tacticus


tacticus 1.0

iemand met veel militair inzicht en bedrevenheid in de offensieve en defensieve bewegingen van legers en legereenheden, hun opstelling en groepering voor veldslagen en het benutten van omstandigheden tot militair voordeel; specialist in de tactische krijgskunde; deskundige in militaire tactiek

Semagram


Een tacticus…

is een persoon

 • [Deskundigheid of vaardigheid] is onderlegd in de offensieve en defensieve bewegingen van legers en legereenheden, hun opstelling en groepering voor veldslagen en het benutten van omstandigheden tot militair voordeel
 • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich van de strateeg die meer gericht is op de bredere langetermijnvisie als grondslag voor een militaire campagne

  Algemene voorbeelden


  Volgens de jongste editie van het Amerikaanse legerhandboek An Infantryman's Guide to Urban Combat uit 1993 zijn "drie- tot vijfmaal meer manschappen nodig om een stad te veroveren dan om een verdedigingslinie in het open terrein te doorbreken". Aangezien tactici in het laatste geval de verhouding van drie-tegen-één aanhouden, zou dat betekenen dat voor het innemen van Grozny per Tsjetsjeen negen tot vijftien Russische soldaten nodig zijn.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een briljant tacticus
  • een geniaal tacticus

  Toen Hannibal in Noord-Italië aankwam, waren de pas door Rome onderworpen Galliërs uit de Povlakte graag bereid met hem mee te vechten. Als briljant tacticus versloeg hij het ene Romeinse leger na het andere.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Barkas,

  Nobunaga is een geniaal tacticus, verslaat met zijn 2000 man sterke leger, het leger van Imagawa Yoshimoto, dat uit 25.000 man bestaat, in de slag bij Okehazama in 1560.

  http://www.uchiyama.nl/ngsiteindexnnav.htm,

  tacticus 2.0

  iemand die met veel inzicht behendig kan inspelen op de gegeven omstandigheden om zeker resultaat te bereiken

  Semagram


  Een tacticus…

  is een persoon

  • [Deskundigheid of vaardigheid] kan met inzicht en behendig omgaan met de gegeven omstandigheden om een bepaald resultaat te bereiken
  • [Activiteit of handeling] is actief op een terrein zoals de politiek, sport of handel

   Algemene voorbeelden


   De nieuwe man aan de top was eerst en vooral specialist in machtsverwerving en machtsbehoud. Een tacticus, geen strateeg. Iemand die niet de ambitie koesterde een politiek visioen, een maatschappelijke conceptie te verwezenlijken. Die geen vriend was van doortastende beslissingen.

   De Standaard,

   Zijn boek bevat elf omschrijvingen en typeringen, die - in afnemende orde - in de antwoorden het vaakst opdoken: dossierkenner, efficiënt, leiderschap, autoritair, brutaal, loyaal, mensenkenner, slecht communicator, veeleer tacticus dan strateeg, sociaal geëngageerd, contestant.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een politiek tacticus
   • een briljant tacticus
   • een goed tacticus
   • een groot tacticus
   • een handig tacticus
   • een knap tacticus
   • een meesterlijk tacticus
   • een slim tacticus

   Er loopt een opvallende lijn door de postume dubbel-memoires van François Mitterrand die vandaag verschijnen. De man die een briljant politiek tacticus was, leed aan een zekere bijziendheid wanneer zich historische breekpunten of omwentelingen aandienden.

   De Standaard,

   Een goed tacticus is hij die problemen oplost, als ze zich voordoen. Een goed strateeg daarentegen heeft meer visie en probeert problemen te voorkomen.

   De Standaard,

   Ik heet de rijder te zijn met de beste techniek maar daar bovenop ben ik ook een bijzonder goed tacticus. Indien ik een kopstart neem, ga ik uiteraard voluit. Wanneer ik echter in het pak start, neem ik rustig te tijd en kies ik de plekjes zorgvuldig uit om naar voren op te schuiven.

   De Standaard,

   Andreotti is een groot tacticus: hij was eerst de man van de contacten met de neofascisten, later een van de architecten van het historisch compromis met de communisten en smeedde in de jaren tachtig een ijzeren alliantie met Craxi.

   NRC,

   In januari 1933 [...] kwam Hitler aan de macht en stichtte zijn dictatuur. Tenslotte werd hij een uitstekend partijleider en tevens een goed demagoog en handig tacticus.

   http://home.pi.be/~tthijs/wo2/page1.html

   Waarvan ik het meest onder de indruk ben bij Microsoft is dat ze zo'n knappe tactici zijn. Ze zigzaggen heel goed. Wat ze met Internet doen, is fenomenaal.

   De Standaard,

   Daarna smeedde hij met de kommunistische partij het gemeenschappelijk programma [...]. Toen al wist de meesterlijke tacticus dat hij de KP in een dodelijke omarming aan het knellen was.

   De Standaard,

   Net als afgelopen jaren kan DOS '46 zich opmaken voor een zwaar karwei tegen een tegenstander die zowel bij de dames als de heren te duchten valt en in de nieuwe trainer-coach Janne Engelberts een slimme tacticus heeft.

   Meppeler Courant,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • tacticus of strateeg

   Daar staat dan weer tegenover dat alleen psychologen drie soorten van zwakzinnigen kunnen onderscheiden: de debiel (met een IQ tussen 50 en 70), de imbeciel (met een IQ tussen 20 en 50) en de idioot (met een IQ van ten hoogste 20). In de algemene taal zijn dat scheldwoorden geworden en er is geen kruid gewassen tegen de gevoelswaarde van woorden. Om dat in te zien hoef je geen tacticus of strateeg te zijn.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • meestertacticus