sollicitant


sollicitant 1.0

iemand die een verzoek doet in een betrekking te worden benoemd; iemand die solliciteert op een vacature; iemand die solliciteert naar een baan

Semagram


Een sollicitant…

is een persoon

 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] doet een verzoek in een betrekking te worden benoemd; solliciteert op een functie, op een vacature; solliciteert naar een baan

  Algemene voorbeelden


  Veel hoogopgeleide vluchtelingen houden vast aan de stelling "Bescheidenheid siert de mens". Veelal komen zij uit een werkklimaat waar het niet vanzelfsprekend is dat de sollicitant zijn kwaliteiten benadrukt en zich zo positief mogelijk presenteert. Op onze arbeidsmarkt moet men zichzelf "verkopen".

  http://www.ociv.org/vluchtelingen/tewerkstelling.html

  Bij een vacature in aanbieding heeft de werkgever meestal een aantal wensen met betrekking tot zijn toekomstige werknemer. Als goede sollicitant moet je dus weten wat er van je gewenst wordt bij de vervulling van een bepaalde vacature.

  http://user.online.be/~cd01070/paperingrid.htm

  In een moderne sollicitatie mag een curriculum vitae nooit ontbreken. Waar de sollicitatiebrief een vlotte introductie van jezelf hoort te zijn, aanzien de meeste werkgevers een CV als de zakelijke presentatie van een sollicitant. Veel meer dan de sollicitatiebrief, zal je CV dus een doorslaggevend element zijn om uitgenodigd te worden voor verdere gesprekken.

  http://www.ios.be/fs_index.asp

  Toen een inwoner van Middelburg onlangs solliciteerde bij de vuilnisophaaldienst van die plaats, kreeg hij een opmerkelijk antwoord van burgemeester en wethouders. In een brief liet het college weten dat de sollicitant geen kans maakte omdat hij geen "lid" is van een etnische minderheid.

  NRC,

  Onder de vijf sollicitanten die op deze vacature hebben gereageerd, zijn twee vrouwen en drie mannen. Alle kandidaten hebben ervaring in het openbaar bestuur.

  http://www.flevoland.nl/smartsite.dws?id=1767=1769,

  De NS hoopt dat sollicitanten die afvielen voor de functie van conducteur, alsnog ingezet kunnen worden als surveillant. Het plan voor de nieuwe surveillanten moet nog wel goedgekeurd worden door de ondernemingsraad.

  NRC,

  Volgens de pas goedgekeurde arbeidsovereenkomst moet Opel Belgium zo snel mogelijk 339 tijdelijke werknemers aanwerven. Zij krijgen een kontrakt voor een half jaar. De sollicitanten stromen al toe.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een sollicitant aannemen
  • een sollicitant afwijzen
  • een sollicitant uitnodigen (voor een gesprek)

  Bijna elke sollicitatieprocedure bevat wel een interview, eenvoudigweg omdat men altijd even zelf aan de kandidaten wil kunnen "snuffelen". Stel dat u zelf een sollicitant moet aannemen, zou u deze persoon ongezien aannemen? Nee dus.

  http://www.assessmentservice.nl/

  Een reformatorische school vroeg de Commissie of zij terecht een sollicitant had afgewezen omdat hij homoseksueel is en samenwoont met een vriend. Volgens de school staat dit haaks op de christelijke grondslag van de school. Nu mogen instellingen op bijzondere grondslag, zoals de school in kwestie, eisen stellen aan hun personeel. Alleen mag dat niet leiden tot onderscheid op grond van louter iemands seksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

  http://www.cgb.nl/jaarverslagframeset.html

  De sollicitant werd niet voor een gesprek uitgenodigd.

  http://www.cgb.nl/jaarverslagframeset.html

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een afgewezen sollicitant

  Goldschmidt: "Als een afgewezen sollicitant beweert: 'Toen ze zagen dat ik zwart was, hebben ze me niet aangenomen', dan kunnen wij dat niet meteen bewijzen. Maar wij kunnen wel aan het bedrijf vragen: 'Waarom wisten jullie na vijf minuten al dat deze persoon niet zou worden aangenomen terwijl met andere kandidaten een halfuur is gesproken'.

  NRC,

  voorafgegaan door als


  • als sollicitant

  "Als sollicitant kom je niet gemakkelijk achter de werkelijke reden van de weigering, maar vaak bekruipt je het onbehaaglijke gevoel dat er in Nederland ernstig sprake is van leeftijdsdiscriminatie", schrijft Van der Heijden in zijn 98 pagina's tellende manuscript 'Knokken voor werk', dat één aanklacht is tegen willekeur en dat leest als een roman.

  NRC,

  De concurrentie op de arbeidsmarkt is in sommige sectoren nog steeds groot, dus is het zaak om als sollicitant goed voor de dag te komen. Een sollicitatiebrief is meestal een eerste kennismaking met uw werkgever; u geeft ermee uw visitekaartje af. U moet dus opvallen door een perfecte sollicitatiebrief.

  http://www.maatwerkinhrm.nl/

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • flitssollicitant
  • medesollicitant
  • proefsollicitant
  • spooksollicitant

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • sollicitantenbank
  • sollicitantendatabank
  • sollicitantendoelgroep
  • sollicitantenfile
  • sollicitantengegevensbank