streekschool


streekschool 1.0

((vooral) in Nederland)

school die zijn leerlingen recruteert uit de hele regio rondom de vestigingsplaats; school voor de streek

Semagram


Een streekschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   Hier ligt de start van de streekschool, aldus de huidige directeur L.C. Scholtus vrijdagmiddag tijdens de opening van het vernieuwde schoolgebouw.

   Meppeler Courant,

   Vormingswerk en streekscholen (de recente bundeling van het leerlingwezen) waren de enige onderwijssoorten waar jonger personeel aantrad en waar door de gestaag groeiende vraag naar onderwijs wegens een afnemende werkgelegenheid, wel geëxperimenteerd moest worden met nieuwe vormen van leren; met de inhoud in plaats van met de structuur.

   http://www.rocva.nl/sf/sf.cgi?ac=frameset=37?http://www.rocva.nl/sf/sf.cgi?9515,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • streekschoolonderwijs