sjacheraar


sjacheraar 1.0

iemand die handelt drijft in minderwaardige of ongeregeld verkregen of aangeboden goederen, vaak tegen een dubieuze prijsstelling

Semagram


Een sjacheraar…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is sluw en hebzuchtig
 • [Activiteit of handeling] drijft handel
 • [Wijze] verkoopt in de regel op kleine schaal en vraagt dubieuze prijzen
 • [Betrokkene] verkoopt minderwaardige goederen of goederen die op een ongeregelde wijze zijn verkregen of te koop worden aangeboden

Algemene voorbeelden


Nu was markt veel gezegd want in feite betrof het weinig meer dan door sjacheraars op de grond van een vervallen industrieterrein uitgestalde koopwaar die meestal van bedenkelijk kwaliteit of verdachte oorsprong was. Controle door de overheid was er niet of nauwelijks omdat het gemeentebestuur andere prioriteiten had wat ordehandhaving betrof en omdat bovendien heel wat marginalen er voor een habbekrats de allernoodzakelijkste huishoudspullen konden kopen die ze anders met de nodige mistevredenheid zouden ontberen.

http://www.writehistory.be/?p=verhaal&id=9292

Chili Palmer, een ex-klusjesman van de mafia, een sjacheraar die geld leent tegen 150%, komt een schuldenaar op het spoor in Hollywood en blijft er plakken.

NRC,

Karl Marx, zoon van een Joodse advocaat die zich in 1816 noodgedwongen tot het protestantisme had bekeerd [...], verkondigde stereotypen van Joden als sjacheraars en geldaanbidders, die op wereldlijk vlak een produkt van het kapitalisme waren, en die als zodanig na de grote 'Kladderadatsj' (de ineenstorting van het kapitalistische systeem) vanzelf zouden verdwijnen, dwz. opgaan in het arbeidersparadijs.

http://www.israel-palestina.info/geschiedenis_joden.html,

Ook de oude, eindeloos herhaalde karikaturen van de jood als kwaadaardige, en op geld en macht beluste sjacheraar worden weer uit de kast gehaald.

http://www.freethinker.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=36,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • geslepen sjacheraar
 • gewiekste sjacheraar
 • lepe sjacheraar
 • louche sjacheraar
 • oude sjacheraar
 • sluwe sjacheraar

In de laatste honderd bladzijden komt er enige verlichting, want dan is de feeks met onbekende bestemming vertrokken. Dat gedeelte van Ogenzwart is gevrijwaard van liefdesgestamel. Het bevat een terugblik op 1980, toen Alfred op aandrang van een louche sjacheraar in een wrakke barrel naar de Brusselse rommelmarkt wilde tuffen.

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article710758.ece/Tot_in_het_diepst_verward

Na één gesprek met mijn vader kwam ik erachter dat hij sluwe sjacheraar die hij was, met zijn lompen en metalen, zijn oude papier en zijn vodden zoveel verdiende dat ik waarschijnlijk niet in aanmerking kwam voor een rijksstudietoelage.

Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

De moed zonk Huib in de schoenen, die oude sjacheraar had alleen derdehands Mobyletjes en Solexen staan, nee, hij wilde een nieuwe, blinkende.

http://www.vkblog.nl/groep/8/Verhalen,

De film gaat vooral over de wensbeelden van de personages en de manieren waarop ze willen vluchten van de werkelijkheid of vast zitten in het verleden. Lancaster zet een geloofwaardige oude sjacheraar neer die iets pathetisch heeft in de wijze waarop hij zijn criminele leven romantiseert.

http://www.8weekly.nl/artikel/5710/,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • sjacheraar in auto's
 • sjacheraar in sla

In 'De ballonvaart' zwicht een vrouw, moeder van een dochter van acht, bijna voor de erotische verleiding van een vroegere klasgenoot een ordinaire maar aantrekkelijke sjacheraar in gebruikte auto's.

http://www.knipselkranten.nl/demo/app/dliterom.dll?tpl=story&p=2&b=1&a=27&h=*,

Er heerst veel wantrouwen over de controle. Ze zien een bioboer niet zelden als een sjacheraar in verlepte sla met een extra etiketje waar 'bio' op staat.

http://www.bioforum.be/bioforumquotes.aspx

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • marktsjacheraar
 • ticketsjacheraar