te land en ter zee


te land en ter zee 1.0

op het vasteland en op zee; zowel op land als op zee

Algemene voorbeelden


In 1899 en in 1907 zijn er in Den Haag twee vredesconferenties waar de reglementen voor de oorlog te land en ter zee worden vastgesteld.

http://www.blueshield.nl/,