vermeldingswaard


vermeldingswaard 1.0

door zijn kwaliteiten of eigenschappen vermelding verdienend; waard om vermeld te worden; te vermelden; vermeldenswaardig; vermeldenswaard; noemenswaardig
Minder gebruikelijk dan de synoniemen vermeldenswaard, vermeldenswaardig en vermeldingswaardig. Vaak op internet aangetroffen, vooral in fora en vaak gebruikt aan het begin van een zin, in constructies als "Vermeldingswaard is (ook, nog e.d.) dat ...". In het moderne Nederlands zelden in attributief gebruik.

Algemene voorbeelden


Vermeldingswaard is nog dat de PVV in onze gemeente 1000 stemmen behaalde, ofwel 8,8% van het totaal (TK2010 11,4%). Een achteruitgang dus.

http://www.voorst.pvda.nl/nieuws/nieuws/2011/PvdA-stemmers+bedankt!.html,

Vermeldingswaard is het fluiten van beide scheidsen. Prima gefloten. Waar nodig werd er gefloten maar zeker ook niet gefloten waar het kon zodat de wedstrijd lekker vlot gespeeld kon worden.

http://bravo.messageboard.nl/31803/viewtopic.php?p=34111,

Vermeldingswaard feit is verder de door de president aan de boreling (want komt pas kijken met z'n 33 jaar) meegegeven opdracht, inhoudende dat de DC een ontwikkelingswerker moet zijn: "Hij is jong maar kan op de steun van alle structuren van de coalitie rekenen."

http://www.surinamestemt.com/archives/6063,

Het is zeker nog vermeldingswaard dat er ook heel veel op keramisch gebied wordt gepresteerd, gebakken, geglazuurd en geraku-stookt.

http://www.kunst-op-zolder.nl/historie/

Vermeldingswaard is een linde van 250 cm omtrek en een drietal oude beuken waarvan de dikste 380 cm omtrek is.

http://reliwiki.nl/index.php?title=Teteringen,_Laanzichtweg_60_-_Maria_Rabboni,

Vermeldingswaard is dat zelfs het bestemmingsplan voor het kunstwerk, met een hoogte van 13 meter, gewijzigd moest worden.

http://drenthekunstbreed.nl/kunst/kunstwerk.asp?id=1413

Graag ontvangen wij dan ook op ons onderstaande adres bijdragen die deze rubriek interessant en levendig kunnen houden. Dat mogen verslagen zijn van tochten, meningen, foto's, afbeeldingen, stukjes uit de pers of verenigingsbladen die gaan over onze sport en alles wat in de ruimste zin maar met Nordic Walking samenhangt en vermeldingswaard kan zijn.

http://www.walkingsjoukje.nl/nieuws.htm

Hoewel niet van belang voor de begroting is het vermeldingswaard dat elke flat recht heeft op een garageplaats.

http://www.averwoerdt.nl/pagina13.html

Het was nochtans voor mij de hoofdreden om de nieuwe kaarten te kopen als ze worden vrijgegeven. (Verleden keer was de hoofdreden de integratie van de Major Roads, die de Plusmappen tot gevolg had.) Voor de niet vermeldingswaarde aanpassingen in het wegennet, hoef je het echt niet te doen.

http://www.jouwtomtom.nl/forum/lofiversion/index.php/t5608.html,