staatsschool


staatsschool 1.0

school die onder het gezag staat van en gefinancierd wordt door de de nationale overheid

Semagram


Een staatsschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   In België kent men twee schoolsystemen: het officiële net (staatsscholen) en het vrije net (katholieke scholen).

   Bas, Annie Van Keymeulen,

   Het zou treurig en tragisch zijn wanneer het gymnasium als algemeen toegankelijke staatsschool moest verdwijnen op het moment dat er politieke overeenstemming bestaat over het recht op emancipatie voor allerlei bevolkingsgroepen.

   Wennen aan vrede, K.L. Poll,

   Op de staatsscholen, waar het leeuwedeel van de Indiase kinderen naar toe ging (voor zover ze geen kinderarbeid verrichtten), kregen de leerlingen echter, net als in de Britse tijd, pas in een later stadium Engels.

   NRC,

   Intussen halen steeds méér blanken hun kinderen weg van de staatsscholen, daarmee de kansen kelderend van de blanke én de gekleurde massa.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • staatsschoolsysteem