spruiten


spruiten 1.0

(Gezegd van aardappelen, uien e.d.)
spruiten of loten vormen; uitlopen

Semagram


Spruiten…

is een proces

   Algemene voorbeelden


   Om een hogere fysiologische kiemrust te verkrijgen kan men aan twee processen denken. Ten eerste kan de absolute spruitrust worden verbeterd. Dit wil zeggen, dat de ui daadwerkelijk langer in rust blijft en dus een aantal weken later gaat spruiten [...]. Het tweede proces is de snelheid van uitloop van de spruit beïnvloeden. Wanneer de fysiologische spruitrust is verbroken gaat de ui uitlopen. De 'spruitlustigheid' van de ui is vanaf nu afhankelijk van de groeisnelheid van de scheut.

   http://www.uienteelt.nl

   Aardappels zijn zo goedkoop dat je beter iets meer kunt betalen voor losse aardappels die nog vuil zijn dan gewassen aardappelen te kopen (de hogedrukspuiten kunnen de schil beschadigen). Plastic is niet de ideale verpakking al zitten er luchtgaten in (ze gaan erin 'zweten'). Doorzichtig plastic laat licht door waardoor de aardappels verkleuren en gaan spruiten.

   http://www.nivaa.nl/

   spruiten 2.0

   (Gezegd van planten of delen daarvan)
   uit een stam, stengel, wortel, zaad e.d. groeiend te voorschijn komen; zich als spruit of uitloper ontwikkelen; als spruit opkomen; ontspruiten

   Semagram


   Spruiten…

   is een proces

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: aan

     • spruiten aan

     Op de grond leven planten en kruiden. De planten in deze laag zijn aangepast aan weinig licht. Vaak bloeien ze vroeg in de lente voordat de bladeren aan de twijgen van de bomen spruiten.

     http://www.kennisnet.nl/po/kinderen/perdagwijzer/boomfeestdag/html/pdf/infoblad.pdf

     Voorzetsel: uit

     • spruiten uit

     Sommige onkruiden die ik wegschoffel kunnen heel goed eenjarige sierplanten zijn, gesproten uit de zaden die vorig jaar werden verspreid, toen deze tuin uitsluitend bloemen bevatte.

     NRC,

     De houtwallen en heggen verschilden van streek tot streek [...]. Zo gebruikte men in Limburg veel dood hout, dat tussen de levende struiken door werd gevlochten; in Noord-Brabant bogen de vlechters de takken van jonge struiken, zodat ze een horizontale structuur vormden. Daaruit sproten vervolgens tal van uitlopers naar boven.

     http://www.google.nl/search?q=cache:Zt79w_DRq-YJ:www.heggen.nl/artikelen/gevlochten_land.doc+doornheggen+site:.nl=nl=lang_nl,

     De witte delicatesse, zo wil één versie van het verhaal, hebben we te danken aan een boer die [...] een partij cichoreiwortels verborg in een donkere kelder in Schaarbeek. Om zeker te zijn dat niemand ze vond schepte hij er een laagje aarde over. Enkele weken later stelde hij tot zijn verbazing vast dat er uit de wortels malse, witte kroppen waren gesproten.

     http://www.mechelseveilingen.be/NL/Products_Bladgroenten_Witloof.htm,

     Ik kan ook nog een stukje van de Wagramlaan zien, de wijnhandel op de hoek en een stuk of acht acacia-achtige bomen, die nu bezig zijn bruiniggroen gebladerte uit hun grijze takken te laten spruiten.

     Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     • ontspruiten

     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • uitspruiten

     spruiten 2.1

     (Gezegd van zaken waarvan de ontwikkeling zich laat vergelijken met de groei van een uitloper)
     uitgroeien

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen2.0 : 2.1

     Algemene voorbeelden


     In foetussen en pasgeborenen groeien de zenuwen echter stormachtig. Bij volwassen dieren en mensen regenereren beschadigde zenuwen enigermate buiten het centraal zenuwstelsel (CNS, hersenen en ruggemerg). De zenuwuitlopers (axonen) in het CNZ spruiten wel, maar groeien geen tiende millimeter. Dat ligt, denken onderzoekers, niet zozeer aan de zenuwen als wel aan het omringende weefsel dat geen ingroei toestaat.

     NRC,

     spruiten 3.0

     (formeel)

     (Gezegd van personen en vervolgens ook van dieren)
     geboren worden uit; voortkomen uit

     Semagram


     Spruiten…

     is een proces

       Combinatiemogelijkheden


       met voorzetselgroep


       Voorzetsel: uit

       • spruiten uit een persoon
       • spruiten uit een geslacht
       • spruiten uit een huwelijk

       De sjíieten geloven dat er uit Mohammed twaalf imams gesproten zijn, van wie Ali de eerste was en Hussein de laatste.

       Het beleg van Brussel, F. Verleyen,

       Frits Schuurman [...] was met Liesje naderhand getrouwd. Uit welk huwelijk, om het eens plechtig te zeggen, drie kinderen zijn gesproten, één zoon en twee dochters.

       Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

       Frans Girardin trouwde met Antonia Smet. Uit dit huwelijk sproten zeven kinderen.

       De Standaard,

       Zal dan ook geen toeval zijn [...] dat ik al mijn leven lang aan chronische bronchitis en trachitis (?) lijd. Heb mijn oma en mijn moeder ook altijd horen kuchen. Ik ben gesproten uit een geslacht van kuchende vrouwen.

       Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

       • spruiten uit een kweekkoppel

       De van der Wegen's bleken een uitmuntend kweekkoppel te bezitten [...]. Uit dat kweekkoppel sproten o.a. de "Witpen"; het "Mooioog" en de "Grote Blauwe", drie uitzonderlijk goede duiven, maar ook de vrienden vlogen met nazaten uit dit kweekpaar eerste prijzen aan de lopende band.

       http://www.pipa.be/artikels/vanderwegen1.htm

       Honderdendrie waren het er geweest, kalkwitte en fijngekorrelde eieren. Uit het honderdste - toeval of niet - was de Wezeldoder gesproten. Maar hij was bijlange niet het honderdste jong dat hier het levenslicht had aanschouwd.

       Memoires van een kerkuil, Robin Hannelore,

       Zo'n mierenkolonie was toch wel een grandioos wonder, een ongeëvenaard en subliem mirakel van eensgezindheid, eendrachtigheid, homogeniteit, harmonie. En toch, de enkeling bestond er niet […]. De enige uitschieters waren de bruiloftsvluchten, maar na de paring stierven de mannetjes en keerden de wijfjes naar de grond terug om er definitief hun vleugels te verliezen en er eitjes te leggen, waaruit onvruchtbare werksters sproten.

       Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

       spruiten 4.0

       het resultaat, het gevolg zijn van iets; uit iets voortkomen, voortvloeien, resulteren

       Semagram


       Spruiten…

       is een proces

         Combinatiemogelijkheden


         met voorzetselgroep


         Voorzetsel: uit

         • spruiten uit

         Het tweede boek was minder een eenheid dan het eerste. Het was minder uit innerlijke noodzaak gesproten en daardoor minder overtuigend.

         Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

         Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat dertig procent van de vrouwen en veertig procent van de mannen zich niet tegen ontrouw verzetten. Trouw blijft weliswaar belangrijk - dat bleek nog uit het Europees Waardenonderzoek dat eind vorig jaar bekendgemaakt werd. Maar dat belang zou niet uit moralistische overwegingen spruiten.

         http://www.knack.be,

         Hij hield veel van Dickens en achteraf denk ik wel eens dat het hele Dickens plan uit zijn brein is gesproten.

         Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

         Woordfamilie


         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen