stageschool


stageschool 1.0

school waar iemand die een lerarenopleiding volgt stage kan lopen

Semagram


Een stageschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   Het beroepsprofiel van de leraar wordt niet alleen ondersteund door de lerarenopleiders, maar zeker ook door de mentoren van de stagescholen.

   http://www.ha.be/bls/,

   Onze school is stageschool voor studenten van Pabo De Driestar te Gouda.

   http://www.jvanstolbergschool.org/index2.htm