vensterschool


vensterschool 1.0

samenwerkingsverband tussen de verschillende personen en instellingen die zich bezighouden met de opgroeiende kinderen van een basisschool, zoals de school zelf, de bibliotheek, kinderopvang, cultuurverenigingen en sportclubs, die samen zorgen voor een continue begeleiding van de leerlingen en op die manier voor vermeerdering van hun ontwikkelingskansen
De benaming vensterschool voor dit type samenwerking wordt vooral gebruikt in Groningen, waar ze werd geïntroduceerd door de wethouder H. Pijkman. Elders is de naam brede school gebruikelijker.

Semagram


Een vensterschool…

is een samenwerkingsverband

   Algemene voorbeelden


   Scholen uit het voortgezet onderwijs in de buurt van een vensterschool zouden volgens hem verregaand moeten samenwerken.

   NRC,

   Tijdens de basisschoolperiode zijn er bijvoorbeeld projecten als de verlengde schooldag, de brede school (Rotterdam), de vensterschool (Groningen) en de forumschool (Utrecht).

   http://www.scp.nl/boeken/studies/studie28/nl/Samenvatting.htm,