territoriale zee


territoriale zee 1.0

strook van de zee van enkele en maximaal meestal 12 zeemijlen uit de kust, waar een kuststaat bepaalde bevoegdheden kan doen gelden

Algemene voorbeelden


Als een schip de haven uitvaart, bevindt het zich gedurende de eerste twaalf zeemijl, gemeten vanaf de kust, in de territoriale zee. De kuststaat heeft hier volledige jurisdictie, dat wil zeggen dat zij hier dezelfde bevoegdheden heeft als op haar grondgebied.

NRC,

De territoriale zee (de zeestrook die grenst aan de kust, 22.224 meter breed).

http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9829460/straf.pdf,