schooljaar


schooljaar 1.0

periode tussen omstreeks september en juni of juli, waarin een school onderricht geeft of waarin men onderwijs op een school volgt; jaar als onderdeel van een schoolopleiding

Semagram


Een schooljaar…

is een jaar; is een periode; is een tijd

 • [Deel] is een onderdeel van een schoolopleiding, vooral op een school voor lager of middelbaar onderwijs

  Hoofdsemagram: jaar


  Algemene voorbeelden


  Zo zoetjes aan beginnen alle scholen in Nederland weer en is het voor de jongeren weer tijd om de schoolbanken op te zoeken. Voor de één is dat de lagere school en voor een ander de middelbare school. Maar hoe zorg je er nu voor dat je dit schooljaar succesvol af gaat ronden?

  http://plazilla.com/page/4295043936/8-tips-voor-een-succesvol-schooljaar

  Iedere september begon een nieuw schooljaar. Vader verbeterde zijn schooltaken aan de grote eettafel.

  De lange geboorte, Lut Ureel,

  Het komend schooljaar wordt de basisvorming ingevoerd: alle leerlingen moeten in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs dezelfde vijftien vakken volgen.

  NRC,

  Een schooljaar bestaat voor een leerling uit veertig werkweken van veertig uur.

  http://www.driemark.nl/2efase.html

  Tot nu toe bestaat er tussen de leerplichtambtenaar, schooldirecties en hulpverlenende instellingen geen enkele vorm van structureel overleg. Coördinatie gaat echter bij aanvang van het nieuwe schooljaar een belangrijke plaats innemen in het gemeentelijk beleid.

  Meppeler Courant,

  In de lagere school krijgen kinderen per week 2 uur godsdienst of niet-confessionele zedenleer. Elk schooljaar kunnen de ouders voor 1 oktober hun keuze van het vorige jaar wijzigen.

  http://schoolweb.gemeenschapsonderwijs.be/bs/wommelgem/homeframe.html

  Vlaanderen telt dit schooljaar 981 secundaire scholen, het buitengewoon onderwijs niet meegerekend.

  De Standaard,

  In het schooljaar 2002/2003 wil de muziekschool Gerard Boedijn beginnen met een wereldmuziekafdeling.

  http://www.muziekschoolboedijn.nl/

  Duur van een schooljaar. Het schooljaar start altijd de tweede week van september en eindigt de laatste zaterdag van mei of de eerste zaterdag van juni met een opendeurdag [...]. Evaluatie. In de muziekschool worden op het einde van het schooljaar examens afgenomen. Dit gebeurt altijd in de maand mei.

  http://www.rikke.be/welkom.htm,