verloskundige


verloskundige 1.0

iemand die voor zijn beroep ongecompliceerde zwangerschappen en normale bevallingen begeleidt, en in de kraamtijd moeder en kind medisch controleert en verzorgt; ook: het beroep van verloskundige; vroedvrouw

Semagram


Een verloskundige…

is een persoon

 • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft in Nederland een opleiding gevolgd in het hoger beroepsonderwijs of is in Vlaanderen afgestudeerd als bachelor in de vroedkunde
 • [Activiteit of handeling] begeleidt ongecompliceerde zwangerschappen en normale bevallingen, en verleent medische nazorg tijdens de kraamtijd aan moeder en pasgeborene

  Algemene voorbeelden


  De verloskundige, ook wel vroedvrouw genoemd, is een zelfstandig medisch beroepsbeoefenaar. In Nederland ziet men de zwangerschap als een gewone, gezonde gebeurtenis. De bevalling vindt dan ook veelal thuis plaats. Tijdens de opleiding leer je alles over de normale zwangerschap, bevalling en kraambed en over de complicaties die hierbij kunnen ontstaan. Je wordt specialist in de verloskunde: je leert het normale van het afwijkende verloop te onderscheiden. De opleiding tot verloskundige, is een 4-jarige HBO-opleiding, waarvoor je terecht kunt in vier opleidingsplaatsen: Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam.

  http://www.verloskundige.info/,

  Wat doet een verloskundige? 1. Controleert het verloop van de zwangerschap. [...] 2. Biedt begeleiding tijdens de bevalling. [...] 3. Controleert in de kraamtijd de gezondheid van moeder en kind.

  http://www.carrieretijger.nl/beroep/gezondheidszorg/medisch/verloskundige

  Het beroep van verloskundige is specifiek en staat totaal los van dat van verpleegkundige. De verloskundigen vallen immers onder de geneeskunde en niet onder de verpleegkunde. Gedurende verscheidene jaren werd de opleiding tot verloskundige aangevat na de studie voor verpleegkundige. Sedert twee jaar bestaat er echter een specifieke opleiding tot verloskundige om de studie in overeenstemming te brengen op Europees niveau.

  http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/ViewReg&COLL=B&PUID=16780559&TID=16790466&POS=1&LANG=nl,

  Pieter is verloskundige. Waarom kiest een jonge kerel voor dit beroep? Sinds hij afstudeerde aan de hogeschool in Gent, wordt deze vraag hem gemiddeld 2 keer per week gesteld. Pieter werkt in gebieden waar toegang tot gezondheidszorg voor verloskunde niet zo voor de hand ligt. Hij begeleidt bevallingen van a tot z - zonder hulp van een gynaecoloog - in vaak extreme omstandigheden.

  http://www.noodkreten.be/blog/?p=43

  Vaste verbindingen


  klinisch verloskundige


  1. gespecialiseerd verloskundige op een ziekenhuisafdeling

   De opleiding Physician Assistant Klinisch Verloskundige is een tweeënhalfjarige duale masteropleiding voor verloskundigen die een baan als klinisch verloskundige ambiëren. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie in juni 2005. Als klinisch verloskundige bent u in de eerste plaats specialist in de fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraambed in het tweede en derde echelon van de verloskunde. Daarnaast vervult u een spilfunctie binnen een multidisciplinair team, neemt u bepaalde medische taken en handelingen over en heeft u naast de gynaecoloog een afgebakend eigen takenpakket.

   http://www.millian.nl/master-en-mba/instituut/Hogeschool-Rotterdam-970/opleidingen/Master-Klinisch-Verloskundige-7779/beschrijving/

   Wat zijn nu precies de rol en verantwoordelijkheden van de klinisch werkende verloskundige? Alle barenden worden in principe begeleid door hen op de verloskamers. Dit betekent dat zij ook de verantwoording hebben over moeilijke, gecompliceerde of gevaarlijke bevallingen. Zij doen dit onder supervisie van de gynaecoloog, die uiteindelijk eindverantwoordelijk is. De klinische verloskundige heeft hiertoe een speciale opleiding genoten. [...] Taken van de klinisch verloskundige. - begeleiden van barenden op de verloskamers - uitvoeren van bevallingen - onderzoek van zwangeren met klachten - onderzoek van de zwangere met gebroken vliezen - echoscopie van de zwangere ter bepaling van hartactie, ligging kind, ligging placenta, hoeveelheid vruchtwater - inbrengen van infuus - inbrengen van drukmeter in baarmoeder en/of plaatsen foetale electrode ter registratie van harttonen van de foetus - begeleiding van kraamvrouwen op de afdeling - sommigen: prenatale controles op de polikliniek van laag-risico zwangeren - administratie van alle bevallingen en consulten op verloskamers.

   http://www.westfriesgasthuis.nl/~/media/documents/digitaalfolderrek/wfgdocs/Verloskunde/Klinisch%20verloskundige%20(26).pdf.ashx,

  verloskundige 2.0

  ((vooral) in België)

  gynaecoloog met de verloskunde als bijzonder aandachtsgebied; arts-specialist voor obstetrie

  Semagram


  Een verloskundige…

  is een arts; is een persoon

    Algemene voorbeelden


    Van de 582 geënqêteerden stuurden 310 (53%) gynaecologen de volledig ingevulde enquête terug [...]. De overgrote meerderheid (82%) had een praktijk in de stad. Met een gemiddeld aantal bevallingen van 158 per jaar (spreiding 10-500/jaar) had 61% obstetrische interesse. Ongeveer de helft van de respondenten maakten deel uit van een groepspraktijk. Prenatale screening. Minder dan de helft (44%) van de respondenten gelooft in het voordeel van routinematig prenataal screenen voor GBS, 52% screent enkel in bepaalde risicosituaties [...]. De meeste gynaecologen (72%) screenen op 35-37 zwangerschapsweken, maar niet minder dan 20% verkoos te screenen op 26-28 weken. Meer dan de helft van de verloskundigen werkt met vaginale kweken (61%), terwijl slechts 27% zowel rectale als vaginale kweken neemt.

    http://www.infectieziektebulletin.be/defaultSubsite.aspx?id=10212

    INTERDISCIPLINAIRE ADVIESCOMMISSIE. Voorzitter. Prof. em. dr. med. Ephrem Eggermont, kinderarts, KU Leuven. Leden. Prof. dr. med. Wim Betz, huisarts, VUB. Dr. med. Hendrik Cammu, verloskundige, VUB. Prof. dr. med. Guy de Backer, cardioloog, RUG [...]. Dr. med. Paul Defoort, verloskundige, RUG.

    http://www.kindengezin.be/Images/Jaarverslag_1997_tcm149-23375.pdf,