tamtam


tamtam 1.0

slaginstrument dat gebruikt wordt of gebruikt zou worden door primitieve, voornamelijk Afrikaanse volksstammen, dat voorkomt of wordt voorgesteld of nagemaakt in de vorm van een soort trommel, vaak een djembé, en dat hoofdzakelijk diende om dansen ritmisch te begeleiden en als communicatiemiddel om boodschappen over een grote afstand te verspreiden
Het woord lijkt eerder een onprecieze algemene aanduiding voor Afrikaanse slagwerktuigen gezien vanuit de Europese perceptie, waarmee geen of toch geen algemeen gedeeld concreet beeld verbonden is van hoe het instrument eruitziet. Afbeeldingen bij het woord tonen uiteenlopende voorstellingen, gaande van een holle boomstam die met stokken bespeeld wordt tot allerhande vormen van trommels zoals de ook bij ons ingeburgerde djembé, conga's en tomtom.

Semagram


Een tamtam…

is een muziekinstrument

 • [Uiterlijk] is vermoedelijk niet een instrument met een welbepaald uiterlijk, maar een van verschillende types instrumenten die vanuit het Europese perspectief niet verder onderscheiden worden
 • [Soort] is een slaginstrument
 • [Functie] dient als begeleidingsinstrument voor primitieve dansen; dient om over een grote afstand gecodeerde boodschappen door te seinen of om van ver de aandacht te trekken
 • [Plaats] werd oorspronkelijk gebruikt in Midden-Afrika
 • [Gebruiker] werd gebruikt door primitieve volkeren
 • [Voorbeeld of specimen] komt bij ons voor in de vorm van bijvoorbeeld een djembé, conga's of een tomtom

Algemene voorbeelden


Wordt de Balkan bevolkt door volksstammen van onverbeterlijke vechtjassen, in Afrika worden de bewoners van tijd tot tijd geheel mataklap en slaan mekaar op de maat van de tamtam de hersens in.

NRC,

En natuurlijk: Limburg, dat is verder dan Cannes; Limburg, dat is verder dan Zambia of Swaziland. In heel Vlaanderen zijn er sukkels die dat denken. En dat ze daar achterlijk zijn en nog in hutten wonen en alleen naar Belgacom gaan voor een nieuwe tamtam.

Lucky Star, Luuk Gruwez,

Gebatikte tassen, houtsnijwerk en met huid bespannen tamtams zijn gedeeltelijk uitgeladen.

Algemeen Dagblad,

Dichter bij de deur loopt tot 3 december in Leuven de tentoonstelling Van tamtam naar virtuele realiteit over telekommunikatie.

De Standaard,

Daniël gaat op de grond zitten, een tamtam tussen zijn knieën gekneld.

Open gelijk een mond, Jeroen Olyslaegers,

Een Afrikaanse medicijnman met z'n alfabetisch gerangschikte kattendarmen en z'n tegen de bestrijding van constipatie én keelontsteking aangewende tamtam.

Mank, Herman Brusselmans,

Op zelfgemaakte tamtams roffelden wij eigenaardige ritmes, terwijl wij luisterden naar de suisende wind in de popels die nu en dan hese bezweringen fluisterden.

De lange geboorte, Lut Ureel,

Ik hoorde het jachtig geroffel van tamtams en de oorlogskreten van een stam die krijgsdansen uitvoerde.

Iks, Johan Van Nijen,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • tamtamgeroffel
 • tamtampost

tamtam 1.1

informeel kanaal, meestal mondeling, via hetwelk in een bepaald milieu gewoonlijk het nieuws, de geruchten, de roddels e.d. worden verspreid; middel waardoor nieuws, geruchten e.d. algemeen bekend worden

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Een tamtam…

is een middel

   Algemene voorbeelden


   Tot nu hing het af van de tamtam of de toezichthoudende overheden iets te weten kwamen over rechtszaken tegen burgemeesters.

   De Standaard,

   Zielens, die op het kantoor van een houthandelaar werkte, was niet alleen dichter. Onlangs had Elseviers Maandschrift een verhaal van hem opgenomen. Via de tamtam, die in onze stad feilloos werkt, wist ik dat de meesten het goed vonden.

   Emmeke, Jan Lampo,

   Vaste verbindingen


   de tamtam doet zijn werk


   1. het nieuws wordt via bekende informele kanalen op de verwachte of verhoopte manier verspreid

    De tamtam doet zijn werk, de pinten blijven vol, de kranten dichtgeplooid, de gordijntjes opengeschoven. In een tijdsspanne van dertig minuten bevolken tientallen inwoners opnieuw de terrassen, en duiken telelenzen als periscopen op uit de mensenzee. Niemand kan of wil geloven dat de waarheid zo gruwelijk is. De journalisten niet, de inwoners van de rue Pastur en de rue Daubresse niet.

    De Standaard,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • dorpstamtam
   • roddeltamtam
   • satelliettamtam
   • truttentamtam

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • tamtamgeroffel
   • tamtampost

   tamtam 2.0

   handelwijze die sterk de aandacht trekt en die meestal bewust bedoeld is om belangstelling te wekken voor iets; grote ruchtbaarheid; bombarie
   Meestal voorafgegaan door een onbepaald hoofdtelwoord als veel, zoveel, enz.

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

   Semagram


   Tamtam…

   is een handelwijze

   • [Doel of bestemming] is bedoeld om iets onder de aandacht van het publiek te brengen
   • [Werking of functionering] heeft een sterk aandachttrekkende werking

    Algemene voorbeelden


    Met trommelgeroffel verhalen en portretten aankondigen. Is dat nodig, zoveel tamtam? Ja, wij vinden van wel. In onze samenleving verliezen mensen steeds meer hun, naam, gezicht en eigenheid. Vervreemding ligt op de loer. Namen worden vervangen door burgerservice nummers. Pasfotogezichten plooien zich volgens strakke richtlijnen. En doelgroepenbeleid laat nauwelijks ruimte voor eigenheid.

    http://www.iederalles.nl/pages/verhalentrommel.html

    Geen tamtam bij opening gebouw Buitenlandse Zaken. De ingebruikname van het nieuwe hoofdkwartier van het ministerie van Buitenlandse Zaken zal zonder al te veel feestgeruis geschieden.

    http://www.waterkant.net/suriname/2006/06/14/geen-tamtam-bij-opening-gebouw-buitenlandse-zaken/

    Vaste verbindingen


    met veel tamtam


    1. op een aandachttrekkende wijze, vaak met de idee dat het buiten proportie of een beetje lachwekkend is

     De wereld golftour werd vorige maand met veel tamtam gepresenteerd.

     Meppeler Courant,

     De in september met veel tamtam geïntroduceerde combinatie van een treinkaartje van de NS met een vliegticket van KLM werkt slecht in de praktijk.

     De Telegraaf,

     Maar bij een groot aantal voorstellen voor hervormingen, waarvan sommige al jaren geleden met veel tamtam werden aangekondigd, zal het kabinet nu moeten werven om oppositionele steun, wat even wennen zal zijn na jaren waarin de belangrijkste zaken veelal na bekokstoving binnenskamers door het parlement werden gejaagd.

     NRC,

    zonder veel tamtam


    1. op een onopvallende, bescheiden manier

     En zo geschiedde dat Rufa getuige was van het afvoeren van Messor [...]. Twee potige dames van Bovenkaste kwamen hem halen. Zoals gebruikelijk gebeurde dit zonder veel tamtam, koel en efficiënt. Ze trokken Messor tussen zich in en gaven hem een tik om hem in beweging te zetten.

     Oud zeer, Mieke Gossaert-Verschuere,

     Een ander expeditielid, een binnenhuisarchitecte die Laura Tipler heette, vertelde Kaplan dat ze een paar dagen in één tent had geslapen met Adam op weg naar het basiskamp [...]. Daarna was Adam zonder veel tamtam vertrokken.

     Bezeten van mij, Nicci French,

    tamtam 3.0

    aanstellerig en rumoerig en vaak ook recalcitrant gedrag; aanstellerij
    Meestal voorafgegaan door een onbepaald hoofdtelwoord als veel, zoveel, enz.

    Betekenisbetrekking


    metafoor
    Betrokken betekenissen1.0 : 3.0

    Semagram


    Tamtam…

    is gedrag

    • [Doel of bestemming] is vaak bedoeld om de aandacht te trekken
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is gekenmerkt door aanstellerij en rumoerigheid; is vaak onwillig, recalcitrant
    • [Waardering] wordt vervelend en onaantrekkelijk bevonden; wekt vaak minachting

     Combinatiemogelijkheden


     in voorzetselgroep


     • met veel tamtam
     • met al zijn tamtam

     Leo staat op en ziet de jongens op de achterbank zichtbaar schrikken, maar dat doen Aziaten wel vaker als Leo met veel tamtam opstaat.

     (onbekend) ,

     "Komen jullie volgende vrijdag naar mijn vernissage in Brussel?" vraagt hij nog. "Volgende vrijdag?" Wéér geen Loge. "Zo vlug al? Daar wist ik nog niets van." "Zie je wel," roept hij uit, "zie je wel! Die Brusselaars met al hun tamtam. En dan veel te laat de kaarten versturen. Je zult de jouwe dan wel maandag of zo in de bus krijgen. Komen jullie?"

     Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

     Vaste verbindingen


     veel tamtam verkopen


     1. ((vooral) in België)
      zich zeer rumoerig, aanstellerig en onwillig gedragen; zonder reden dwarsliggen

      Als ze bij Fenerbache nog wat veel tamtam verkopen dan denk ik dat de UEFA ze gewoon schorst.

      http://z9.invisionfree.com/steenhuffel/index.php?showtopic=405&st=40,

      Wij hebben tenminste nog wat ze in Wallonië allang niet meer hebben.... Het enigste wat ze daar nog hebben is een groot bakkes, véél tamtam verkopen, én gene nagel om aan hun gat te krabben.

      http://filesforum.politics.be/showthread.php?t=134658&page=27,

     tamtam 4.0

     openbare discussie over iets die overdreven proporties aanneemt in verhouding tot datgene waarover ze gaat; ophef; commotie

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen1.0 : 4.0

     Semagram


     Tamtam…

     is discussie

     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] neemt overdreven proporties aan in verhouding tot datgene waarover ze gaat
     • [Handelende persoon] wordt vaak in brede kring gevoerd, onder andere in de media
     • [Waardering] wordt vanwege de overdrijving niet helemaal ernstig genomen

      Algemene voorbeelden


      Stijgende uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg eten de inkomsten van het conjuncturele herstel op. Bovendien vreest het IMF dat de recente crisis het groeipotentieel van de Amerikaanse economie structureel heeft aangetast [...]. Veel tamtam dus de voorbije weken, maar finaal wordt de structurele put in de begroting maar voor een kwart gedicht.

      http://economie.trends.knack.be/economische-structureel.html

      Hoe is het eigenlijk met dat KHV voer?? Toen was er zoveel tamtam.... lekker gebruikmakkend van de KHV ellende. Maar hebben we er nog iets van gehoord??

      http://forum.nvn-koi.nl/index.php?topic=7077.70;wap2

      Overigens, voordat er vragen in die richting komen: ik maak me niet zo druk over al die tamtam in bankenland. Aangezien ik verreweg niet in de buurt kom van het maximaal door de overheid gegarandeerde bedrag hoef ik dat ook niet.

      http://forum.pc-active.nl/viewtopic.php?p=203113&sid=95b9e02e42552deb70458394f53bf309

      Vaste verbindingen


      tamtam maken


      1. overdreven veel aandacht besteden aan en debatteren over iets

       Ik had de schlager vaarwel gezegd en daar werd, mede door mijn toedoen, zoveel tamtam rond gemaakt, dat ik het publiek, dat nog verwend werd met goedkope, alledaagse deuntjes, afschrikte.

       http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

       Eerst kon de hele kroning me helemaal niets schelen. Dat ging langzamerhand veranderen, en dat kwam omdat er van de kant van de overheid zoveel tamtam gemaakt werd dat het een feest moest worden. Er was ook een ontzettende politiemacht op de been tot en met scherpschutters op het dak en een zogenaamd 'Spergebiet' rond de Nieuwe Kerk.

       http://www.iisg.nl/~staatsarchief/boek/Stadfrm.htm,

       Volgens C.J.M. Vinken van Vrodest blijft de tweede fase overeind. Hij heeft de indruk dat er meer voor- dan tegenstanders zijn om het plan intact te laten. 'De tegenstanders', zo zegt hij desgevraagd, 'maken wel meer tamtam, maar het is en blijft een goede ontwikkeling die belangrijk is voor het hele gebied.'

       Meppeler Courant,

      veel tamtam om niets


      1. veel ruchtbaarheid over iets wat het niet waard is

       Australië reageert vol afgrijzen op een coverfoto van het kunsttijdschrift Artlink. Op de foto zien we een naakt 6-jarig meisje en dit kan niet volgens de Australische minister-president Kevin Rudd [...]. Als je het mij vraagt veel tamtam om niets want als mensen deze foto al als kinderporno gaan zien dan zijn we niet goed bezig.

       http://www.mediabom.tv/magazine/tellafriend/2472/

      tamtam 5.0

      onbetoond metalen slaginstrument dat net als de gong bestaat uit een grote, wat gewelfde metalen plaat met een omgeslagen rand, opgehangen in een frame en bespeeld met een knuppel, maar dat groter is en donkerder klinkt

      Semagram


      Een tamtam…

      is een muziekinstrument

      • [Geluid] brengt onbetoonde donkere, metalige klanken voort
      • [Attribuut] wordt bespeeld met een knuppel
      • [Bouw] bestaat uit een grote ronde metalen plaat met omgeslagen rand die lichtjes bol staat en die is opgehangen in een frame
      • [Soort] behoort tot de slaginstrumenten; maakt deel uit van het slagwerk
      • [Functie] wordt vooral gebruikt in klassieke orkesten en ensembles en wordt daarbij vooral ingezet bij het modernere repertoire
      • [Gebruiker] wordt bespeeld door een slagwerker

      Algemene voorbeelden


      De gong is een grote, zware, bronzen plaat met omgebogen randen. Meer gebruikelijk in een orkest is de tamtam, waarvan de rand niet omgebogen is. Hij resoneert meer dan de gong en bestaat in verschillende groottes, waardoor er meer klankkleurmogelijkheden zijn. Ze worden beide aangeslagen door een klopper, overspannen met vilt of leder.

      http://users.pandora.be/dirk.viaene/muziek1.htm,

      Ik weet genoeg als ik muziek tegenkom met het woord space in de titel en waarbij de partituur vol staat met buisklokken en tamtam.

      NRC,

      Woordfamilie


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      • tamtamsolo
      • tamtamspeler