tekenschool


tekenschool 1.0

((vooral) in België)

school waar men als hobby kan leren tekenen, in de regel buiten de reguliere schooluren, 's avonds en op zaterdag
Tekenscholen zijn zowel voor volwassenen als voor kinderen bestemd en maken in Vlaanderen samen met de muziekscholen deel uit van het deeltijds kunstonderwijs (DKO).

Semagram


Een tekenschool…

is een school; is een instelling; is een organisatie

   Algemene voorbeelden


   De "muziekschool" en de "tekenschool" zijn nog de gangbare namen voor twee gezichten van het DKO (het zogenaamde Deeltijds Kunstonderwijs), respektievelijk voor Muziek-Woordkunst-Dans (MWD) en Beeldende Kunst (BK).

   De Standaard,

   De tekenschool zou moeten afstappen van de overtuiging dat men alleen met een potlood kan tekenen.

   De Standaard,

   Op een doorsnee dag haasten deze pseudo-hyperkineten zich van hier naar daar en weer terug: kinderen naar school, auto naar de garage, werken, kinderen naar de dansles, boodschappen doen, naar de bank, opruimen, koken, papierwerk, wassen, kinderen weer ophalen van de tekenschool, helpen bij het huiswerk, oma bellen en -- help! -- hun sociale leven bijna vergeten.

   De Standaard,