steinerschool


steinerschool 1.0

((vooral) in België)

school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs waar wordt gewerkt volgens de antroposofische principes van Rudolf Steiner, volgens welke de persoonlijke ontwikkeling van de leerling het voornaamste streefdoel van het onderwijs is; school met de steinermethode

Semagram


Een steinerschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   Als Tim en Ira naar zo'n Steinerschool waren gegaan... Dan had Tim nu paardgereden en had Ira meegedaan aan de Whitbreadrace.

   Een zwarte Pool, Karst Woudstra,

   Wanneer men de huidige tendens in het onderwijs ontmoet om te individualiseren, kan men zich afvragen waarom een Steinerschool blijft vasthouden aan jaarklassen die door één leerkracht begeleid worden.

   http://home.planetinternet.be/yggdrasil/ontwikkelingspsychologie.htm