suzereiniteit


suzereiniteit 1.0

heerschappij of gezagsverhouding uit een feodaal leenstelsel zoals in de middeleeuwen, die berust op een gelofte van trouw en dienst van een leenman aan zijn opperleenheer; leenheerschappij

Semagram


Suzereiniteit…

is een bestuursvorm; is een onstoffelijke zaak

 • [Ontstaan] kwam tot stand door het uitgeven van een leen door de suzerein en/of door de gelofte van trouw en dienst van een leenman aan de suzerein
 • [Tijd] kwam onder meer voor in de middeleeuwen en nog in de zestiende eeuw
 • [Betrokkene] bestond tussen een suzerein en zijn leenmannen

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  • suzereiniteit over Maine
  • suzereiniteit over Loon

  Hij was getrouwd met de erfdochter van graaf Helias van Maine en erfde zo in 1110 het graafschap Maine. Fulco weigerde echter hiervoor manschap te doen aan Hendrik I, die als hertog van Normandië de suzereiniteit over Maine claimde.

  http://www.ethesis.net/hapkin/hapkin_deel_4.htm

  De bisschop verwierf misschien al in 1040 de suzereiniteit (leenheerschappij) over Loon. Het Loonse graafschap was gegroeid uit het Karolingische graafschap Vliermaal.

  http://books.google.nl/books?id=KCg_3mxdsZoC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=suzereiniteit&source=bl&ots=Cu90nX7E-k&sig=vDtM_harbbMlVnZukQbvZeTRoIk&hl=nl#v=onepage&q=suzereiniteit&f=false,

  • suzereiniteit van een vorst

  De Zhou-staat was geen gecentraliseerde staat, maar bestond uit enkele honderden vorstendommen, geregeerd door heren die de suzereiniteit van de Zhou-koning erkenden.

  www.acco.be/download/nl/118850834/sam...

  suzereiniteit 2.0

  heerschappij waarbij een dominerende vorst of staat de macht uitoefent over een zwakkere vorst of staat, vaak onder toelating van gedeeltelijk, plaatselijk zelfbestuur; protectoraatsheerschappij

  Betekenisbetrekking


  generalisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Suzereiniteit…

  is een bestuursvorm; is een onstoffelijke zaak

  • [Ontstaan] ontstaat doordat een dominerende vorst of staat de macht uitoefent over een zwakkere vorst of staat
  • [Betrokkene] bestaat tussen een dominerende vorst of staat en een zwakkere vorst of staat

   Algemene voorbeelden


   Groot-Brittannië was het enige nog overgebleven land dat Tibet een "speciale positie" toekende waarin de Chinese "suzereiniteit" (uitoefening van een protectoraat), maar niet Chinese "soevereiniteit" over Tibet werd erkend.

   http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/tibetanen-kritisch-over-dalai-lama-2.aspx,

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • onder Romeinse suzereiniteit
   • onder Turkse suzereiniteit

   Ofschoon het Joodse volk toentertijd onder Romeinse suzereiniteit verkeerde, genoot het een aanzienlijke mate van zelfbestuur.

   http://urantiabookprogramming.com/multilingualurantiabook/papers/nldufn1997/nldufn1997_multilingual_u16_p121.html

   Reeds in 1817 wist Servië een zelfstandig vorstendom, onder Turkse suzereiniteit, te worden.

   http://roemenie.subjectonline.com/t1209-vorm-en-geleding-balkanic,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • suzereiniteitskwestie