toeristenindustrie


toeristenindustrie 1.0

geheel van de activiteiten waarbij grootschalig en bedrijfsmatig wordt voorzien in de behoeften van toeristen zoals reismogelijkheden, accomodatie, entertainment enz.; deelgebied in de dienstverleningsbranche dat zich richt op het aanbieden van voorzieningen voor toeristen; toerismebranche

Semagram


Een toeristenindustrie…

is een industrie; is een geheel van activiteiten

 • [Activiteit of handeling] voorziet in de behoeften van toeristen zoals reismogelijkheden, accomodatie, entertainment enz.

  Algemene voorbeelden


  De cruisevaart heeft ook op de wat langere termijn nog gunstige effecten op de toeristenindustrie. Het blijkt namelijk dat een groot deel van de passagiers later nog eens terug komt voor een (korte) vakantie.

  http://www.portofamsterdam.com/start.html

  Door de toeristenindustrie kennen eilanden als Aruba een intensieve geldstroom.

  NRC,

  Met ongeveer 1 miljoen bezoekers per jaar heeft Jamaica een van de grootste toeristenindustrieën van de Caribische eilanden.

  http://www.cruise-caribbean.travel/cruise-bestemming-jamaica-caribbean.html

  toeristenindustrie 1.1

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de toeristenindustrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van bedrijven die voorzieningen voor toeristen aanbieden, zoals reismogelijkheden, accomodatie, entertainment enz.

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een toeristenindustrie…

  is een industrie; is een geheel van bedrijven

    Algemene voorbeelden


    Het grote gevaar is nu dat de hoteliers en restauranthouders een vals gevoel van veiligheid krijgen en de kans grijpen voor prijsstijgingen die de gestegen kosten te boven gaan. Eind jaren tachtig dreigde de Italiaanse toeristenindustrie zich op dezelfde manier uit de markt te prijzen, in de verwachting dat de bezoekers toch wel zouden blijven komen.

    NRC,

    In Varadero is de toeristenindustrie de belangrijkste werkgever.

    NRC,

    Het Europese Parlement [...] constateert dat de toeristenindustrieën in de lidstaten thans meer met de Commissie beginnen samen te werken, vooral via de European Travel Commission en de EG-Werkgroep van toeristische organisaties uit de lidstaten.

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1987:007:0297:0360:NL:PDF,