seizoenwerk


seizoenwerk 1.0

werk dat samenhangt met de specifieke, jaarlijks terugkerende periode waarin iets kan worden gekweekt en geoogst of beschikbaar is, of waarin naar het betreffende veel vraag bestaat; werk dat ieder jaar in een bepaald seizoen wordt verricht

Semagram


Seizoenwerk…

is werk

   Algemene voorbeelden


   Seizoenwerk komt veel voor in de agrarische sector (denk bijv. aan fruitteelt en het steken van asperges), de horeca en open zwembaden [...]. Seizoenarbeid is een variant op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een contract voor het verrichten van seizoenarbeid is een normale arbeidsovereenkomst. De regels uit het arbeidsrecht zijn volledig van toepassing. Een seizoencontract eindigt automatisch op de afgesproken datum, na afloop van het seizoen of bij het intreden van de bepaalde gebeurtenis.

   http://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/werken-elders/seizoenwerk

   Pralines maken is seizoenwerk. Nu is Klingele volop bezig met de productie en dat gaat voort tot in mei. Daarna is het gedaan. De zomers gebruikt hij om nieuwe klanten en distributeurs te zoeken.

   De Standaard,

   Deze vrijstelling geldt voor maximaal vier weken per jaar en heeft als bedoeling dat meer uitkeringsontvangers bij seizoenwerk worden ingeschakeld. Staatssecretaris Linschoten (sociale zaken en werkgelegenheid) hoopt op die manier een oplossing te vinden voor de personeelsproblemen in de agrarische sector tijdens de piekperioden. Die problemen doen zich bijvoorbeeld in de aspergeteelt elk jaar voor. Meestal worden daarvoor buitenlanders ingeschakeld.

   NRC,

   In de recreatie en horeca gaat het om seizoenswerk.

   Meppeler Courant,