septiemakkoord


Algemene grammaticale gegevens

(muziek [muziek])

Dit artikel bevat (nog) geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands.

[ Loading corpus results… ]