stadsschool


stadsschool 1.0

school die onder het gezag staat van en gefinancierd wordt door een stadsoverheid; school van een stad

Semagram


Een stadsschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   Wanneer een burger zijn dochter op school wenste te plaatsen, was hij aangewezen op huisonderwijs of op een van de bijscholen in de stad. Dit gold eveneens voor de burger die zijn zoon niet op de stadsschool wilde hebben in verband met het daar te volgen onderwijsprogramma.

   http://www.xs4all.nl/~remery/Scholen/s08zuidholland/szudordrechtd.html,

   Ook de Gentse stadsscholen voeren op die datum het nieuwe Groene Boekje in.

   De Standaard,

   De zes scholen die voor de rechtbank werden gedaagd, vijf vrije en één stadsschool, haalden dan weer aan dat de diverse schoolnetten in het Plaatselijke Overlegcomité vier scholen hadden aangeduid waar taalbadklassen worden ingericht.

   De Standaard,

   stadsschool 2.0

   school die in een stad gevestigd is; school die haar leerlingen recruteert in de stad waar ze gevestigd is

   Semagram


   Een stadsschool…

   is een school

     Algemene voorbeelden


     Zoals alle mensen verschillend zijn, ook al zijn ze lid van een groep, zo zijn ook alle Jenaplanscholen verschillend. Een stadsschool zal anders zijn dan een streekschool, elk team heeft weer andere sterke en zwakke kanten.

     http://web.inter.nl.net/users/startnest/