stookseizoen


stookseizoen 1.0

jaarlijks terugkerende periode waarin men de verwarmingsinstallatie pleegt aan te zetten; jaarlijkse periode waarin men moet verwarmen

Semagram


Een stookseizoen…

is een seizoen; is een periode; is een tijd

  • [Functie] dient om gebouwen te verwarmen
  • [Duur] duurt voornamelijk gedurende de herfst en de winter
  • [Frequentie] keert jaarlijks terug
  • [Object betroffen] heeft betrekking op het aanzetten van de verwarmingsinstallatie

Hoofdsemagram: seizoen


Algemene voorbeelden


De geleverde warmte is bij het begin en bij het einde van het stookseizoen meestal reeds toereikend om de woning te verwarmen; bij lagere buitentemperaturen is bijverwarming vereist.

http://193.190.148.16/ned/sites/economie/energie/documenten/wegwijs2002.pdf

Is er langdurig geen CV-warmtevraag, dan wordt de pomp eenmaal per 24 uur gedurende 30 seconden geactiveerd. Deze 'losstand schakeling' zorgt ervoor dat de pomp bij aanvang van het stookseizoen weer goed zijn werk kan doen.

http://www.agpo.nl/consument/home/doc/l_urs.pdf

Berekeningen lieten zien dat, door de opvang van zonne-energie en de doorstraling van deze warmte naar binnen, een netto warmtewinst voor de zuidelijke gevel in het stookseizoen ontstond.

http://www.zonnewarmte.nl/Brochures/passieve.html,