strijdlust


strijdlust 1.0

lust om te strijden; zin om te strijden; bereidheid om te strijden

Semagram


Strijdlust…

is lust

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de lust om te strijden

  Hoofdsemagram: lust


  Algemene voorbeelden


  Voorbij de Sart-Tilman, laatste helling van de dag, ging hij alleen in de aanval [...]. De late uitval zegt alles over de strijdlust van de jonge Merckx, die in Ans als zevende (en enige Belg binnen de tijdsgrens) eindigde.

  De Standaard,

  Meneer Paul, een lichtvoetige kolos, die met zijn zus al jaren als kluizenaar in de ruïne van een oude zeepfabriek woont, krijgt bezoek van ene Helm. De naam alleen al suggereert strijdlust.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • ontbreken
  • opflakkeren
  • wegvallen

  Als die strijdlust wegvalt, staat de verfransing morgen voor de poorten van Leuven en Mechelen, met alle mogelijke nadelige gevolgen voor de jonge Vlamingen op vooral ekonomisch gebied.

  De Standaard,

  Nog even flakkerde mijn strijdlust op. De kulturele kring van de stad organiseerde een debat.

  Berthold 1200, Paul Koeck,

  'Dit sloeg alles', mopperde de coach. 'Het was echt niks. De afgelopen dagen ben ik ziek geweest, maar vanmiddag leek het wel alsof ook de ploeg ziek was. De strijdlust ontbrak volledig', liet hij mismoedig weten.

  Meppeler Courant,

  als object bij een werkwoord


  • strijdlust tonen
  • de strijdlust aanwakkeren
  • de strijdlust afzwakken
  • de strijdlust belonen
  • de strijdlust herwinnen
  • de strijdlust kwijtraken
  • de strijdlust opwekken
  • de strijdlust terugvinden
  • de strijdlust verliezen
  • de strijdlust verminderen
  • de strijdlust voeden

  De meeste strijders waren een dagje ouder geworden en hadden hun strijdlust verloren.

  http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

  Ook zijn aanhang, die als verlamd op de stoelen had gezeten, vond de strijdlust terug.

  NRC,

  De ontvoering door de rebellen van de oud-gouverneur van deze staat, generaal Absalón Castellanos, maakt duidelijk hoezeer de strijdlust van de Zapatistas naast honger wordt gevoed door haat tegen de PRI en het onderdrukkende complex van politiek, landeigenaren en ordebewaarders.

  NRC,

  Misschien zijn dergelijk slechte velden nodig om bij voetballers in Nederland de strijdlust op te wekken.

  NRC,

  Als hij 's middag het congres opnieuw toespreekt, maar dan over de inzet van de komende verkiezingen, heeft hij zijn oude strijdlust herwonnen.

  NRC,

  Op het einde van de jaren tachtig hadden daar grote stakingen plaats, maar sindsdien krijgen de arbeiders grote loonsverhogingen en premies, wat volgens waarnemers de strijdlust afzwakte.

  De Standaard,

  Wordt Qiu Ju's strijdlust beloond?

  Meppeler Courant,

  De superioriteit van Indurain is niet goed voor de wielersport, beseft Delgado, want ze werkt verlammend op de concurrenten. Een deel van het peloton is er zelfs zijn strijdlust door kwijt geraakt, meent hij.

  NRC,

  Kamp toonde strijdlust en daadkracht.

  http://www.nrc.nl/kreukbaar/artikel/1056086425601.html,

  De honderdduizenden slachtoffers die in het afgelopen jaar in Rwanda en het buurland Burundi zijn gevallen, hebben de strijdlust aangewakkerd, niet verminderd.

  NRC,

  met adjectief ervoor


  • democratische strijdlust
  • echte strijdlust
  • enorme strijdlust
  • gebruikelijke strijdlust
  • gewetensvolle strijdlust
  • onvoorwaardelijke strijdlust
  • oude strijdlust
  • politieke strijdlust
  • wetenschappelijke strijdlust

  Wetenschappelijke strijdlust is het belangrijkste kenmerk van de tweede faculteit.

  NRC,

  Het overzichtje wist niet iedereen aan te zetten tot onvoorwaardelijke strijdlust.

  NRC,

  Als hij 's middag het congres opnieuw toespreekt, maar dan over de inzet van de komende verkiezingen, heeft hij zijn oude strijdlust herwonnen.

  NRC,

  Het was meer dan intellectuele twijfel die Kohnstamm al voor de eeuwwisseling aanzette tot maatschappelijke en politieke strijdlust, waarin liberale vrijzinnigheid en een diepgaande christelijke overtuiging samengingen.

  http://www.aup.nl/pdf/Kohnstammlezing2001.pdf

  Nu hebben we Tyson, een ongelooflijk atleet met een enorme strijdlust.

  NRC,

  'Moeten we de KNVB bellen?' vroeg Irmgard zonder een sprankje van haar gebruikelijke strijdlust: ze bood hem alleen maar een eervolle uitweg.

  Zonder genade, Renate Dorrestein,

  De gewetensvolle strijdlust, de concentratie die jij nog aan de dag legt, is niet zo vanzelfsprekend als je misschien zelf wel denkt, Leo, zelfs niet op de redactie van een krant als De Stem.

  De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

  Maar achter die façade van democratische strijdlust gaapt de kloof van de algehele desillusie.

  NRC,

  De echte strijdlust leek wat te ontbreken bij de Meppelers.

  Meppeler Courant,

  in voorzetselgroep


  • gebrek aan strijdlust

  Dezelfde mensen die het huidige Nederlands elftal een gebrek aan strijdlust en professionaliteit verwijten, staan op de eerste rij om mij te veroordelen.

  NRC,

  • (niets) aan strijdlust inboeten

  Maar het nachtje voor de afreis was voor de Belgische delegatie biezonder kort en in de luchthaven van Larnaca bleek Alain Courtois donderdagochtend nog niets aan strijdlust te hebben ingeboet.

  De Standaard,

  • blaken van strijdlust
  • glimmen van strijdlust
  • vervuld zijn van strijdlust

  Als de vergaderingen beginnen, ziet alles er zeer veelbelovend uit; de leiders zijn het eens en de cohorten die volgen van strijdlust vervuld.

  Betrekkelijke kleinigheden, H.J.A. Hofland,

  De Staercke glom van strijdlust en leek zo zeker van zijn stuk dat het Deleu zorgen baarde.

  Naakte zielen, Luc Deflo,

  Natuurlijk was liefde voor voetbal in de vijftiger jaren geen uitzondering, maar zoveel toewijding als Wiersma in voorraad had kwam men zelden tegen. Hij blaakte altijd van strijdlust.

  NRC,

  met onbepaald voornaamwoord


  • veel strijdlust
  • weinig strijdlust

  In Steenwijk liet hij altijd veel strijdlust zien en bevond zich altijd in de voorste gelederen.

  Meppeler Courant,

  De vrouwen toonden in de laatste wedstrijd over 50 ronden weinig strijdlust.

  Meppeler Courant,

  overig


  • vol strijdlust

  Het duel tussen de nummers één en twee in de Spaanse competitie, Deportivo-Real Madrid was boeiend, vol strijdlust en kende een ongekend hoog tempo.

  NRC,

  met substantief ervoor


  • een portie strijdlust

  ADO Den Haag stelde er een grote portie strijdlust tegenover.

  http://ado-denhaag.web3.nl/nl/html/algemeen/nieuws/adrb.asp

  met ander, nevengeschikt substantief


  • agressie en strijdlust
  • energie en strijdlust
  • enthousiasme en strijdlust
  • heldhaftigheid en strijdlust
  • hoop en strijdlust
  • inzet en strijdlust
  • lef en strijdlust
  • orthodoxie en strijdlust
  • pit en strijdlust
  • trots en strijdlust
  • vastberadenheid en strijdlust
  • weerbaarheid en strijdlust
  • zelfvertrouwen en strijdlust

  Flagothier legde een sterk parkoers af en toonde op weg naar de finale meer pit, strijdlust en lef dan de rest van het Belgische gezelschap.

  De Standaard,

  "Prachtig!" constateerde de commandant met een gelaat dat glom van heldhaftigheid en strijdlust.

  Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

  Heintz is tot het eind van de oorlog blijven luisteren naar radioboodschappen van hoop en strijdlust.

  NRC,

  Van der Stoel wordt geroemd om zijn "tomeloze inzet en strijdlust ter eerbiediging van de menselijke waardigheid" als Hoge Commissaris voor de etnische minderheden in Europa en als VN-rapporteur over de mensenrechtensituatie in Irak.

  NRC,

  Rondom de eeuwwisseling groeide er in De Maasbode een exces van orthodoxie en strijdlust, bekend onder de naam 'integralisme': een fundamentalisme avant la lettre, geworteld in morele benauwdheid en intellectuele geborneerdheid.

  NRC,

  Daarom ook bekommert de regering zich nog steeds niet om de getroffen gemeenschappen waar armoe en apathie de plaatsen hebben ingenomen van welvaart, trots en strijdlust.

  NRC,

  De jury looft haar "fantasierijke benadering, vastberadenheid en strijdlust, in samenhang met een degelijke kennis van de alledaagse realiteit."

  NRC,

  En van een kompaan mag weerbaarheid en strijdlust worden verwacht als hij constateert dat de complexe realiteit onrecht wordt aangedaan.

  De Standaard,

  De inkt onder het ene vredesplan voor Bosnië is nog niet droog of het volgende wordt al opgesteld: in de Bosnische bergen is het nog volop winter, maar het bestand loopt ten einde, de lente nadert, en het Bosnische regeringsleger blaakt van zelfvertrouwen en strijdlust.

  NRC,

  Ik bespeur veel meer agressie en strijdlust bij de spelers dan andere jaren.

  NRC,

  Ook was de krisis begonnen, werkloosheid legde heel wat lam aan energie en strijdlust.

  Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

  Dit verhaal over een Titanic-ramp bij de Nederlandse kust lees je op 'ons' magazine Xtreme Magazine. Oh ja, tot nu toe voeren we de expeditie uit met louter enthousiasme en strijdlust.

  http://www.minus10media.nl/mammoet/mmenu/updates_130700.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding