vaste arbeider


vaste arbeider 1.0

arbeider die vast in dienst is; arbeider die ergens voor een langere of zelfs onbepaalde tijd werkt

Algemene voorbeelden


Volgens dat voorstel zouden de vaste arbeiders op 1 januari 1998 een loonsopslag van 7 frank krijgen.

De Standaard,

Op veel boerderijen in de omtrek werden de vaste arbeiders, zoals wij, ontslagen.

http://www.clat.nl/LA32002GUAboeren.htm

De rest van de bevolking, zo'n zestig à zeventig procent, vormde de volksklasse van geschoolde werklieden, vaste en losse arbeiders, dienstpersoneel en de bedeelden.

http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,