sociaal akkoord


sociaal akkoord 1.0

akkoord over de loonontwikkeling en andere arbeidsvoorwaarden dat gesloten wordt tussen de werknemersbonden en werkgeversorganisaties, vaak met de regering als derde partner, en dat dient als richtlijn voor alle cao's

Algemene voorbeelden


Hoe groot acht u de kansen op een sociaal akkoord tussen vakbonden en werkgevers? Als ze niet verder komen dan wat technische afspraken en de verlenging van wat al bestaat, is het overleg een mislukking. Ik hoop en verwacht een nationaal akkoord over de loonnorm en over lastenverlagingen in ruil voor jobs.

De Standaard,