taaladviseur


taaladviseur 1.0

iemand die voor zijn beroep optreedt als adviseur bij taalproblemen; iemand die voor zijn beroep taalkundige adviezen verstrekt; iemand die taaladvies geeft

Semagram


Een taaladviseur…

is een adviseur; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] treedt op als adviseur bij taalproblemen; verstrekt taalkundige adviezen; corrigeert, redigeert of herschrijft teksten voor opdrachtgevers
 • [Belanghebbende of begunstigde] werkt voor bv. een taaladviesdienst
 • [Voorbeeld of specimen] geeft adviezen met betrekking tot grammatica, spelling, stijl, uitspraak, etc.

  Algemene voorbeelden


  Ik heb niks tegen welke taalverandering ook, maar verwacht niet van me dat ik ze tegen beter weten in verdedig. Mijn adviezen zijn dus aan de conservatieve kant. Progressievelingen zullen me dat kwalijk nemen, maar daarmee moet een taaladviseur leren leven: als hij populair wordt, doet hij zijn werk niet goed.

  De Standaard,

  U kunt zo veel vragen voorleggen als u wilt. De taaladviseur beantwoordt de vragen niet alleen, maar laat ook zien hoe en waar je ze zelf het best kunt (laten) beantwoorden. Welke site gebruik je voor welke vraag? Wat zijn de handigste boeken om bij het schrijven onder handbereik te hebben?

  http://www.onzetaal.nl/taaltrainingen/taaladviseur-inhuren/

  Taaladvies on line moet ervoor zorgen dat telefonisch of ander menselijk contact voor steeds weer dezelfde vragen wordt beperkt, zodat een taaladviseur zijn aandacht vooral kan richten op de kwesties die meer tijd vergen en op de preventieve taalzorg.

  http://taaltelefoon.vlaanderen.be/dienst/jaarverslag/jaarverslag2000.pdf,

  Nu moet een taaladviseur nog te vaak dezelfde taalvragen beantwoorden. In het project Taaladvies on line speelt ook het Taaladviesoverleg een centrale rol. Het nieuwe Taaladviesoverleg zal overeenstemming zoeken over de vragen die het vaakst via Taaladvies on line aan taaladviesdiensten worden voorgelegd en over andere vragen die voor het grote publiek relevant zijn.

  http://taaltelefoon.vlaanderen.be/dienst/jaarverslag/jaarverslag2000.pdf,

  De Tilburgse professor en taaladviseur Jan Renkema schreef op vraag van de Nederlandse Taalunie de Leidraad in het Groene Boekje. Hij hield dus de pen vast voor de nieuwe regels. Deze opdracht verliep niet van een leien dakje, vertelt hij in een interview met De Standaard. Over de tientallen inconsequenties zegt hij: de regels van de Leidraad primeren boven de lijst. Als in de regel staat dat de taalgebruiker mag kiezen, dan kan het Groene Boekje hem dat niet beletten.

  De Standaard,

  Zoals burgers voor taaladvies terechtkunnen bij de Taaltelefoon, zo kunnen ambtenaren bij de cel Taaladvies terecht voor een antwoord op hun individuele taalvragen [...]. Ambtenaren kunnen zowel telefonisch als schriftelijk taalvragen voorleggen aan de taaladviseurs. Deze dienstverlening staat open voor alle ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de ministeriële kabinetten van de Vlaamse regering en de Vlaamse openbare instellingen.

  http://taaltelefoon.vlaanderen.be/dienst/jaarverslag/jaarverslag2000.pdf,

  In overleg met de opdrachtgever bepalen de taaladviseurs welke opdrachten ze binnen welke termijn kunnen behandelen.

  http://taaltelefoon.vlaanderen.be/dienst/jaarverslag/jaarverslag2000.pdf,

  Desgewenst vragen de taaladviseurs het advies van personen en instanties die in een bepaald domein deskundig zijn. Bij probleemkwesties doet de Taaltelefoon niet alleen een beroep op het eigen taalgevoel, maar is er ook overleg met collega's. In uitzonderlijke gevallen doet de Taaltelefoon taalkundig onderzoek (taalhistorische norm).

  http://taaltelefoon.vlaanderen.be/dienst/jaarverslag/jaarverslag2000.pdf,

  De Taaltelefoon levert geen advies over de terreinen waarop de taaladviseurs niet deskundig zijn. Dat geldt voor gespecialiseerde vakterminologische kwesties uit bijvoorbeeld de geneeskunde, de techniek en de informatietechnologie, en voor vragen over historische vormen van het Nederlands en de geschiedenis van het Nederlands.

  http://taaltelefoon.vlaanderen.be/dienst/jaarverslag/jaarverslag2000.pdf,

  Het Comité van Ministers gaat akkoord met de instelling van een Taaladviesoverleg dat geldt als overlegplatform tussen taaladviesdiensten en taaladviseurs en dat verantwoordelijk is voor het bereiken van een inhoudelijke consensus inzake concrete taalkwesties, met name van die kwesties die in de Taaladviesbank opgenomen dienen te worden.

  http://www.taalunie.org/_/publicaties/default.html

  Combinatiemogelijkheden


  voorafgegaan door als


  • als taaladviseur

  Verder gaat onze dank naar de Vlaamse Infolijn, Tine Mortelmans, afdelingshoofd van de afdeling Kanselarij, en Armand De Troyer, directeur-generaal van de administratie Kanselarij en Voorlichting. Niet te vergeten zijn ook alle mensen die op ons een beroep doen. Zij geven ons immers elke dag de inspiratie waarmee we als taaladviseur aan de slag kunnen.

  http://taaltelefoon.vlaanderen.be/dienst/jaarverslag/jaarverslag2000.pdf,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • een taaladviseur van een taaladviesdienst
  • taaladviseur van de BRTN
  • taaladviseur van de VRT

  De bank bevat zo'n twaalfhonderd taaladviezen. Dat is veel, maar natuurlijk kan het altijd voorkomen dat het antwoord op een bepaalde vraag er niet in te vinden is. Bezoekers van de website kunnen in dat geval hun vraag per e-mail stellen. Een taaladviseur van een van de meewerkende taaladviesdiensten – het Genootschap Onze Taal (Nederland) en De Taaltelefoon (Vlaanderen) – beantwoordt de vraag.

  http://www.taalunie.org/_/publicaties/default.html

  Vrijdag in de Economiebijlage van De Standaard. De taal van Berode. "Soms schrik ik van die angst voor taalfouten, die op het randje van het masochisme ligt. Een bijna ziekelijke drang om het zo goed mogelijk te doen. Ze smeken mij: Berode, zeg ons hoe we moeten spreken en schrijven." Hoe kijkt Eugène Berode, bij zijn afscheid als taaladviseur van de BRTN, terug op een carrière van "zeg-niet-maar-wel"?

  De Standaard,

  Ook het woordgebruik bij VRT-journalisten gaf op een bepaald ogenblik aanleiding tot veel taalvragen. Zo had de taaladviseur van de VRT op een bepaald moment bepaald dat de journalisten de formulering 'misdaden tegen de mensheid' systematisch moesten vervangen door 'misdaden tegen de menselijkheid'.

  http://taaltelefoon.vlaanderen.be/dienst/jaarverslag/jaarverslag2000.pdf,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • BRTN-taaladviseur
  • VRT-taaladviseur