sorrycultuur


sorrycultuur 1.0

(politiek)

cultuur waarin mensen, meestal politici, geneigd zijn hun excuses aan te bieden voor door hen gemaakte fouten, maar hieraan vervolgens geen consequenties verbinden, bijvoorbeeld door af te treden of ontslag te nemen, en hiermee in feite geen verantwoordelijkheid nemen voor de gemaakte fouten; cultuur waarin gemakkelijk sorry wordt gezegd

Semagram


Sorrycultuur…

is een cultuur

 • [Waardering] zou met zich mee brengen dat mensen geen verantwoordelijkheid meer nemen voor hun eigen daden en zich gemakkelijk over door hen gemaakte fouten heen zetten en wordt daarom meestal negatief gewaardeerd
 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft een cultuur waarin mensen, vaak politici, geneigd zijn hun excuses aan te bieden voor door hen gemaakte fouten, maar hiervoor geen verantwoordelijkheid te nemen

  Hoofdsemagram: cultuur


  Algemene voorbeelden


  De uitdrukkingen sorry en per ongeluk hebben geen inhoud meer maar worden automatisch gebruikt om van het pedagogische contact af te komen. Dat maakt het opvoeden steeds moeilijker want je dringt minder makkelijk tot de kinderen door. We leven in een sorrycultuur.

  http://www.eduscope.nl/eggo/informatie/,

  Als Adèle bij een prijsuitreiking het woord wordt ontnomen, komt als een duveltje uit een doosje de middelvinger omhoog, die dan nog net door de camera wordt geregistreerd. Is dit domheid en een uiting van het echte niveau van de zangeres of is het afgesproken werk met haar producer, want de media lustten er weer pap van. O ja, en in onze sorry-cultuur vonden er weer excuses plaats!!

  http://d66nieuwegein.nl/news/item/middelvinger/147,

  Moderne democratie is ondenkbaar zonder politieke partijen. Tegelijkertijd is voor iedereen zichtbaar dat politieke partijen niet meer zijn wat ze waren. H.E.S. Woldring luidt de noodklok over de toestand van politieke partijen in Nederland. Hij signaleert diverse, niet noodzakelijkerwijs met elkaar verband houdende, problemen: gebrek aan dualisme, de Haagse 'sorry-cultuur', ideologische vervlakking en ledenverlies van politieke partijen.

  NRC,

  De oplettende krantenlezer kan het de afgelopen tijd niet zijn ontgaan. De bijna onafgebroken roep om het vragen en geven van vergiffenis. Bijna even talrijk zijn de kritische kanttekeningen hierbij. Er is zelfs een nieuwe term ontstaan: sorry-cultuur. Helaas is het vaak onduidelijk wat mensen nou precies bedoelen. In alle tumult worden vergiffenis en vergeten ten onrechte op de grote hoop gegooid.

  http://www.ru.nl/studentenkerk/algemeen/proviand-(archief)/jaargangen/jaargang_4/4-1/,