stoomtijdperk


stoomtijdperk 1.0

tijdperk dat begint met de opkomst van de stoommachines en vervolgens wordt gekenmerkt door het grootschalig gebruik en de invloed daarvan op mens en maatschappij

Semagram


Het stoomtijdperk…

is een tijdperk; is een periode; is een tijd

 • [Tijd] begon tijdens de negentiende eeuw
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door het grootschalig gebruik van stoommachines en de invloed daarvan op mens en maatschappij
 • [Gevolg of resultaat] resulteerde in de mechanisering van productieprocessen en de industriële revolutie

  Algemene voorbeelden


  In de negentiende eeuw had het stoomtijdperk zijn intrede gedaan. De officiersopleiding voor machinisten vond in eerste instantie plaats op Zr.Ms. fregat Schelde te Hellevoetsluis. Pas vanaf 21 september 1923 was sprake van een volwaardig korps, toen de eerste adelborsten voor de marinestoomvaartdienst op het KIM aantraden.

  http://www.kim.nl/

  In een lokomotiefdepot kunnen kleine herstellingen gebeuren en staan de lokomotieven afgesteld in afwachting van hun volgende opgave [...]. De "spin" boven de draaischijf is een veel gebruikte oplossing bij de Duitse spoorwegen om bestaande draaischijven uit het stoomtijdperk verder te kunnen gebruiken voor de elektrische lokomotieven.

  http://www.mskk.be/

  Dit reglement bleef geldig tot het einde van het stoomtijdperk, al werden er eind jaren zestig onder besparingsdruk door de toenemende concurrentie van het wegverkeer, meer en meer uitzonderingen ingevoerd waarbij de pakwagen en/of de treinbegeleider mochten achterwege gelaten worden.

  http://www.mskk.be/