schooladvies


schooladvies 1.0

((vooral) in Nederland, onderwijs basis [basisonderwijs], beroepsonderwijs [onderwijs])

door een school gegeven advies waarin staat naar welk schooltype een leerling het beste kan gaan voor zijn vervolgopleiding
Vaak in toepassing op het verplichte advies dat een basisschool dient te geven voor een schooltype in het middelbaar onderwijs, het zogeheten basisschooladvies, maar ook wel met betrekking tot een advies voor een vervolgopleiding na de middelbare school, vooral in het beroepsonderwijs.

Semagram


Een schooladvies…

is een advies

 • [Functie] dient om de ouders van een schoolgaand kind te adviseren welke schooltype voor de vervolgopleiding het meest geschikt is
 • [Betrokkene] wordt verstrekt door een school

  Hoofdsemagram: advies


  Algemene voorbeelden


  Het individuele schoolkeuzegesprek leidt tot een schooladvies voorafgaand aan de individuele CITO-Eindtoetsuitslag.

  http://www.rdahlschool.club.tip.nl/

  Tijdens deze lessen wordt aandacht besteed aan allerlei zaken die te maken hebben met het voortgezet onderwijs: basisvorming, leerstromen, studiehuis, schooltypes, schooladvies, etcetera.

  http://www.dse.nl/barrier/barrier.html

  De groepsleerkracht zorgt voor de administratieve afwikkeling: een kopie van de CITO-Eindtoets-uitslag wordt naar de toekomstige school gestuurd (de ouders/verzorgers hebben hier ook een kopie van), vergezeld door een basisschoolrapportage (met vermelding schooladvies).

  http://www.rdahlschool.club.tip.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • bekend zijn
  • tot stand komen

  Het schooladvies komt tot stand in een overleg tussen groepsleerkracht, leerkracht van het vorige schooljaar en de directeur.

  http://www.rdahlschool.club.tip.nl/

  Binnen de gemeente Amstelveen zijn de afspraken met het voortgezet onderwijs zo, dat ouders/verzorgers pas tot aanmelding kunnen overgaan, indien het schooladvies bekend is.

  http://www.rdahlschool.club.tip.nl/

  als object bij een werkwoord


  • een schooladvies afgeven
  • iemand een schooladvies meedelen
  • iemand een schooladvies meegeven

  De wet verplicht de middelbare scholen om hun leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar een schooladvies mee te geven.

  NRC,

  De groepsleerkracht deelt de ouders/verzorgers en de leerling het schooladvies mee.

  http://www.rdahlschool.club.tip.nl/

  De prestaties in het basisonderwijs en het schooladvies afgegeven door de basisschool spelen een grote rol bij de keuze voor vervolgonderwijs.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/118/wd118.pdf,

  met adjectief ervoor


  • een goed schooladvies
  • een positief schooladvies
  • een verantwoord schooladvies

  Tegenvallende prestaties op het voortgezet onderwijs kunnen een belangrijke reden zijn voor schooluitval. Een belangrijke verklaring is veelal een te positief schooladvies aan het eind van de basisschool in verhouding tot prestaties van de leerlingen.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/118/wd118.pdf,

  Voor mbo-ers die met een positief schooladvies doorstromen naar de hogeschool zou een uitzondering moeten worden gemaakt, aldus de commissie, onder meer omdat dit vooral studenten uit sociaal economisch zwakkere milieus deze route veelvuldig bewandelen.

  NRC,

  Het advies van de basisschool vormt, samen met de uitslag van de toets, de basis voor een goed schooladvies.

  http://www.homepages.hetnet.nl/~stroomov1/1-1.htm

  Om tot een verantwoord schooladvies te komen worden alle gegevens verzameld van de afgelopen twee schooljaren.

  http://www.dse.nl/barrier/barrier.html

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een gegeven schooladvies

  Om te kunnen beoordelen of het indertijd gegeven schooladvies juist was, worden de vorderingen van de leerlingen in het vervolgonderwijs bijgehouden.

  http://www.bloemcampschool.nl/users/websitebcs/schoolgids/schoolgids.htm

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: voor

  • een schooladvies voor de vervolgopleiding

  De commissie-Kemner stelt voor de leerlingen na de derde klas van havo en vwo een schooladvies te geven voor de vervolgopleiding.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • onenigheid over het schooladvies

  Conflicten tussen ouders en scholen gaan in de praktijk niet zozeer over de inhoud van het onderwijs als wel over de inrichting ervan, dat wil zeggen over de werkwijze van de school; voorbeelden hiervan zijn een vraag om extra begeleiding van een kind met leerproblemen [...], onenigheid over het schooladvies of over zittenblijven of zakken voor het examen.

  http://www.gymnasiumnu.nl/,

  • tot een schooladvies komen

  In januari wordt er een algemene informatieavond georganiseerd voor de ouders van de achtste-jaars kinderen. Er wordt ingegaan op het komen tot een schooladvies.

  http://www.dse.nl/barrier/barrier.html

  • het vaststellen van een schooladvies

  De resultaten van deze BOVO-toetsen zijn een medefactor bij het vaststellen van het schooladvies.

  http://www.dse.nl/barrier/barrier.html

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen