schoolstraat


schoolstraat 1.0

((vooral) in België, verkeersregeling, verkeersveiligheid)

straat in de buurt van een school waartoe op bepaalde drukke tijdstippen alleen voetgangers en fietsers toegang hebben en waar gemotoriseerd verkeer op enkele uitzonderingen na wordt geweerd

Semagram


Een schoolstraat…

is een straat

 • [Functie] dient om tijdens de piekuren de verkeersdruk in schoolomgevingen te beperken; dient om de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit rond scholen te verbeteren
 • [Plaats] vind je vooralsnog alleen in Belgische steden
 • [Frequentie] functioneert alleen op bepaalde tijden als schoolstraat, met name vlak voor en vlak na schooltijd
 • [Betrokkene] vereist de medewerking van de betrokken school, ouders en buurtbewoners
 • [Legitimiteit] is als systeem sinds 20 oktober 2018 wettelijk vastgelegd in de Belgische Wegcode

Hoofdsemagram: straat


Algemene voorbeelden


Gent startte in 2012 als eerste stad in Vlaanderen met schoolstraten. Gent telt nu een tiental schoolstraten. Een schoolstraat is bedoeld om de verkeerschaos in de schoolomgeving te beperken aan het begin en het einde van de schooldag. De straat aan de ingang van de school, wordt aan het begin en het einde van de schooldag een half uurtje afgesloten voor (inrijdend) gemotoriseerd verkeer.

https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/plannen-projecten-subsidies-cijfers-scholenwerking/scholenwerking/schoolstraten,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • schoolstraten inrichten
 • schoolstraten invoeren

Wat doen die auto's nog rond de schoolpoort? Wordt het geen tijd om aan elke school een schoolstraat in te richten? Drie jaar geleden waren slechts 35 auto's voldoende om de Krekelberg tot een halt te doen komen. Maar door de inrichting van de schoolstraat hebben voetgangers en fietsers er terug alle plaats (zelfs na groei van 300 naar 500 leerlingen). Elke schoolomgeving in Gent moet een schoolstraat worden (en geen schoolstraat hebben wordt de uitzondering).

http://www.velodroomgent.be/fietstelling2017.html,

De stad Antwerpen wil haar schoolomgevingen veiliger maken. Daarom maakt ze het mogelijk om schoolstraten in te voeren die de verkeersdruk op schoolomgevingen tijdens de piekuren beperken. Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen. Gedurende een half uur voor het begin en na het einde van de school wordt de straat met nadarhekken afgezet. Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners uit de betreffende straat mogen de straat tijdens die periode wel uitrijden, maar niet inrijden.

http://onderwijsraad.digipolisweb.be/nl/wat-een-schoolstraat,

met adjectief ervoor


 • hun geliefde schoolstraat, een officiële schoolstraat

Zijn bakfietsouders persona non grata geworden in hun geliefde schoolstraat? Door "onzorgvuldig wetgevend werk" riskeren de driewielers onder de bakfiets een boete, al vreest de Fietsersbond vooral problemen met de verzekeringen.

https://www.demorgen.be/binnenland/bakfietsen-mogen-schoolstraten-niet-meer-in-hoe-kan-dat-bad6984d/?referer=https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwibocXcu67eAhURM-wKHQtaB-wQFjADegQIEhAB&url=https%253A%252F%252Fwww.demorgen.be%252Fbinnenland%252Fbakfietsen-mogen-schoolstraten-niet-meer-in-hoe-kan-dat-bad6984d%252F&usg=AOvVaw00o9Lj_tf73pmVnfBZGJrM,

Wie met een bakfiets in een officiële 'schoolstraat' fietst, riskeert volgens de letter van de wet een boete. 'In de nieuwe regelgeving rond schoolstraten is men vergeten om ook bakfietsen toe te laten', ontdekte de Fietsersbond. 'In het KB krijgen enkel voetgangers en fietsers toegang tot zo'n schoolstraat, terwijl driewielige bakfietsen officieel tot de rijwielen worden gerekend. Of anders gezegd: bakfietsen zijn niet toegelaten in schoolstraten.'

http://www.standaard.be/cnt/dmf20181023_03865248,

in voorzetselgroep


 • het concept van de schoolstraat
 • de inrichting van de schoolstraat
 • paraat voor de schoolstraat

Vandaag wordt het concept van de schoolstraat reeds door verschillende steden en gemeenten toegepast. Maar een wettelijke basis - en dus een eenduidige regeling - ontbrak. In de bevoegde commissie werd vandaag een wetsvoorstel [...] goedgekeurd waardoor de 'schoolstraat' nu ook effectief ingebed wordt in de Wegcode [...]. In regel krijgen fietsers en voetgangers altijd toegang tot de schoolstraat. Ook bewoners die in de straat wonen of er hun garage hebben mogen er nog in. Voor de rest is het aan de wegbeheerder om te bepalen wie daarnaast een vergunning krijgt om de straat in te mogen. Dat zal van gemeente tot gemeente verschillen.

https://www.daphnedumery.be/nieuws/de-schoolstraat-krijgt-eindelijk-wettelijke-basis?pq=nieuws&page=0#views-row-5,

Wat doen die auto's nog rond de schoolpoort? Wordt het geen tijd om aan elke school een schoolstraat in te richten? Drie jaar geleden waren slechts 35 auto's voldoende om de Krekelberg tot een halt te doen komen. Maar door de inrichting van de schoolstraat hebben voetgangers en fietsers er terug alle plaats (zelfs na groei van 300 naar 500 leerlingen). Elke schoolomgeving in Gent moet een schoolstraat worden (en geen schoolstraat hebben wordt de uitzondering).

http://www.velodroomgent.be/fietstelling2017.html,

Met de campagne 'paraat voor de schoolstraat' wil de Vlaamse Overheid nu werk maken van een gezonde publieke ruimte door luchtkwaliteit in de schoolomgeving te verbeteren.

http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/actueel/campagne_paraat_voor_de_schoolstraat-2904.html,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • schoolstraatje

Etymologie


Aard herkomstinheems woord
Vroegste datering2012
Periode opkomstHet concept van de schoolstraat bestaat al sinds 1989 in het Italiaanse Bolzano, maar Gent is de eerste Vlaamse stad die het systeem heeft toegepast, en wel in 2012.