schooluur


schooluur 1.0

uur dat bestemd is om onderwijs te volgen of te geven; lesuur

Semagram


Een schooluur…

is een uur; is een periode; is een tijd

 • [Geheel] is een deel van een lesrooster
 • [Doel of bestemming] is bestemd voor onderwijs

  Hoofdsemagram: uur


  Algemene voorbeelden


  Keuzewerktijd (voortaan: 'kwt') beschouwen wij als een belangrijke bouwsteen van ons Studiehuis [...]. Wij werken op het Montessori Lyceum Amsterdam sinds meer dan tien jaar met een 40 minuten-rooster [...]. Onze kwt-uren worden 'bekostigd' uit de resterende 10 minuten (vergeleken met het officiële schooluur van 50 minuten).

  http://books.google.nl/books?id=_u5Q--q40_wC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=%22schooluur%22&source=bl&ots=u0DFXJUDEq&sig=Qc2d62Thq0Fwse32NI0m7FqsZJ8&hl=nl&sa=X&ei=r4oAVIHwGMTmaOCagcgH&ved=0CCoQ6AEwBDgU#v=onepage&q=%22schooluur%22&f=false,

  De huiswerkklas heeft als doel het (tijdelijk) bieden van structuur en begeleiding aan leerlingen [...]. De huiswerkklas begint direct na het laatste schooluur.

  http://www.studiehuisdelft.nl/huiswerkklas/,

  In een roman snijden twee levenswegen elkaar. In deze roman duurt die snijding maar 50 minuten, één schooluur.

  NRC,

  Door zijn intensieve participatie nam de onderzoeker ook deel aan het schoolgebeuren, en dat pleegde vaker wel dan niet erg saai en monotoon aan te voelen. De dagelijkse sleur en de leegheid van vele schooluren wogen ook merkbaar zwaar op de leerlingen, maar misschien nog meer op de onderzoeker.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  schooluur 2.0

  tijd dat er op school lessen worden gegeven; schooltijd

  Semagram


  Schooluren…

  zijn een periode

  • [Deel] bestaan uit lesuren
  • [Geheel] zijn een deel van een dag
  • [Functie] dienen om onderwijs te volgen
  • [Tijd] kennen een vaste aanvangstijd en einde
  • [Belanghebbende of begunstigde] zijn bestemd voor leerlingen of studenten

  Algemene voorbeelden


  In juni hebben de scholen vier vrijdagen samen gefietspoold. 125 kinderen reden toen met de fiets naar en van school. Maar het project stuitte op praktische problemen. De schooluren liepen bijvoorbeeld niet gelijk.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • buiten (de) schooluren
  • na (de) schooluren
  • tijdens (de) schooluren
  • voor (de) schooluren

  Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

  http://users.online.be/school.schoonbeek/index2.html

  Na de schooluren leer ik in 3 uur mijn lessen.

  http://www.showbizzsite.be/forum/ForumInfo.asp?FPI=2=41

  Die senior in kwestie kan zich uiterst verdienstelijk maken in het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, hobbyclubs, bij de verbouwingen of het onderhoud van de tuin bij zoon of dochter, of, meest van al nog, in de opvang van de kleinkinderen voor en na schooluren en tijdens vakanties.

  http://users.pandora.be/jan.van.duppen/j_gelezen.htm#12,

  Politiemedewerkers en leerplichtambtenaren dienen kinderen die zich tijdens schooluren op straat bevinden onverwijld naar school te brengen.

  http://www.e-stem.nl/

  In erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang worden kinderen die naar de kleuterschool of de lagere school gaan, voor en na de schooluren en op vakantiedagen opgevangen.

  http://www.kinderopvang.be/