trainersschool


trainersschool 1.0

((vooral) in België)

school waar men een opleiding krijgt als trainer van sportbeoefenaars

Semagram


Een trainersschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   Je kan korfbalopleidingen volgen bij de Vlaamse Trainersschool.

   http://www.limburg.be/sport/info4Korfbal.html

   Met sportkaderopleidingen bedoelt de Stichting onder meer de Vlaamse Trainersschool, de Heizelschool van de KBVB en ook de opleidingen regentaat en licenciaat lichamelijke opvoeding.

   De Standaard,

   Tijdens de vakanties in zijn vaderland volgt Weber al meerdere jaren, soms met ruime interval, de lessen aan de trainersschool van Zagreb.

   De Standaard,