sectoraal akkoord


sectoraal akkoord 1.0

((vooral) in België)

akkoord over lonen en arbeidsvoorwaarden in een bepaalde beroepssector

Algemene voorbeelden


De sociale partners in de distributiesector (warenhuizen, voedingswinkelketens, grote kleinhandelszaken) [...] raakten het eens over een sectoraal akkoord voor 1997-1998.

De Standaard,