tuinder


tuinder 1.0

iemand die zich, voor zijn beroep of uit liefhebberij, bezighoudt met het onderhoud van een of meer tuinen; tuinman

Semagram


Een tuinder…

is een persoon

   Hoofdsemagram: tuinier


   Algemene voorbeelden


   Tuinders in Meppel zijn mensen, die vreugde beleven aan een volkstuintje waar ze hun eigen groenten kunnen verbouwen.

   Meppeler Courant,

   Wie denkt dat alle Engelse tuinen traditiegetrouw zijn, doet de ecologische tuinliefhebbers onrecht aan. Gavin Haig is een ecologische tuinder tot en met. Een bezoek aan zijn tuin houdt een pleidooi in voor tuinieren met de natuur als bondgenoot.

   http://www.rekad.be/reizen/Engeland/ecologienl.html

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • amateurtuinder
   • hobbytuinder

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • tuindershuisje

   tuinder 2.0

   iemand die zich met commerciële bedoelingen op min of meer uitgebreide schaal bezighoudt met het kweken van fruit, groenten en planten; iemand die tuinbouw beoefent voor zijn beroep

   Semagram


   Een tuinder…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     Iedere tuinder dient te beschikken over basiskennis op het gebied van gewasbescherming. Alleen op die wijze kan hij inhoud geven aan zijn eindverantwoordelijkheid voor de uitgevoerde gewasbescherming op zijn bedrijf. De basis voor deze kennis dient gelegd te worden binnen de tuinbouwkundige opleidingen.

     http://www.lto.nl/reindex.htm?http://www.lto.nl/themas/gewasbescherming/Gezondgewas,glashelder/Gezondgewas.htm

     Om een optimale gewasbescherming te kunnen toepassen is het van belang dat de tuinder op de hoogte is van de jongste ontwikkelingen op het vakgebied.

     http://www.lto.nl/reindex.htm?http://www.lto.nl/themas/gewasbescherming/Gezondgewas,glashelder/Gezondgewas.htm

     Geïntegreerde gewasbescherming is erg kennisintensief. Zo moet een tuinder weten welke ziekten, plagen en onkruiden in het gewas voor kunnen komen.

     http://www.lto.nl/reindex.htm?http://www.lto.nl/themas/gewasbescherming/Gezondgewas,glashelder/Gezondgewas.htm

     Tuinders maken gebruik van adviseurs, loonwerkers of eigen werknemers. Wel draagt de tuinder als ondernemer de eindverantwoordelijkheid voor de te nemen maatregelen en te volgen werkwijze. De vakgroep vindt dat (a) de tuinder moet kunnen beschikken over de juiste kennis en (b) dat dit op een onafhankelijke wijze geborgd wordt.

     http://www.lto.nl/reindex.htm?http://www.lto.nl/themas/gewasbescherming/Gezondgewas,glashelder/Gezondgewas.htm

     De technologische vooruitgang helpt vandaag de tuinder bij het oogsten, maar het zijn toch nog altijd vooral mensenhanden die de arbeid moeten verrichten. Oogstmachines (b.v. voor de oogst van prei), transportbanden (b.v. voor de afvoer van sla en tomaten na de oogst) en sorteermachines maken het werk makkelijker, maar de bloemkolen moeten nog steeds met de hand gekapt worden, de tomaten met de hand geplukt, de sla met de hand gesneden en de prei met de hand gereinigd.

     http://www.mechelseveilingen.be/NL/index.asp,

     In de periode van mei 1997 tot december 2000 hebben 13 boomkwekers en 22 glastuinbouwbedrijven zich gevestigd. Daardoor is er meer dan 500.000 m² 'glas' bijgekomen. Met name de speciaal aangewezen gebieden voor glastuinbouw [...] zijn populair bij de tuinders. Een aanzienlijk deel komt uit het Westland, De Kring, Aalsmeer en de omgeving van de Bollenstreek.

     http://www.snnonline.nl/

     Het steekt veel tuinders dat de Nederlandse milieu-eisen vergeleken met concurrerende landen in Zuid-Europa zo streng zijn, zegt bloemenkweker H. van der G.

     NRC,

     De keus van te telen rassen is een belangrijke factor binnen een systeem van gewasbescherming. Nog te vaak laat een tuinder zijn rassenkeuze afhangen van vooral economische motieven. De vakgroep pleit in dit verband voor grotere bewustwording bij tuinders [...]. De vakgroep wil de ontwikkeling en het gebruik van economisch aanvaardbare (gedeeltelijk) resistente rassen bevorderen.

     http://www.lto.nl/reindex.htm?http://www.lto.nl/themas/gewasbescherming/Gezondgewas,glashelder/Gezondgewas.htm

     Om te bezuinigen op de kostbare energie die het aardgas levert, wordt er gewerkt met energieschermen om de warmte langer in de kas vast te houden [...]. Veel tuinders telen op substraat. In plaats van grond gebruiken ze steenwol die in folie is verpakt. Steenwol is natuurlijk materiaal dat geen kiemen of beesjes bevat die de planten kunnen aantasten. Voedingsstoffen komen erin terecht met het water dat de computer regelmatig met een druppelaar per plant toedient.

     http://home.wxs.nl/~koolh048/

     Waterberging in gietwaterbassins is een uitstekende manier om wateroverlast te beperken. Tuinders laten een deel van hun bassin 'vrij' om het regenwater tijdelijk op te slaan en via een aflaat vertraagd af te voeren.

     http://www.nederlandleeftmetwater.nl/2_nw_beleid/nw_beleid_waarom.php

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • professionele tuinders

     Een van de weinige professionele tuinders die verschillende van de genoemde gewassen, teelt is C. van der S. in N. Naast paprika's vinden we in zijn kas diverse soorten kool, andijvie, wortels, snijbiet, koolrabi en natuurlijk paksoi.

     NRC,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: in

     • tuinders in Aalsmeer
     • tuinders in het Westland

     Sommige tuinders in Aalsmeer verwaarlozen hun kassen liever dan ze met verlies te verkopen. Huizen mogen op de vrijkomende grond niet worden gebouwd in verband met de geluidsoverlast van Schiphol. Bovendien moet de grond schoon worden opgeleverd.

     NRC,

     Vorig najaar kregen tuinders in het Westland geen vergoeding na wateroverlast, omdat een meerderheid van de Tweede Kamer vond dat de boeren al een verzekering in het leven hadden moeten roepen. Particulieren zijn meestal wel verzekerd tegen schade na overvloedige regen.

     de Volkskrant,

     met ander, nevengeschikt substantief


     • boer en tuinder
     • boeren en tuinders

     Door de vervuiling van het milieu en de verschraling van onze leefomgeving gaat het aantal bijen in ons land er sterk op achteruit . De teloorgang van het bijenvolkje doet onder meer boer en tuinder pijn. Die hangen voor de bestuiving van hun gewassen van de insekten af. Een plan om in Vlaanderen wat vaker inheemse bloemen en struiken in de grond te stoppen, moet de honingbij er weer bovenop helpen.

     De Standaard,

     De sector glasgroenteteelt verkeert samen met die van de akkerbouw, de fruitteelt en de intensieve veehouderij in grote nood. Het netto agrarisch inkomen, ofwel het resterend inkomen, voor boer en tuinder daalde daardoor ten opzichte van 1992 met gemiddeld 20 procent.

     NRC,

     Omdat weinig boeren en tuinders omschakelen naar de biologische werkwijze, blijft veel subsidie hiervoor ongebruikt.

     Reformatorisch Dagblad,

     Nederlandse boeren en tuinders hebben het niet gemakkelijk: de landbouwsubsidies worden lager, buitenlandse markten vallen weg, de prijzen dalen terwijl de kosten stijgen en bij het grote publiek heeft de bedrijfstak een slecht imago.

     NRC,

     De verkoopprijzen van de land- en tuinbouwprodukten dalen , terwijl de winkelprijzen stijgen. Als de sektor wil overleven, zo betoogde Adriaens, dan moeten boeren en tuinders hun produkten tot op de tafel van de konsument brengen. Boerenmarkten zijn een begin, een permanente markt is volgens de ABS-voorzitter nog veel beter.

     De Standaard,

     Landbouwers in de Noorderkempen moeten er ernstig rekening mee houden dat er in de toekomst steeds minder vergunningen zullen worden afgeleverd om hun akkers te laten beregenen, te besproeien met grondwater. Boeren en tuinders die gewassen verbouwen die veel beregening nodig hebben, zoals grove groenten en aardappelen, wordt geadviseerd over te schakelen op andere teelten. De oorzaak is de droogte die vooral zanderige streken in Vlaanderen treft.

     De Standaard,

     De landelijke organisaties voor boeren en tuinders schatten de schade in de tuinbouw en agrarische sector als gevolg van de wateroverlast eerder dit jaar op tachtig miljoen gulden.

     NRC,

     Vandaag komen de landbouwwoordvoerders terug van reces om de ontstane situatie rond het landbouwgif te bespreken. Tegen de zin van een Kamermeerderheid besloot de rechter onlangs dat negen bestrijdingsmiddelen verboden blijven. VVD, CDA en D66 willen de gifstoffen onder voorwaarden toestaan omdat ze onmisbaar zouden zijn voor boeren en tuinders.

     Brabants Dagblad,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     • tuinderij

     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • bd-tuinder
     • biotuinder
     • collega-tuinder
     • glastuinder
     • medetuinder
     • slatuinder
     • vollegrondstuinder
     • vollegrondtuinder

     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • tuindersbedrijf
     • tuindersbenodigdheden
     • tuindersbond
     • tuindersdochter
     • tuindersechtpaar
     • tuindersgewas
     • tuindersgezin
     • tuindersgilde
     • tuindersgrond
     • tuindershistorie
     • tuindersjargon
     • tuinderskas
     • tuinderskind
     • tuindersknecht
     • tuindersloopbaan
     • tuindersorganisatie
     • tuindersschuur
     • tuindersvak
     • tuindersvereniging
     • tuindersvrouw
     • tuinderswereld
     • tuinderswijsheid
     • tuinderswoning
     • tuinderszoon