vlieden


vlieden 1.0

(poëtisch/literair)

(Gezegd van personen.)
vluchten

Semagram


Vlieden…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Door al die brave taferelen heen, tot in de puntjes correct gepenseeld, doemt ineens dat gedrochtelijke stel aardappeleters van Van Gogh op [...]. Je zou wel willen vlieden in grote haast.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   • vlieden uit iets
   • vlieden van iets of iemand
   • vlieden voor iets of iemand

   Toen hij uit Córdoba vlood schreeuwden de overwinnaars hem van de stadsmuren toe dat hij zich moest troosten met het feit dat hij op een dag ook deze stad zou zijn vergeten.

   Berichten uit Maanzaad Stad, Abdelkader Benali,

   De Bijbel belooft: Jac. 4:7 "biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden".

   http://users.tijd.com/~tdn00603/

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • ontvlieden

   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • heenvlieden
   • wegvlieden

   vlieden 2.0

   (poëtisch/literair)

   (Gezegd van de tijd.)
   snel voorbijgaan; voorbijvliegen

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

   Semagram


   Vlieden…

   is een proces

     Hoofdsemagram: vliegen


     Combinatiemogelijkheden


     met subject


     • de tijd vliedt

     Magistraten en dokters hielden van een woordje Latijn omdat het hen een zekere superioriteit verleende, want geef toe, 'tempus fugit' klinkt toch beter dan 'de tijd vliedt'.

     De vijfde macht, Pieter Aspe,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     • vervlieden

     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • voorbijvlieden

     vlieden 3.0

     (poëtisch/literair)

     (Gezegd van andere onstoffelijke zaken.)
     vervliegen; wegtrekken uit

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen1.0 : 3.0

     Semagram


     Vlieden…

     is een proces

       Combinatiemogelijkheden


       met voorzetselgroep


       Voorzetsel: uit

       • vlieden uit iets of iemand

       Later, toen hij in een bittere, treurige aanvechting van melancholie en verlangen, gezeten op de stoel tegenover het nog warme bed – haar afdruk nog zichtbaar in de lakens – zijn eigen lid ter hand nam, trippelde de basset naar binnen en staarde hem aan met eiwitrijke ogen [...] totdat alle lust hem uit de lendenen vlood.

       Alle verhalen, Manon Uphoff,

       vlieden 4.0

       (poëtisch/literair)

       (Gezegd van water.)
       vlieten; voorbijstromen

       Semagram


       Vlieden…

       is een beweging

         Hoofdsemagram: vlieten


         Algemene voorbeelden


         Tot kort voordien hadden jonge mensen de [...] gewoonte haar grafsteen te liefkozen, waarop inscripties als deze voorkwamen: 'zij is verdwenen zoals de perzikbloesem verkwijnt of zoals het water dat vliedt'.

         Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

         Woordfamilie


         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         • dooreenvlieden