solvabel


solvabel 1.0

in staat om al zijn rekeningen en schulden te betalen

Algemene voorbeelden


In Zutphen werd ten slotte tussen Roldanus' advocaat en de mijne een schikking getroffen: als wij een solvabele huurder zouden weten te vinden die bereid was al onze contractuele verplichtingen over te nemen, ontsloeg ons dat verder van alles, en hoefde ik alleen nog het door mij aan barrels getrapte keukenkastdeurtje (kersehout!) te vergoeden.

Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

Ook voor de eigenlijke rechtsbijstand kan een verzekering afgesloten worden. In het hele specifieke geval van een slachtoffer van opzettelijke gewelddaden kan ook het Slachtofferfonds soelaas brengen. Maar laten we er verder van uitgaan dat de tegenpartij wel solvabel is.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

In verband met de ontwikkeling van Aruba tot regionaal studiecentrum moeten rijksgenoten die in Aruba willen studeren, beschikken over voldoende huisvesting; studiefinanciering; geldelijke toelage, beurs of solvabele garantsteller en een verklaring van goed gedrag.

http://www.arubahuis.nl/pr.html

solvabel 1.1

voldoende geldigheid hebbend; met voldoende geldigheid

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Het is ongetwijfeld waar dat het Binnenhof in merendeel door tamelijk naargeestige types wordt gedomineerd. Is dat echter een solvabele reden om je daar met dichtgeknepen neus van af te wenden? Het is immers jouw regering en jouw parlement en jouw poging tot democratie.

http://www.groene.nl/1996/05/mva_hofl.html,