stijlperiode


stijlperiode 1.0

periode in de kunstgeschiedenis die men op grond van overheersende stijlkenmerken als een eenheid beschouwt; kunsthistorische periode

Semagram


Een stijlperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Geheel] is een deel van een ruimere kunsthistorische tijdsindeling
 • [Duur] heeft in de regel een duur van een of vele jaren, van decennia of soms van eeuwen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt onderscheiden op grond van overheersende stijlkenmerken
 • [Object betroffen] heeft betrekking op de indeling van de verschillende kunsten
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld de renaissance, de barok, de romantiek

Hoofdsemagram: periode


Algemene voorbeelden


Vooreerst kunnen we opmerken dat de historisch gegroeide indeling in stijlperiodes van de beeldende kunst, de muziek en de literatuur grotendeels overeenstemt. Hieruit is af te leiden dat de verschillende disciplines dus enigszins vergelijkbare kenmerken vertonen gedurende eenzelfde periode, waardoor uitwisseling en beïnvloeding van bepaalde elementen mogelijk wordt.

http://studwww.rug.ac.be/~saltruye/page2.htm

Het impressionisme vanaf ± 1885. De meest tot de verbeelding sprekende stijlperiode in de 19e eeuwse schilderkunst is ongetwijfeld het impressionisme.

http://www.exittoart.nl/framesetmain.htm?http://www.exittoart.nl/stromingen/grieken.htm

Biedermeier Stijlperiode van omstreeks 1815 tot 1850 in Noordwest-Europa. Vooral op de meubelkunst is dit begrip van toepassing. Ze wordt gekenmerkt door een streven naar behaaglijkheid en huiselijke degelijkheid.

http://boijmans.kennisnet.nl/onderw/stroming/index.htm

stijlperiode 2.0

periode die zich in de ontwikkeling van een kunstenaar laat onderscheiden op grond van bepaalde stijlkenmerken; periode waarin een kunstenaar een bepaalde stijl toepast

Semagram


Een stijlperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Geheel] is een deel van een kunstenaarscarrière
 • [Duur] heeft in de regel een kortere of langere duur, vaak van aan aantal jaren
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door specifieke stijlkenmerken

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Omdat Picasso nooit in opdracht schilderde, bieden zijn portretten een intieme kijk op de personen die hem het dierbaarst waren: zijn vrouwen en zijn kinderen, zijn naaste vrienden en zijn kunsthandelaars. Hierdoor wordt het portret bij Picasso het autobiografische genre bij uitstek. De vrouwen die zijn leven deelden, worden bedacht met afzonderlijke ensembles die meestal overeenstemmen met bepaalde stijlperioden. De robuuste vormen van Fernande leiden naar het kubisme, de elegante figuur van de Russische danseres Olga bepaalt de ideale vormen van zijn klassieke periode, het speelse karakter van Marie-Thérèse is het tegendeel van de droefgeestige Dora Maar, de wenende vrouw uit de Guernica.

  De Standaard,

  Doordat Beethoven's muziek verschillende ontwikkelingen doormaakte kun je het levenswerk van Beethoven verdelen in drie stijlperioden.

  http://members.chello.nl/~p.christians/Beethoven.htm