schoolplein


schoolplein 1.0

buitenruimte bij school waar leerlingen (kunnen) verblijven in de pauzes en tijdens tussenuren; plein bij een school

Semagram


Een schoolplein…

is een plein; is een ruimte

 • [Deel] is op basisscholen doorgaans voorzien van speeltoestellen, zoals een glijbaan, klimrek en/of schommels
 • [Positie] ligt bij school, vaak een peuter-of kleuterschool, een basisschool of middelbare school
 • [Gebruikswijze] wordt gebruikt als buitenruimte in de pauzes, tijdens tussenuren en na schooltijd
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bedoeld voor de leerlingen

Algemene voorbeelden


Alles wat ik zag was nieuw voor me. Voor een gigantisch groot hek stopte hij. 'We zijn er.' Hij ging naar binnen en ik liep achter hem aan. Het schoolplein was vol kinderen. We liepen naar de grijs met wit geverfde docentenkamer, waar alle leraren en leraressen thee zaten te drinken.

Idil, een meisje, Yasmine Allas,

In de middagpauze zag ik dat Karin het schoolplein verliet. Ze stak over en verdween in een coffee-shop.

Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

Ze waren jaloers op haar mooie krullen, op haar jurken die uit het buitenland kwamen, op haar hoge cijfers voor wiskunde en Frans. Ze trok haar zomermantel aan en liep met betraande ogen het schoolgebouw uit. Het schoolplein baadde in de zon.

NRC,

Hij ziet zichzelf het schoolplein opwandelen, een jaar of achttien oud, met zijn vrienden Jacques en Hans. Die dag krijgen ze de uitslag van het eindexamen.

Weerloos, Jan Siebelink,

In groep 3 van de Willibrordschool in het centrum van Rotterdam zit geen leerling die geen Beyblade Spinners in zijn zak heeft. De kunststof tolletjes zijn, na de Flippo's en de Pokémon-kaarten, de nieuwste rage op de schoolpleinen.

Algemeen Dagblad,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • het schoolplein van basisschool In de Bongerd
 • het schoolplein van het gymnasium

Terwijl we naar het schoolplein van basisschool In de Bongerd lopen passeren we twee meisjes met een vuilniszak, die tussen de struiken papier aan het prikken zijn. "Voor straf", grommen ze nijdig als we een vrolijk bedoelde opmerking maken.

NRC,

Hij rijdt nog niet de eerste schooldag het schoolplein van het gymnasium op of hij wordt al door de conrector bij de lurven gevat en heeft zijn eerste straf te pakken. Zijn broer heeft gelijk gehad, hij is in de hel terecht gekomen.

http://www.boudewijnbuch.net/

in voorzetselgroep


 • op het schoolplein
 • op de schoolpleinen

Op het schoolplein hebben de kinderen een zee van ruimte om zich te vermaken. Daarnaast zijn ook enkele speeltoestellen beschikbaar.

http://www.goedeherderschool.nl/

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in het speellokaal.

http://www.aloysiusschool.nl/,

Spelen achter de school op het grasveld en in de struiken is verboden. In de pauze wil de pleinwacht goed toezicht houden op de kinderen en dat kan niet als ze zich achter de school bevinden. Skeelers en skelters zijn op het schoolplein verboden.

http://www.jvanstolbergschool.org/index2.htm

'Leerkrachten van andere scholen', zegt Bult, 'merken op dat de kinderen op de Mrg. Niermanschool weinig ruzie maken.' Er wordt daarom ook nauwelijks gesurveilleerd op het schoolplein, al worden de kinderen wel in de gaten gehouden natuurlijk.

Meppeler Courant,

Op het schoolplein stonden alle moeders te wachten. Ook de mijne. Ze vroeg of het fijn was geweest, gaf me een hand en we liepen samen naar huis.

De kleine blonde dood, Boudewijn Büch,

Bij ruzies op het schoolplein had hij zich vanwege zijn astma altijd afzijdig gehouden. Indien nodig, nam zijn oudere broer het voor hem op.

Engelen van het duister, Jan Siebelink,

Mijn grootvader in Velp heette zo, mijn oom in Limburg heette zo en zelf heette ik ook zo. We voetbalden op het schoolplein en als ik de bal had riepen de jongens: 'Ja Kobus!'

De man op de Middenweg, Koos van Zomeren,

Leerlingen blijven in de pauze in de aula, op het schoolplein, of in de directe omgeving van de school.

http://www.agbell.nl/inhoud_en_voorwoord.htm

Teun Holtkamp rookt een sigaretje op het schoolplein van het Werkmancollege in Groningen. Binnen is roken verboden, behalve als je tot het lerarenkorps behoort.

http://www.terrorworld.net/kranten/1998/volks1998_20jun.html,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • schoolpleintje

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • zoneschoolplein

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • schoolpleindag
 • schoolpleinfeest
 • schoolpleinrenovatie
 • schoolpleinruzie
 • schoolpleinspel
 • schoolpleinterreur
 • schoolpleintoezicht
 • schoolpleinvrees

Overige woordfamilieleden


 • schoolpleinvrees