/books?id=CK7fL2VWJzQC&pg=PT83&lpg=PT83&dq=%22losse+schets%22&source=bl&ots=Be7yzpgXgF&sig=u0CtwwDNtQiKwN5fN-2wsHObYvM&hl=nl&sa=X&ei=8XM-VKaINMevPMPmgbAE&ved=0CEgQ6AEwCDgK#v=onepage&q=%22losse%20schets%22&f=false,

  Soms begint hij een werk met een uiterst informele en snelle losse schets. Die 'schets' is eigenlijk meer de registratie, of notitie, van een innerlijk gevoelde beweging met een bepaald ritme en balans, die globaal richting en ruimtelijke verbanden aangeeft.

  http://www.pieterobels.com/categorie/index.php?cat=about

  Een figuur, stilleven, landschap of stukje architectuur moet je eerst waarnemen om het dan in een tekening op te roepen. Dit kan een losse schets, een vluchtig weergeven van de contour of een gedetailleerde studie zijn.

  http://www.academieberchem.be/schilderkunst.htm

een grove schets; een ruwe schets


 1. een schets die het onderwerp slechts in een beperkt aantal, vaak vluchtig en/of krachtig aangebrachte lijnen afbeeldt zonder verdere uitwerking of die nog geheel onafgewerkt is

  De drukker was ook uitgever en dat bracht met zich mee, dat hij voor de kopij moest zorgen. Dit was in de regel een bestaand handschrift, dat eerst helemaal overgeschreven moest worden, op zodanige wijze dat het aantal geschreven letters op een bladzijde precies overeen kwam met het aantal dat later gezet en gedrukt werd. Deze lay-out-exemplaren zijn in enige gevallen bewaard gebleven, zoals bij de Neurenbergse Wereldkroniek uit 1492. Daarvan bezitten we zelfs een globale lay-out waarin alleen de grove schetsen van de illustraties op ware grootte waren aangebracht en een volledig uitgeschreven tekst met dezelfde illustratieschetsen.

  NRC,

  Op het papier stond een ruwe schets van mijn gezicht, met minutieus uitgewerkte ogen.

  Memoires van een luipaard, Peter Verhelst,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • schetsje
 • schetsmatig

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • schetsidee

schets 2.0

functionele tekening die de delen van iets, hun samenhang, onderlinge positie, ligging of werking op een overzichtelijke, vaak vereenvoudigde wijze weergeeft; schematische, veraanschouwelijkende tekening van iets

Semagram


Een schets…

is een tekening; is een afbeelding

 • [Deel] bestaat uit hoofdlijnen, soms in een schaalverhouding getekend
 • [Functie] dient een zakelijk doel zoals verduidelijking of veraanschouwelijking
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is functioneel van aard, overzichtelijk in zijn weergave en beperkt zich tot het belangrijkste
 • [Activiteit of handeling] toont de delen van iets en hun samenhang, positie of ligging of de werking ervan
 • [Medium] is getekend op een papier of gedrukt
 • [Object betroffen] heeft bijvoorbeeld betrekking op iets wat men gaat vervaardigen of bouwen, op een omgeving die men rudimentair in kaart brengt enz.

Algemene voorbeelden


Door de heer J. Rüenauver, hoofd van het bouwbureau van het aartsbisdom Keulen, is op 29 mei 2000 een principeschets gepresenteerd met betrekking tot de hoofdindeling van de kathedraal. Deze schets is door alle betrokkenen als uitgangspunt aanvaard voor het daarna ontwikkelde revitalisatieplan.

http://www.bisdom-roermond.nl/

Ik werk veel in opdracht. De klant wil een tas of hoed en stelt daar zijn eisen voor. Het gaat dan ook exclusieve modellen [...]. Eerst ga je dan wat ontwerpen op papier schetsen en uit al die schetsen wordt er dan één uitgekozen.

Meppeler Courant,

Ook las je onderdelen aan elkaar (met de booglastechniek) en monteer je onderdelen binnen de constructie. Er wordt gewerkt aan de hand van werktekeningen, schetsen of mondelinge instructies.

http://www.friesepoort.nl/

De ontwerper kan op zijn scherm zijn schets van alle kanten bekijken, zonder daarvoor eindeloos veel tekeningen te hoeven maken.

NRC,

De auto's waren op de schets in het registratieformulier met de rechtervoorzijde tegen de linkervoorzijde getekend, terwijl beide auto's met de linkerzijde tegen elkaar waren aangereden.

http://www.ombudsman.nl/jaarverslag2001/jv2001.pdf,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een schets maken
 • een schets op papier zetten

U kunt uw eigen unieke vloer bedenken. Marmoleum is namelijk prima geschikt materiaal om patronen, banden of biezen te maken. Heeft u zelf leuke ideeën, maak een schets en laat het ons zien.

http://www.deherenvanamersfoort.nl/index.htm

Laat u begeleiden door de keukenspecialist, die heeft een hoop ervaringen met u te delen [...]. Maak een aantal kopieën van uw plannetje en maak enkele schetsen.

http://www.easy.be/immo/grotewerken/immo_keuken.asp

Hebt u uw tuin van de toekomst al voor ogen en misschien al een schets op papier gezet?

http://www.tuinadvies.nl/index.html

met adjectief ervoor


 • een architectonische schets

In haar kleine kantoortje, met op een plank de blikjes en doosjes van de gedroomde produktie, aan de muur een vergeelde architectonische schets van het fabriekscomplex zoals het gedacht is, op de grond een nieuwe faxmachine [...] vertelt mevrouw Jasjtsjenko over de crisis van de melk.

NRC,

 • een voorlopige schets
 • onderstaande schets

Drogteropslagen is in beeld voor 28 nieuwe woningen. Om dat plan te kunnen realiseren is de gemeente Zuidwolde begonnen met het maken van een voorlopige schets en die wordt op maandag 24 oktober behandeld in de commissie Ruimtelijke Ordening

Meppeler Courant,

Montage handleiding [...]. Zorg dat de bevestigingsplaat op de juiste wijze ondersteund wordt door de wandbeugel, zie onderstaande schets.

http://www.starboard.nl/files/Installation%20Guide%20V1_1%20StarScreen.pdf

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een gedetailleerde schets

De plaats van het nest moet zorgvuldig worden aangegeven op kaart, in een gedetailleerde schets of met een markering nabij het nest (pas echter op voor te opvallende merken), zodat langdurig zoeken bij een volgend nestbezoek achterwege kan blijven. Bedenk van te voren wat bij een nestbezoek moet worden gemeten/geteld.

http://www.sovon.nl/pdf/handleiding-nestkaarten.pdf,

met voorzetselgroep


 • een schets van de schuilplaats
 • een schets van de slaapkamer

In de nacht voor de vlucht begroeven de jeugdige graaf en een dienaar dertien bakken met zilver en porselein, verpakt in krantepapier, drie meter onder de grond in het nabije bos. Een schets van de schuilplaats droeg Alexander sindsdien altijd in zijn beurs met zich mee.

De Standaard,

Gisteren nog heb ik een schets opgestuurd van de slaapkamer.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

 • een schets voor een decorontwerp

Het is de bedoeling dat leerlingen voor of na het bezoek een praktische opdracht maken: zelf een schets voor een decorontwerp of een maquette maken.

http://www.muziektheater.nl/

met ander, nevengeschikt substantief


 • schetsen en omschrijvingen

Tegen de opening van het kasteel op dinsdag 2 april kunnen de bezoekers al de monumentaal ommuurde siertuin bewonderen. Nadien volgen de aanleg van een halfstamboomgaard, een fruit- en groentetuin op basis van schetsen en omschrijvingen vanaf de zestiende eeuw.

De Standaard,

overig


 • de schets hierboven
 • de schets hierna
 • de schets hiernaast

In de laatste 80 miljoen jaren zijn de magnetische polen van de aarde maar liefst 170 keer van plaats veranderd, zoals u kan zien op de schets hierboven.

http://users.telenet.be/wouter.wylin/atlantisring/oorzaak.htm

De zon komt op om 03:34 (UT!), zo'n drie minuten na de maximale verduistering. 86,4% van de zonnediameter zit op dat ogenblik nog achter de maan. De schets hierna geeft de zon weer zoals ze in Leuven vlak na zonsopkomst aan de hemel zou moeten staan. Al bij al zal deze zonsverduistering dus niet spectaculair zijn.

http://waarnemen.wega-astro.be/

De geleerde en cartograaf Frances Bacon kwam rond 1620 op het idee dat de grote continenten vroeger aan elkaar moeten gezeten hebben. De continenten lijken stukken van een legpuzzel. Dit is goed te zien op de schets hiernaast.

http://users.skynet.be/zoekheteensop/aardbeving.htm

Vaste verbindingen


een grove schets; een ruwe schets


 1. een schets die zich beperkt tot een zeer algemene, schematische weergave van zijn onderwerp; zeer globaal gehouden ontwerptekening

  Luitenant ter zee eerste klas Jaap Kouwenhoven, accountmanager voor onder meer de Onderzeedienst bij het Marinebedrijf, doet zijn best het voor de leek in beeld te brengen. 'De bibo, die zich binnen de drukhuid bevindt, en de buitenboordafvoergassenafsluiter daarbuiten, dienen om verbrande dieseldampen te laten ontsnappen en tegelijk de waterdruk vanaf de andere kant tegen te houden', vertelt hij, terwijl hij een grove schets maakt op het planbord van zijn bureau.

  http://www.mindef.nl/faq/,

  Onze adviseurs beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om samen met u de behoeften te definiëren en een oplossing voor te stellen. Tijdens een eerste gedachtenwisseling polsen wij naar uw wensen, zorgen, huidige situatie en deadlines. Na deze inventarisatie maken wij een ruwe schets [...]. De productiviteit en efficiëntie binnen een kantoor worden vooral bepaald door de mensen die er werken. Een goed ontwerp in combinatie met aangename materialen en de juiste kleuren zorgen voor een stimulerende werksfeer.

  http://www.jade-informatics.be/kantoor.htm

  De wens naar een betrouwbare constructie, voor jarenlang onbezorgd telen en een maximale lichtinval en een juiste isolatie leidde tot vooruitstrevende kasconstructies. GREENTEX bouwt die kasconstructies. Vanaf de eerste ruwe schets tot en met de uiteindelijke oplevering van de kas staan uw eisen voorop.

  http://www.greentex.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • schetsje
 • schetsmatig

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • aangezichtsschets
 • architectuurschets
 • bouwschets
 • conceptschets
 • decorschets
 • designschets
 • horizonschets
 • inrichtingsschets
 • maatschets
 • ongevalschets
 • ontwerpschets
 • ontwikkelingsschets
 • opmetingsschets
 • overzichtsschets
 • panoramaschets
 • presentatieschets
 • principeschets
 • routeschets
 • ruimteschets
 • situatieschets
 • structuurschets
 • werkschets
 • wijkschets

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • schetsfase
 • schetsidee
 • schetskaart
 • schetsmodel
 • schetsontwerp
 • schetsplaat
 • schetsplan
 • schetspresentatie
 • schetstekening
 • schetsvoorstel
 • schetsvorm

schets 2.1

(verouderend, veehouderij [bedrijfstak])

voorgedrukte kaart met een afbeelding van een rund waarop de eigenaar de vlekken van de vacht tekent en andere kenmerken noteert ter herkenning van het dier; identificatietekening van een rund

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen2.0 : 2.1

Algemene voorbeelden


Wagyu koeien: zoals in NL een schets van het kalf wordt gemaakt, nemen ze in Japan een neusafdruk ter identificatie. Elke koeienneus uniek.

https://twitter.com/woodyshouse/status/61784895596412928,

Heb ooit bij kalf van 6 maand [...] op de schets geschreven 'kreng' omdat het zo'n idioot was [...]. Wilde ik hem keer vast zetten voor insemineren (2e keer), heeft-ie me uit het niets onderuit geschopt. Na op te zijn gekrabbeld heb ik hem het afmesthok in geschopt en de veehandelaar gebeld.

http://www.veeteeltforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=6132&start=15,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • kalverschets
 • koeschets

schets 3.0

beschrijving in woord of bewegend beeld die iemand of iets typeert door de belangrijkste kenmerken op een treffende, karakteriserende wijze weer te geven; uitbeelding in woord of bewegend beeld die de hoofdkenmerken van iemand of iets typerend uitdrukt

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen1.0 : 3.0

Semagram


Een schets…

is een beschrijving

 • [Functie] dient om iets te typeren
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] richt zich vaak op hoofdzaken en beperkt de uitwerking van details
 • [Onstoffelijke eigenschap algemeen] is beperkt in lengte of duur
 • [Activiteit of handeling] drukt het essentiële of wezenlijke van de betreffende persoon of zaak uit
 • [Medium] komt tot stand in woord of bewegend beeld
 • [Object betroffen] heeft betrekking op karakteristieke elementen zoals typische kenmerken, voorvallen en gebeurtenissen enz.
 • [Onderscheid of tegenstelling] is door zijn kortheid of beknopte weergave en beperktheid in de detaillering te onderscheiden van een portret

Algemene voorbeelden


Bent u toevallig een man? Dan moet ik u vriendelijk verzoeken zonder dralen verder te lezen [...]. Hier volgen enkele willekeurige uren uit een al even willekeurige dag uit mijn (eveneens willekeurig) leven. Een schets. De setting: een hip Gents café op de Oude Beestenmarkt, ergens in de avond.

http://www.lectrr.be/column.php?ID=103=George%20Cooney

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een schets geven
 • een schets maken

De kracht van de soap ligt in haar zwakte. Ze bevat een veelheid van in korte stukjes afgekapte verhaallijnen, waarin steeds een schets wordt gegeven van de verschillende manieren waarop de personages omgaan met de situatie waarin zij zich geplaatst zien.

http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html,

Na een heel leven kennen we niet eens onszelf, laat staan dat we iemand anders zouden kennen. Ten hoogste kennen we zijn uiterlijke karaktertrekjes, maar dat volstaat niet eens om een schets te maken. Ik zal toch proberen om van mijn man een portret te tekenen. Ik kan over mijn man geen slecht woord vertellen.

Iks, Johan Van Nijen,

met adjectief ervoor


 • een summiere schets
 • een uitvoerige schets

Volgens regisseur Walter Tillemans moet dit stuk de toeschouwer "meeslepen in een intrigerende plot met verrassende wendingen." Helaas heb ik daar niks van gemerkt [...]. Het is niet meer dan een summiere schets van een klein familiedrama vol halfzachte en achterhaalde psychologie. Problemen worden vluchtig aangereikt en even vluchtig weer afgehandeld.

De Standaard,

Ik neem mezelf kwalijk dat ik haar zo uitvoerig beschrijf, want het is niets bijzonders als er zulke meisjes in wetenschappelijke instituten rondlopen, dus verbazing daarover ligt niet ten grondslag aan mijn uitvoerige schets van haar uiterlijk.

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

 • een briljante schets
 • een originele schets
 • een pittoreske schets
 • een rake schets
 • een realistische schets
 • een ruige schets
 • een sociaal-psychologische schets

Haar korte verhalen werden geprezen als briljante schetsen van het lege en hypocriete leven van de upper classes.

NRC,

Matige stukjes, verplichte nummers en ongeloofwaardige vriendelijkheden wisselen af met scherpe observaties en originele schetsen.

NRC,

'Bliss' van de Rus Vitali Manski kreeg de prijs voor de beste korte film plus twee publieksprijzen. Het is een pittoreske schets van een uitstervend dorpje in een uithoek van Rusland, waar nog welgeteld zeventien mensen wonen.

De Standaard,

Wanneer dus blijkt dat Nikos' liedjes wel degelijk aanslaan, en zelfs de kapitein doen schuddebuiken door hun rake schets van het bestaan, rijst bij de jonge Kretenzer het plan hofzanger te worden.

NRC,

Niets menselijks is de vertellers vreemd en de schrijver laat zich dan ook duchtig gaan als het om een realistische schets gaat van rauwe, potsierlijke en vrolijke belevenissen.

http://www.theartserver.be/theartserver/nlbe/08_15_index.asp

Gangsterrappers bezingen het geweld in hun stad, afgewisseld met ruige schetsen van hun seksleven, waarbij vrouwen meestal worden aangeduid met 'bitch' of 'ho' (voor 'whore').

NRC,

Duistere straten en steegjes in de onmiddellijke omgeving van het New Yorkse Times Square vormen het decor van Burke's Manhattan, een thriller die tegelijk een rauwe sociaal-psychologische schets geeft van het gore leven "in de buik" van deze Amerikaanse grootstad.

De Standaard,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een boeiende schets
 • een schrijnende schets
 • intrigerende schetsen

Neil Jordan geeft de Ierse vrijheidsstrijder Michael Collins zwierig een filmstandbeeld. Boeiende schets van iemand die van terrorist naar pragmatisch politicus evolueert. Liam Neeson overtuigt in titelrol.

De Standaard,

Uit het ondergelopen Walcheren geeft de amateur-bioloog C. Brakman (1879-1955) die eerste naoorlogse zomer in een brief aan een Amsterdamse correspondente een schrijnende schets van het stervensuur van de mooiste boomgaarden die hij gekend heeft.

NRC,

Maar ook al zou Morriën hier en daar romantiseren, hij 'liegt de waarheid', zoals die zich in zijn particuliere herinnering heeft vastgezet, en zoals hij die heeft gebruikt in zijn proza en poëzie. Dat is eerder een voordeel dan een bezwaar. Zijn mondelinge getuigenissen leverden gisteren intrigerende schetsen van het dagelijks leven in het IJmuiden van begin jaren veertig op.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • gesimplificeerde schets

'De vraag is altijd geweest: kan ik met dit karakter en in deze tijdsomstandigheden uitgroeien tot een coherente mens?' Wat mij een wat naïeve, gesimplificeerde schets van een probleemsituatie lijkt, heeft voor Van Laerhoven ongetwijfeld een grote pertinentie. Hij vult er in ieder geval weerom bijna 400 bladzijden mee, met veel herhalingen die het gevecht tussen coherentie en verbrokkeling van de ziel iets te nadrukkelijk in de verf zetten.

De Standaard,

met voorzetselgroep


 • een schets van een arcadische samenleving
 • een schets van de lange donkere winteravonden
 • schetsen van het platteland

Het verhaal van Tonny van der Horst is de schets van een arcadische samenleving die mentaal ver van Amsterdam af ligt en met een eigenzinnig solidariteitsbetoon lak heeft aan de bezetting.

NRC,

Intimistisch is de schets van de lange donkere winteravonden in de huiskring. Moeder pookt in de kolenkachel. Sigismund kleeft een postzegel in zijn album. Men kan de indruk krijgen dat de auteur zich nestelt in brave, bijgewerkte snapshots van een vergulde werkelijkheid uit de goeie ouwe tijd. Dat is niet zo.

De Standaard,

De bundel biedt echter meer dan een reeks schetsen van het platteland. In Dorpsstraat Ons Dorp wordt ook het naoorlogse Nederland getekend. Naast de oorlogservaringen komen daarbij twee tendensen als rode draden terug: de alomtegenwoordige verzuiling van de maatschappij en de om zich heen grijpende verstedelijking.

De Standaard,

met substantief ervoor


 • een verzameling losse schetsen

Deze, en andere, karakters worden door een ik-persoon ( in wie men zonder moeite de schijfster herkent) mooi en overtuigend neergezet. Het verhaal is niet zozeer een familiekroniek als wel een verzameling losse schetsen. Het ongedwongen impressionisme waarmee de taferelen worden geschilderd zorgt voor een lichte toets in de verteltrant.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • schetsje
 • schetsmatig

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


schets 4.0

overzichtelijke beschrijving in woorden die de belangrijkste kenmerken, aspecten of ontwikkeling van iemand of iets weergeeft; globaal overzicht van de hoofdzaken

Semagram


Een schets…

is een beschrijving

 • [Functie] dient om een overzicht te geven
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] richt zich op hoofdzaken en beperkt de uitwerking van details; volgt een ordening in wat wordt beschreven of brengt er een structuur in aan; in meestal objectief of zakelijk van toon en strekking
 • [Object betroffen] heeft betrekking op de belangrijkste kenmerken, aspecten of ontwikkeling van iemand of iets

  Algemene voorbeelden


  De lezing getiteld 'Trends in Avionica' ging over de geschiedenis en vooral de toekomst van de manier waarop vliegtuigen gevlogen worden en hun routes geregeld worden. Dit naar aanleiding van de catastrofale vluchten op 11 september. Ze begonnen hun verhaal met een schets van de evolutie van de cockpit door de jaren heen.

  http://www.delftaerospace.com/vsv/lvd/index.html

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • volgen

  Een deel van het maatwerk zal zijn beslag krijgen in een algemene maatregel van bestuur en ministeriële regelgeving van de loonbelasting, waarvan hierna een schets volgt.

  http://www.cbhome.nl/index.php,

  als object bij een werkwoord


  • een schets geven

  Dit artikel geeft een schets van hoe zo'n brede samenhang eruit zou kunnen zien.

  http://www.christianjongeneel.nl/popups/theorie.htm,

  Ook gaan we in op de problematiek van het vaststellen van bekwaamheid en we geven een schets van de manier waarop we leraren zelf willen betrekken bij de nadere uitwerking van de bekwaamheden en toekomstige bijstellingen.

  http://www.dagvandeleraar.nl/,

  Kan je ons een schets geven van hoe de discussie rond het statuut van de skater is ontstaan?

  http://www.rollerbond.be/nieuwsbrief/Nieuwsbrief%200205.html,

  met adjectief ervoor


  • een beknopte schets
  • een bondige schets
  • een globale schets
  • een korte schets
  • een rudimentaire schets
  • een summiere schets
  • een uitgebreide schets

  In verband daarmee heeft Staatsbosbeheer in het voorjaar van 1998 de RDMZ verzocht een Cultuurhistorische Verkenning (CV) op te stellen, waarin de belangrijkste randvoorwaarden voor het toekomstige gebruik worden geschetst. De CV bestaat uit twee onderdelen. Het eerste geeft een overzicht van de elementen waaruit de Wierickerschans bestaat, een beknopte schets van de geschiedenis van het defensiewerk en een overzicht van de aanwezige cultuurhistorische waarden.

  http://www.monumentenzorg.nl/actueel/nieuwsbrief/98-5/nieuws07.html,

  Hier is het essay op zijn best: in een heldere en bondige schets van grote historische lijnen legt Gans uit hoe de joden in een christelijke Umwelt, die hen zelfs in de beste tijden onvriendelijk gezind was, zich gedwongen zagen om als overlevingsstrategie te kiezen voor beroepen als handelaar, geldschieter of intellectueel.

  NRC,

  In het voorgaande hoofdstuk is een globale schets gegeven van een aantal structurele ontwikkelingen.

  http://www.xs4all.nl/~aer/adv992.html#Inhoudsopgave,

  In het volgende hoofdstuk geven we nog een korte schets van de geschiedenis van de moderne biotechnologie.

  http://www.c3.nl/evv/c3-evbiotechnologie.pdf,

  Ik weet dat ik hiermee natuurlijk slechts een heel rudimentaire schets geef van het gebeuren en dat ik veel belangrijke aspecten, zowel van organisatorische als van meer inhoudelijke aard ter zijde laat.

  http://users.skynet.be/kern/smisart.html

  Veeleer dan een exhaustief overzicht willen volgende opgesomde data ter oriëntatie een summiere schets bieden van twee millennia christendom.

  http://www.kuleuven.ac.be/rzl/lb/cursus/cursustekst.htm

  Niet toevallig zijn de eerste hoofdstukken gewijd aan een uitgebreide schets van 'Het jodendom in de grieks-romeinse wereld' en het 'Joods godsdienstig leven'.

  http://www.xs4all.nl/~folkerts/open.html

  • een concrete schets
  • een overzichtelijke schets
  • een rooskleurige schets
  • een sombere schets

  Vandaar ook dat Lallemand zijn werk geografisch indeelt, via de talrijke bolwerken van het netwerk, New York, Antwerpen, Moskou, Vilnius, Tel Aviv [...]. Toch is het verhaal uniek omdat het een heel concrete schets is van de manier waarop de onderwereld die in de laatste decennia van de Sovjet-Unie opbloeide [...], snel expertise opbouwde voor een wereldwijde aanpak.

  De Standaard,

  Welke ook de gekozen vennootschapsvorm moge zijn, de buitenlandse firma die zich wenst te vestigen in België zal rekening moeten houden met heel wat vereisten en een aantal formaliteiten moeten navolgen. In wat volgt zal ik trachten een overzichtelijke schets te maken van deze vormvoorwaarden.

  http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

  Haar al bij al vrij rooskleurige schets van de toestand kan [...] bij de geërgerde publieke opinie als onwaarachtig overkomen.

  De Standaard,

  Een nog belangrijker punt van zorg en kritiek [...] is misschien wel de zeer sombere schets die van de milieuproblematiek wordt gegeven. Het beleid van de afgelopen jaren is niet succesvol gebleken is de teneur.

  http://www.mkb.nl/mkbnederland/persberichten.shtml

  • bovenstaande schets
  • hiernavolgende schets
  • onderstaande schets

  Hopelijk kan de bovenstaande schets van de formele organisatiestructuur in elk geval leiden tot een beter inzicht in de verhoudingen tussen de verschillende geledingen en tot een beter klimaat van vertrouwen.

  http://www.bib.kuleuven.ac.be/ub/basisstructuur.html,

  Het politiek comité werd in het leven geroepen door de specifieke politieke omstandigheden van dit werkingsjaar (zie hiernavolgend schets).

  http://www.jongvld.be/opencms/export/projects/jongvld/STATIC/Pdf/Jong_VLD_Beleidsnota_2004-2006.pdf

  Onderstaande schets over het ontstaan van Kampen is niet geschreven door een historicus, niet door een archeoloog, het is geschreven door een bodemkundige.

  http://www.walkatearchief.nl/downloads/almanak2002/KA2002_04_Hamming_SchetsKampen.pdf,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een indringende schets
  • een treffende schets

  Daarnaast geeft Paumen een indringende schets van de situatie in de buurlanden België en Duitsland, waar de overheden, die zich niet aan de EGKS-afspraken hielden, de mijnen veel te lang open lieten en tegelijkertijd - vooral in België - de mijnwerkers langzaam maar zeker de ene loer naar de andere draaiden.

  NRC,

  Een hoorzitting over een zich al zeven jaar voortslepende ruzie tussen de beurs en CSM over een beschermingswal van dat beursfonds gaf gisteren een treffende schets van dat onvermogen.

  NRC,

  • een inleidende schets
  • een voorafgaande schets
  • de volgende schets

  Korte inleidende schets. Er gebeurt veel in Vlaanderen op het gebied van de de kunsteducatie.

  http://www.veerman.be/pagesmiddenframe/publiart1.html

  Bovendien bestaat een precedent: in 1865, toen voor de eerste keer een minister voor het Hof van Kassatie terechtstond, gaf de toenmalige prokureur-generaal ook een voorafgaande schets van het onderzoek.

  De Standaard,

  De resultaten van dit onderzoek [...] zullen worden gebruikt om het beleid voor de komende jaren te formuleren [...]. De uitkomsten tot nu toe geven aanleiding tot de volgende schets.

  http://www.albeda.nl/algemeen/info/kwaliteitsverslag/kv_frame.html,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • de neergezette schets
  • de vrij gedetailleerde schets

  De hier neergezette ruwe schets heeft ingrijpende consequenties voor het auteursrecht.

  http://www. ivir. nl/publicaties/dommering/napster-cr. html

  Het beeldkwaliteitsplan moet een vrij gedetailleerde schets worden van hoe de weg er in de toekomst uit moet komen te zien.

  Meppeler Courant,

  met voorzetselgroep


  • een schets van de jaren '60
  • een schets van de problemen
  • een schets van de stand van zaken

  Laten we [...] vooral blij zijn met de juiste en heldere lijnen die de schrijver trekt. De schets van de jaren '60 is interessant.

  De Standaard,

  Ik zie geen verandering in de schets van de problemen zoals ik die eerder gegeven heb.

  NRC,

  Het duurde echter tot na de Eerste Wereldoorlog voordat de Troonrede zijn huidige karakter kreeg, een schets van de stand van zaken en een presentatie van de plannen voor het volgende parlementaire jaar.

  http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_kb.html?/kb/dossiers/prinsjesdag/prinsjesdag.html

  Begonnen wordt met een schets van de stand van zaken in de kinderopvang.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  • een schets over de deelname
  • een schets over het ontstaan

  Daarom besteden wij, na een schets over de gewenste deelname en het feitelijke internetgebruik in Zeeburg, dit hoofdstuk aan de vernieuwing van infrastructuur en aan de stimulering van de vraag daarnaar.

  http://www.cyburg.org/NETS/startFrame.htm,

  Het Repertorium omvat een theoretisch gedeelte met een historische schets over het ontstaan van de beroepsvereniging en informatie over de taak, het ereloon en de deontologie van de tuinarchitect.

  De Standaard,

  • schets voor de toekomst
  • schets voor het onderzoeksprogramma

  De doel- en belangengroepen Focus Consulting ontwikkelde een rapport over alle gevoerde gesprekken en presenteert dit aan de voltallige stuurgroep, gedurende een ééndaagse wokshop om zo samen een eerste schets voor de toekomst te ontwikkelen

  http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

  Commentaar op de schets voor het onderzoeksprogramma van de Onderzoekschool Ethiek 1999-2005 [...]. Bert Musschenga heeft een interessant en stimulerend concept geschreven voor het nieuwe onderzoeksprogramma van de school.

  http://www.xs4all.nl/~ozse/annual_reports.htm,

  met telwoord ervoor


  • een eerste schets

  Wat is het profiel van een politicus-nieuwe-stijl? Hieronder wordt een voorzichtige poging gedaan tot een eerste schets.

  http://www.iminet.org/html/visie/index_visie.html,

  overig


  • de schets hieronder

  In de schets hieronder worden drie zonnetelescopen vergeleken.

  http://dot.astro.uu.nl/rjr-publications/dot-zenit.pdf

  Vaste verbindingen


  een biografische schets


  1. beschrijving met een overzicht van de hoofdzaken uit iemands levensloop

   In een uitvoerige biografische schets leren we de mens achter de tekenaar kennen.

   De Standaard,

   Haar job als redactrice hield onder meer in dat ze inhoudelijke samenvattingen diende te maken van pas verschenen volwassenen- en jeugdromans, alsook een biografische schets van de auteurs in kwestie.

   De Standaard,

  een chronologische schets


  1. een beschrijving die globaal de aspecten van een onderwerp in chronologische volgorde weergeeft

   Het is de verdienste van Ivan Donkov, om jarenlang, bij vele oudere dansers op zoek te gaan naar het dansmateriaal, dit te bestuderen, te noteren en zo te bewaren voor de toekomst. Een korte chronologische schets. 1926: de eerste zichtbare tekenen van de volksdans vinden we terug in socialistische kringen maar ook in andere bewegingen vinden we sporen terug zoals in bij de "Arbeidersjeugd" die zich internationaal organiseert.

   http://www.danskant.be/algemeen/info.htm,

  een grove schets; een ruwe schets


  1. beschrijving die zich beperkt tot een zeer algemeen overzicht van de hoofdzaken van een onderwerp

   Het is slechts een grove schets, maar desalniettemin nuttig om de ontwikkelingen ná 1992 in een perspectief te plaatsen.

   http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfsa/www/migrecht/vernieuwing/nl%20versie/teksten_online.htm,

   Eppink beperkt zich in zijn inleidend hoofdstuk tot een wat ruwe schets van de taalgeschiedenis in Indonesië.

   De Standaard,

   Dit artikel heeft niet de pretentie om deze leegte op te vullen - ze wil enkel een ruwe schets geven van een aantal aspecten en maakt een aantal beschouwingen die ter discussie kunnen worden gesteld.

   http://onva-rjv.fgov.be/nl/pdf/ontstaan%20en%20evolutie.pdf,

  een handelsrechtelijke schets; een historische schets; een sociaal-economische schets


  1. een beschrijving die een globaal overzicht biedt over het genoemde onderwerp

   Ik hoop alleszins via deze bijdrage voldaan te hebben aan de opgave, namelijk een zuiver handelsrechtelijke schets maken van een aantal handelwijzen met het oog op distributie van producten vanuit het buitenland.

   http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

   De uitvinding van de telegraaf, die in 1860 tot de oprichting van een stormwaarschuwingsdienst leidde, was de eerste van een reeks technologische doorbraken die de ontwikkelingen in de meteorologie hebben bepaald. Ik zal dit illustreren aan de hand van een korte historische schets van deze ontwikkelingen.

   http://www.knmi.nl/voorl/,

   Dit hoofdstuk bevat daarmee tevens een historische schets van de ontwikkeling van het ruimtelijk mobiliteitsbeleid.

   http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

   Het boek besluit met een plaatsbeschrijving, de demografische evolutie en een sociaal-economische schets.

   De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • schetsje
  • schetsmatig

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • achtergrondschets
  • begrotingsschets
  • beleidsschets
  • bestuurschets
  • brancheschets
  • cultuurschets
  • ideeënschets
  • ideeschets
  • infoschets
  • inhoudschets
  • preekschets
  • probleemschets
  • procedureschets
  • profielschets
  • toekomstschets

  schets 5.0

  (letteren [literatuur])

  kort verhaal of toneelstukje zonder verwikkeling dat vooral een beschrijving biedt van beeld en sfeer; beschrijvend literair stukje in proza

  Semagram


  Een schets…

  is een tekst

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] richt zich vaak op hoofdzaken zonder veel uitwerking van details
  • [Onstoffelijke eigenschap algemeen] heeft een beperkte lengte
  • [Onstoffelijke inhoud] drukt vaak een subjectief stemmingsbeeld uit of een beeldende weergave of behandelt een kenschetsende gebeurtenis
  • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich van het langere verhaal door de afwezigheid van handeling en verwikkeling en door zijn vorm als een vaak weinig afgerond geheel

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • episodische schetsen
  • fragmentarische schetsen
  • impressionistische schetsen
  • komische schetsen
  • korte schetsen

  Met episodische schetsen en sfeer-evocaties waarin zijn figuren opduiken en in contacten met anderen hun denkbeelden prijsgeven, geeft Koeppen op caleidoscopische wijze reliëf aan zijn visie op de werkelijkheid.

  De Standaard,

  De korte stukken, overwegend fragmentarische schetsen en notities, zijn van vrij uiteenlopende aard. Er zijn realistische beschrijvingen van het stadje en de inwoners, onder wie enkele personen die de auteur in drie verschillende pubs leerde kennen.

  De Standaard,

  De Coninck heeft die bundel in drie grote delen opgesplitst: eerst enkele impressionistische schetsen, een soort dagboekachtige notities, daarna essays over poëzie - de hoofdmoot van de collectie -, en ten slotte een aantal heterogene stukken.

  De Standaard,

  Hij werd niet zozeer aangetrokken door mogelijke toeristische pleisterplaatsen, maar door het gewone, alledaagse en overwegend armoedige leven in de Arabische en joodse wijken. Dat bezorgde hem geregeld een fikse cultuurschok [...]. In de daaropvolgende jaren zou Canetti de indringendste ervaringen trachten te vangen in korte, impressionistische schetsen, die telkens een welbepaald thema of onderwerp uitspitten [...]. In die "kanttekeningen bij een reis", zoals de ondertitel luidt, confronteert Canetti, nu eens expliciet, dan weer indirect, de zuiderse levenswijze met de westerse.

  De Standaard,

  Tucholsky was een veelzijdig schrijver: chansons, gedichten (in twee talen, Hoogduits en Berlijns), recensies, komische schetsen, toneelkritieken, reisbeschrijvingen, aforismen.

  Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

  Hij heeft vaag weet van een achterban van enkele tientallen getrouwen, die zijn met oosters aandoend geduld uitgepuurde tekeningen kopen. Of zijn in eigen beheer uitgegeven, met de opbrengst van de tekeningen gefinancierde bibliofiele boekjes. Het zijn compilaties van aforismen, korte schetsen, eenvoudige gedichten die vaak enkel met klanken spelen, en moraliserende beschouwingen bij een tijd die voor dit soort literatuur in een smalle marge een plaats voorbehoudt.

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een toneelstukje, schets of lied
  • schetsen en ideeën
  • schetsen en verhalen
  • verhalen, schetsen en romans

  Vroeger was het heel gewoon: afdelingen van plattelandsvrouwen en plattelandsjongeren-organisaties kwamen eens per jaar bijeen op een culturele dag. Elke afdeling studeerde een toneelstukje, schets of lied in.

  Meppeler Courant,

  Boris Vian produceerde enorm veel teksten, waaronder ook heel wat korte schetsen en ideeën.

  De Standaard,

  Adriaan van Dis publiceerde in 1986 de bundel "schetsen en verhalen" Casablanca.

  De Standaard,

  Het is dus een verschrikkelijke buurt, het gedeelte van Amsterdam-Zuid rond de Beethovenstraat, dat in de volksmond 'de Goudkust' heet. Dames in zomerbont bestellen er halve onsjes fijne vleeswaren bij veel te dure delicatessenwinkels en de heren die het bij elkaar moeten verdienen, zijn opgeblazen idioten die bezit verzamelen. Althans, zo werd de Goudkust al vaak in schetsen en verhalen getypeerd en op vergelijkbare toon beschreven.

  NRC,

  Wel is te zien dat het taalgebruik van Heijermans sterk is beïnvloed door het proza van de Tachtigers. Dat geldt dan vooral voor zijn woordkeus in zijn verhalen, schetsen en romans.

  http://www.collegenet.nl/content/digilessen/literatuurgeschiedenis/tot1920lit/index023.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • schetsje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • dorpsschets

  schets 6.0

  (muziek [muziek])

  kort muziekstuk als voorontwerp van een compositie

  Semagram


  Een schets…

  is een muziekstuk

  • [Functie] dient als voorontwerp van een muziekstuk
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een beperkte lengte; is nog onafgewerkt

   Algemene voorbeelden


   De muziek is geschreven op een, inmiddels vergeeld, stuk papier ter grootte van een A5'je en is volgens het hoofd van het Mozarteum, Ulrich Leisinger, een 'credo in D majeur’. Omdat het om een schets gaat is het stuk volgens Leisinger niet uitvoerbaar, maar wat hem betreft is het wel de moeite waard te proberen te reconstrueren wat Mozart van plan was.

   http://historiek.net/onbekend-muziekstuk-mozart-gevonden/2361/,

   Van het middendeel heeft Beethoven het hoofdthema genoteerd met summiere aanwijzingen voor de instrumentatie, plus dat hij ook het tweede thema - noem het maar een couplet met refrein - heeft geschetst. Maar ik moest al die zinnetjes afmaken en er één doorlopende pianopartij van maken en daarnaast de hele instrumentatie doen. Bovendien heeft Beethoven bij de schets geschreven - in het Duits, dus niet in muzieknoten - hoe het stuk zich verder moet ontwikkelen.

   http://ceesnieuwenhuizen.typepad.com/cn/books/,

   Schrift: Autograaf. Omvang: combinaties blaas- en strijkinstrument(en) met toetsinstrument. Annotatie: Bevat ook: Schets van Sonate voor 2 violen en piano; Schets van Suite voor 2 violen; Schets voor hobo en piano; Schets van Largo voor piano (?); Schetsen van Vervilla Voliere (zang en piano).

   http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl/nl/archieven/archievenoverzicht?task=listhandschriften&tmpl=lexicon&id=370

   Hoewel Sir Edward Elgar op zijn sterfbed in 1934 gevraagd had zijn Derde Symfonie nooit te voltooien, gaat de componist Anthony Payne, op verzoek van de familie nota bene, dat werk toch aanpakken. De symfonie gaat in première volgend jaar tijdens de BBC Promenade Concerts. Elgar orkestreerde slechts 30 maten. De rest van de 141 bladzijden muziek bevat schetsen voor piano zonder dat enige volgorde is vastgelegd. Payne verklaarde dat hij zelf een en ander zal moeten bij componeren.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • pianoschets