schoolcarrière


schoolcarrière 1.0

carrière als leerling op school; tijd die iemand als leerling heeft doorgebracht op school, vaak met de bijgedachte aan de daarbij opgedane kennis en ervaring; tijd die men schoolgegaan heeft; onderwijsloopbaan; schoolloopbaan; schooltijd; de schooljaren
Zie voor de combinatiemogelijkheden het meer gangbare synoniem schoolloopbaan.
Zie ook : schoolloopbaan

Semagram


Een schoolcarrière…

is een carrière

 • [Betrokkene] is de "carrière" van een leerling

  Algemene voorbeelden


  Studie wordt zelden gezien als een mogelijkheid om een mislukte schoolcarrière goed te maken.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

  Wie vlot doorstroomt in het onderwijs, dankt dit bijgevolg aan de aangeboren talenten en de inspanning of verdienste. Hieruit volgt dat sociale afkomst geen invloed zou uitoefenen op de schoolcarrière.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

  Leerlingen die problemen hebben met het plannen en structureren van hun huiswerk krijgen naast huiswerkbegeleiding ook digitale begeleiding [...]. Dit redt schoolcarrières!

  http://home.planet.nl/~snepv029/

  Onderzoek naar de verschillen in ontwikkeling tussen allochtone jongens en meisjes. Hoe verloopt hun schoolcarrière en het daarop aansluitende vervolg?

  http://www.sjn.nl/,

  Bij de analyse van de moeilijke, zogenaamde risicovolle schoolloopbanen - dat zijn de schoolcarrières van bissers, leerlingen uit het buitengewoon onderwijs of deeltijds beroepsonderwijs - blijkt dat verschil op basis van nationaliteit al een groot verschil oplevert.

  http://www.hbvl.be/limburg/een-op-twee-niet-belgen-heeft-moeilijke-schooljaren.aspx,

  De schoolcarrière van mijn vader heeft vijf jaar geduurd. Hij mocht een klas overslaan, zodat hij zijn vader kon helpen op het land.

  http://www.cinop.nl/public/nieuws/index.htm,

  Hij is van mening dat allochtone jongeren in het voortgezet onderwijs het best begeleid kunnen worden door succesvolle studenten en afgestudeerden uit de eigen groep. Zij fungeren als rolmodellen en door de kennis van de eigen taal en culturele omgangsnormen kunnen ze de jongeren op weg in hun schoolcarrière begeleiden en adviseren.

  http://www.lbr.nl/onderwijs/studeren.html,

  Scholieren moeten in alle fasen van hun schoolcarrière in aanraking met cultuur kunnen komen, op een manier die past bij hun ontwikkeling en belangstelling.

  http://www.mbokunstonderwijs.nl/html/index.php?menu=kunst_07_id[]=20[]=newslist_id[]=21[]=agenda_id[]=20[]=news#id292

  De leerprojecten moeten verhinderen dat kinderen met een achterstand aan hun schoolcarrière beginnen.

  NRC,

  Voorop staat dat voor iedere leerling na de schoolcarrière een goede plek gezocht wordt, waar hij of zij zich thuis voelt.

  Sp!ts,

  Hoofddoel is het begeleiden van leerlingen tijdens hun schoolcarrière.

  http://www.studiekring.nl/index2.html,

  De onderzoekers willen er achter komen hoe het komt dat kinderen die ongeveer op hetzelfde niveau beginnen, in de loop van hun schoolcarrière toch verschillende prestaties leveren.

  NRC,

  Dat is gewoon een instelling waar de kinderen lol kunnen trappen en waar ze geholpen worden met het structureren van het eigen leventje en het succesvol afronden van een schoolcarrière.

  http://www.groene.nl/1997/12/spmr_debatachmed.html,

  Voor een overstap van havo naar vwo mag de schoolcarrière van de leerling niet onderbroken zijn en moeten voor alle examenvakken voldoendes worden behaald.

  http://www.aloysius.nl/basisvorming.htm

  Doordat kansarme leerlingen met ongelijke resultaten hun schoolcarrière beeïndigen in een maatschappij waarin het opleidingsniveau zo belangrijk is, komen zij net als hun ouders in de marginaliteit terecht.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

  De pilot-opleidingen die door een aantal ROC's worden aangeboden, trekken grote aantallen deelnemers. Ze vullen dan ook een gat in de onderwijsmarkt. Dat blijkt ook uit de schoolcarrière van Anouk, Nederlands succesvolste popzangeres van de laatste jaren. Zij moest het conservatorium na twee jaar verlaten, nadat ze eerder was afgehaakt op de mavo. De reden? Ze zingt uitstekend maar kon geen akkoorden benoemen, en de mavo sprak haar niet aan.

  http://www.mbokunstonderwijs.nl/media/items1/14.pdf,

  Immers, de algemene overtuiging is toch dat een geslaagde schoolcarrière, gevolgd door een geslaagde inpassing in het arbeidsbestel, in de allereerste plaats bepaald wordt door de mate van beheersing van het Nederlands.

  http://www.aup.nl/pdf/Kohnstammlezing2000.pdf

  Het Jetse gemeentelijk onderwijs verbindt er zich toe om de kinderen de basisbekwaamheden bij te brengen, hen klaar te maken voor hun verdere schoolcarrière en om hun plaats in te laten nemen in het economisch, sociaal en cultureel leven.

  http://www.jette.be/nl/01_gemeente/diensten/fronderwijs.htm

  "Toen lag de nadruk meer op alléén het plaatsen van leerlingen bij dagverblijven en sociale werkvoorzieningen, na hun schoolcarrière op de Tyltylschool."

  Sp!ts,

  Zijn schoolcarrière oogt nogal onregelmatig: hij volgde een jaar Handel, biste het derde jaar Sport, moest ook het vierde jaar Tekenacademie overdoen, evenals het vijfde jaar hotel.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  schoolcarrière 2.0

  carrière van een docent, leerkracht, leraar; loopbaan als docent op school; tijd die iemand als docent heeft doorgebracht in het onderwijs; onderwijsloopbaan; schoolcarrière
  Veel minder gebruikelijk dan de betekenis 1.0.

  Semagram


  Een schoolcarrière…

  is een carrière

  • [Betrokkene] is de carrière van een docent, leerkracht, leraar of lerares, onderwijzer of onderwijzeres

   Algemene voorbeelden


   In 1974 behaalde Greta te Brugge het diploma GLSO Huishoudkunde. Greta begon haar schoolcarrière als "bijzondere leermeester" in de BuSO-school Heuvelzicht te Klerken, waar ze 11 jaar les gaf.

   http://www.deast.be/ARTIKELS/afscheid%20van2.htm

   Op dinsdag 6 oktober nam scheikundeleraar Menno Schutter afscheid van HCV. Zijn schoolcarrière is voorbij gevlogen.

   http://hetcollegevos.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=354:menno-schutter-40-jaar-op-het-college-vos&catid=50:het-college-vos&Itemid=3.,

   Schoolcarrière voorbij van leraar in pornofilm (met ex-leerling). Een leraar van de Oberon High School in het Australische Geelong is zelf opgestapt onder druk van de ouders van zijn leerlingen. De man ging namelijk viraal als acteur in een pornofilm, waarin hij het beste van zichzelf gaf naast zijn huidige partner én ook ex-leerlinge.

   http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1394948/2012/02/15/Schoolcarriere-voorbij-van-leraar-in-pornofilm-met-ex-leerling.dhtml,