steunbeer


steunbeer 1.0

afbeelding

Bron: Havang(nl)
(CC BY-SA 3.0)

bouwonderdeel bestaande uit een uitstekende verzwaring aan de buitenkant van een muur, die dient, om die muur te versterken tegen de druk van de daarop rustende gewelven; beer; contrefort

Semagram


Een steunbeer…

is een bouwonderdeel

 • [Uiterlijk] is een aan de buitenkant uitstekende verzwaring aan een muur
 • [Functie] dient om de muur te steunen tegen de neerwaartse druk van gewelf en dak
 • [Plaats] wordt vaak gezien bij grote oude gebouwen, zoals kathedralen en de omwalling van burchten

  Algemene voorbeelden


  Aan de buitenzijde van de kapel zijn enkele steunberen aanwezig die bedekt zijn met pannen.

  http://www.dongeradeel.nl

  Op een kaart uit 1468 staat het Castell getekend als een indrukwekkende waterburcht met een zware hoofdtoren, twee kleine bijtorens en vele steunberen weergegeven.

  http://people.zeelandnet.nl/hdemaat/Streekverhalen/Tij%20en%20tol%20braken%20burcht%20Saeftinge.doc+.doc

  Een van de zonen van meester Snellaert had diens filmrollen onder zijn hoede genomen [...]. Hij had een montage gemaakt van de beelden die zijn vader vroeger had gedraaid [...]. Beelden waarop geregeld witte of zwarte vlekken verschenen rond de steunberen van de kerk, nog met de oude spitse toren, voor de Duitsers hem hadden opgeblazen.

  Sluitertijd, Erwin Mortier,

  steunbeer 1.1

  factor waardoor iets in stand gehouden wordt of behoed voor teloorgang of mislukking

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een steunbeer…

  is een factor

    Algemene voorbeelden


    Toen ik het vrouwelijke en het mannelijke panel van Het Swingpaleis onder stormachtige doch onverdiende toejuichingen zag aantreden, verzonk ik op slag in een stoute droom, waarin ik al deze steunberen van de telecratie nederige karweitjes zag opknappen in een bejaardentehuis.

    Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

    Dat is nieuw, want die bond werd als een van de stevigste steunberen van "België" beschouwd.

    De Standaard,

    Dat staat in het ontwerp van opdrachtwet op de concurrentiekracht dat de regering vrijdag aanvaardde en dat de belangrijkste steunbeer vormt van het Toekomstcontract voor meer Werkgelegenheid.

    De Standaard,

    steunbeer 2.0

    pijler waarop een bouwconstructie rust

    Semagram


    Een steunbeer…

    is een bouwonderdeel

    • [Vorm] heeft de vorm van een dikke pijler
    • [Functie] dient om een bouwconstructie op te laten rusten
    • [Plaats] komt onder andere voor bij bruggen en viaducten

     Algemene voorbeelden


     Belangrijke details: het sierhek van de doopkapel, de steunberen van het oxaal, de teksten in de bogen bij de ingang, het triomfkruis, de medaillons van Petrus en Paulus.

     http://www.redemptoristen.nl/Paramaribo/Geschiedenis/histor01.htm

     De weg voert onder een viaduct door. De steunberen zijn beklad met graffiti. Ze lijken wel in het beton gekerfd.

     Zonder genade, Renate Dorrestein,

     De Corporation denkt dat de steunberen van de brug die belasting niet aankunnen en dat het erop zal uitdraaien dat de brug alleen nog maar door voetgangers en fietsers mag worden gebruikt.

     De Telegraaf,