schoolcultuur


schoolcultuur 1.0

cultuur binnen een school of een schoolsysteem

Semagram


Een schoolcultuur…

is een cultuur

 • [Toepassingsgebied of bereik] is de cultuur binnen een school of een schoolsysteem

  Hoofdsemagram: cultuur


  Algemene voorbeelden


  Over de verschillende deelaspecten van dit vernieuwingsproject van de scholengemeenschap Artevelde heen, worden doelstellingen nagestreefd, die uiteindelijk een schoolcultuur zullen creëren, waarin én anders geleerd, én anders gekozen én anders bestuurd zal worden.

  http://www.gent.be/gent/onderwijs/pbd/algemeen/brochure/secundair/brochuresecundair.htm

  Een schoolbeleid met een positieve schoolcultuur, waarin respect voor elkaar centraal staat, is een essentiële voorwaarde om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren.

  http://www.cgso.be/heet/minnaars.htm

  Ook inspraak ligt nog niet in de schoolcultuur.

  De Standaard,

  Is de school bereid de schoolcultuur kritisch te analyseren en eventueel bij te sturen zodat de leerlingen zich beter voelen op school?

  http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=5497

  Dat drugs in een schoolcultuur niet toegestaan moeten worden, daarover is Vlaanderen het eens.

  http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=7946,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de Britse schoolcultuur

  Cults Academy, Reed's School en de British School hebben sportclubs die interscholaire competities spelen - van zwemwedstrijden tot rugbywedstrijden. Ze besteden veel aandacht aan toneel en muziek, van oudsher belangrijke onderdelen van de Britse schoolcultuur. Alle leerlingen nemen deel aan de reizen en excursies die de scholen organiseren.

  http://www.xs4all.nl/~rijnlw/rijnlandsindex.html