schone auto


schone auto 1.0

auto die het leefmilieu niet of slechts beperkt vervuilt

Algemene voorbeelden


De verplichte brandstofetikettering maakt onderdeel uit van de kabinetsplannen om de aanschaf van schone en zuinige auto's [...] te gaan stimuleren.

De Telegraaf,