studentenarts


studentenarts 1.0

huisarts die beschikt over specifieke kennis van de gezondheidsproblemen van studenten en in opdracht van een universiteit of hogeschool voor hen spreekuur houdt en medische hulp verstrekt

Semagram


Een studentenarts…

is een arts; is een persoon

 • [Belanghebbende of begunstigde] houdt spreekuur voor en biedt medische hulp aan studenten

  Algemene voorbeelden


  De studentenarts is een soort bedrijfsarts voor de student. Hij houdt zich bezig met de begeleiding bij klachten die veroorzaakt worden door moeilijkheden in je directe leef- en leersituatie. Klachten zoals slapeloosheid, lusteloosheid, prikkelbaarheid, moeheid, gebrek aan concentratie, hoofdpijn, hartkloppingen, maagpijn etc. kunnen met spanning samenhangen. Ook met vragen of klachten betreffende gezondheids- en veiligheidsaspecten in de studie, bv. in practicumruimten, of over RSI, kun je bij hem terecht.

  http://www.wageningenuniversity.nl/NL/Informatie+voor/huidige_bsc_studenten/begeleiding/studentenarts/,

  Verder geeft de studentenarts informatie, advies en begeleiding betreffende seksualiteit, anticonceptie, drugs, voeding, sport, handicaps, chronische ziekten, huisvesting, en ziektekostenverzekeringen. Tenslotte geeft hij reizigersadvisering en vaccinaties voor de tropen en verricht hij tropenkeuringen. Hij geeft gezondheidsverklaringen en medische verklaringen aan examencommissies e.d. bij aanvragen voor examenregelingen bij ziekte, en bemiddelt hij bij het treffen van regelingen over afstudeerondersteuning (FOS) en prestatiebeurs, en tussentijdse uitschrijving op grond van ziekte.

  http://www.wageningenuniversity.nl/NL/Informatie+voor/huidige_bsc_studenten/begeleiding/studentenarts/,

  Studenten van de UvA, HvA, EHVA en HES kunnen zich bij Bureau Studentenartsen laten behandelen door huisartsen met specifieke kennis van het studentenleven.

  http://www.student.uva.nl/a-z/studentenartsen.cfm

  Aan de universiteit Gent werken drie studentenartsen (twee in vast dienstverband en een derde huisarts in beroepsopleiding). Het zijn huisartsen die vertrouwd zijn met de studentenproblematiek.

  http://www.ugent.be/nl/onderwijs/studieondersteuning/artsen,