staatsambtenaar


staatsambtenaar 1.0

ambtenaar van een staat

Semagram


Een staatsambtenaar…

is een persoon

  • [Organisatie of instelling] is in dienst van een nationale staat

    Algemene voorbeelden


    Het pensioen van de Luxemburgse ambtenaren bedraagt vijf zesde van hun laatste salaris. Staatsambtenaren hebben van 55 jaar af automatisch recht op een aanvullend loon en "avancements", die voor een optimaal pensioen zorgen.

    De Standaard,