verslagperiode


verslagperiode 1.0

periode waarover verslag wordt gedaan

Semagram


Een verslagperiode…

is een periode

 • [Duur] heeft een vastgelegde, welbepaalde duur
 • [Tijd] begint en eindigt op de begindatum en einddatum van een bestuurlijke of administratieve periode
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een zakelijke verslaggeving

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Aangezien de zittingstermijn van de Raad in augustus afliep hebben we besloten een jaarverslag uit te brengen over de periode januari 2000 tot augustus 2001. In de verslagperiode heeft de Raad een breed scala aan adviezen uitgebracht.

  http://www.raadvenw.nl/inhoud/frame_adviezen.html,

  Er kwamen 166.000 banen bij. Dat is iets meer dan de 160.000 die waren verwacht, maar de stijging werd vertekend omdat de verslagperiode langer uitviel dan gebruikelijk.

  De Standaard,

  Over de verslagperiode maart 1998/maart 1999 meldde het Meldpunt Discriminatie Internet 31 antisemitische uitingen; over de verslagperiode januari-december 1999 zijn dat er 91 (er is dus wel sprake van enige overlapping).

  http://www.cidi.nl/html/antisem/asr-nl-04.frameset.html,